วันสำคัญ วันแซนโฎนตา

วันสำคัญต่างๆ ทั้ง 12 เดือน – วันสำคัญของไทยและทั่วโลก

Home / สาระความรู้ / วันสำคัญต่างๆ ทั้ง 12 เดือน – วันสำคัญของไทยและทั่วโลก

ในทุกๆ เดือนจะมีวันสำคัญไม่ต่ำกว่า 5 วันสำคัญ ทั้งนี้อาจจะมีวันสำคัญที่เป็นพระเพณี วันสำคัญทางพุทธศาสนา หรือวันสำคัญอื่นๆ กันไป บางวันสำคัญเป็นของต่างชาติของโลก เช่น วันฮาโลวีน วันวาเลนไทน์ แต่ก็ไม่ได้เป็นวันหยุดของไทย เรามาดูกันนะคะว่าเราจำได้หรือรู้จักวันสำคัญเหล่านี้มากน้อยแค่ไหน – วันสำคัญต่างๆ ทั้ง 12 เดือน

วันสำคัญต่างๆ ทั้ง 12 เดือน

วันสำคัญ คือ วันที่มีความสำคัญหรือมีความพิเศษในด้านใดด้านหนึ่ง โดยมีประเพณีหรืองานฉลองในวันสำคัญแต่ละวันแตกต่างกันไป

1. วันสำคัญ เดือนมกราคม

วันที่ 1 มกราคม : วันขึ้นปีใหม่
วันที่ 13 มกราคม : วันการบินแห่งชาติ
วันที่ 14 มกราคม : วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
วันที่ 16 มกราคม : วันครู
วันที่ 17 มกราคม : วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ 17 มกราคม : วันโคนมแห่งชาติ
วันที่ 18 มกราคม : วันกองทัพไทย วันยุทธหัตถี / วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม : วันเด็กแห่งชาติ

2. วันสำคัญ เดือนกุมภาพันธ์

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ : วันนักประดิษฐ์ /วันเกษตรแห่งชาติ
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ : วันทหารผ่านศึก
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ : วันอาสารักษาดินแดน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ : วันวาเลนไทน์
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ : วันทนายความ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ : วันศิลปินแห่งชาติ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ : วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ : วันสหกรณ์แห่งชาติ

*** หมายเหตุ

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 : วันมาฆบูชา

3. วันสำคัญ เดือนมีนาคม

วันที่ 5 มีนาคม : วันนักข่าว/วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ
วันที่ 5 มีนาคม : วันคณิตศาสตร์
วันที่ 8 มีนาคม : วันสตรีสากล
วันที่ 13 มีนาคม : วันช้างไทย

วันที่ 14 มีนาคม : ไวท์เดย์
วันที่ 14 มีนาคม : วันพาย
วันที่ 20 มีนาคม : วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
วันที่ 21 มีนาคม : วันกวีนิพนธ์สากล
วันที่ 22 มีนาคม : วันอนุรักษ์น้ำโลก

วันที่ 27 มีนาคม : วันกองทัพอากาศ
วันที่ 22 มี.ค. – 25 เม.ย. : วันอีสเตอร์
วันที่ 31 มีนาคม วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

*** หมายเหตุ

  • วันอีสเตอร์ ตรงกับวันอาทิตย์ ที่อยู่ระหว่าง 22 มีนาคม ถึง 25 เมษายน (ไม่ตรงกันทุกปี)
  • วันคณิตศาสตร์โลก ตรงกับวันพุธแรกของเดือน
  • วันไตโลก ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน

4. วันสำคัญ เดือนเมษายน

วันที่ 1 เมษายน : วันออมสิน
วันที่ 1 เมษายน : วันข้าราชการพลเรือน
วันที่ 1 เมษายน : วันเลิกทาส
วันที่ 2 เมษายน : วันอนุรักษ์มรดกไทย
วันที่ 6 เมษายน : วันจักรี

วันที่ 7 เมษายน : วันอนามัยโลก
วันที่ 13 14 15 เมษายน : วันสงกรานต์
วันที่ 13 เมษายน : วันผู้สูงอายุ
วันที่ 13 เมษายน : วันประมงแห่งชาติ
วันที่ 14 เมษายน : วันครอบครัว

วันที่ 22 เมษายน : วันคุ้มครองโลก
วันที่ 24 เมษายน : วันเทศบาล
วันที่ 25 เมษายน วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวร
วันที่ 30 เมษายน : วันคุ้มครองผู้บริโภค

วันสำคัญต่างๆ ทั้ง 12 เดือน

5. วันสำคัญ เดือนพฤษภาคม

วันที่ 1 พฤษภาคม : วันแรงงานแห่งชาติ/วันกรรมกรสากล
วันที่ 5 พฤษภาคม : วันฉัตรมงคล
วันที่ 8 พฤษภาคม : วันกาชาดสากล
วันที่ 31 พฤษภาคม : วันงดสูบบุหรี่โลก

*** หมายเหตุ

  • ข้างขึ้น เดือน 6 : วันพืชมงคล
  • ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 : วันวิสาขบูชา
    ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 : วันต้นไม้แห่งชาติ

6. วันสำคัญ เดือนมิถุนายน

1 มิถุนายน : วันดื่มนมโลก
5 มิถุนายน : วันสิ่งแวดล้อมโลก
8 มิถุนายน : วันมหาสมุทรโลก หรือวันทะเลโลก
9 มิถุนายน : วันอานันทมหิดล
24 มิถุนายน : วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง
26 มิถุนายน : วันสุนทรภู่
26 มิถุนายน : วันต่อต้านยาเสพติด

7. วันสำคัญ เดือนกรกฎาคม

วันที่ 1 กรกฎาคม : วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ / วันหยุดภาคครึ่งปี ธนาคาร
วันที่ 11 กรกฎาคม : วันประชากรโลก
วันที่ 22 กรกฎาคม : วันอาสาฬหบูชา
วันที่ 29 กรกฎาคม : วันภาษาไทยแห่งชาติ

*** หมายเหตุ

  • วันเข้าพรรษา : วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองครั้ง ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือนแปดหลัง วันเข้าพรรษา มักจะอยู่ในช่วงหน้าฝน ส่วนใหญ่มักจะเริ่มในช่วงเดือน มิถุนายนหรือกรกฎาคมของทุกปี แล้วแต่ว่าปีใดจะมีเดือน 8 สองครั้ง
  • เทศกาลสารทจีน จะตรงกับวันที่ 15 เดือน 7 ตามปฏิทินจีน

8. วันสำคัญ เดือนสิงหาคม

4 สิงหาคม : วันสื่อสารแห่งชาติ
7 สิงหาคม : วันรพี
12 สิงหาคม : วันแม่แห่งชาติ
12 สิงหาคม : วันฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
16 สิงหาคม : วันสันติภาพไทย
18 สิงหาคม : วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
25 สิงหาคม : วันสุนัขโลก

9. วันสำคัญ เดือนกันยายน

วันที่ 1 กันยายน : วันสืบ นาคะเสถียร
วันที่ 6 กันยายน : วันทรงดนตรี
วันที่ 15 กันยายน : วันศิลป์ พีระศรี , วันพิพิธภัณฑ์ไทย
วันที่ 16 กันยายน : วันโอโซนโลก
วันที่ 20 กันยายน : วันเยาวชนแห่งชาติ

วันที่ 20 กันยายน : วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ
วันที่ 24 กันยายน : วันมหิดล

วันสำคัญต่างๆ ทั้ง 12 เดือน

10. วันสำคัญ เดือนตุลาคม

วันที่ 13 ตุลาคม : วันตำรวจ
วันที่ 14 ตุลาคม : วันประชาธิปไตย
วันที่ 15 ตุลาคม : วันไม้เท้าขาว
วันที่ 16 ตุลาคม : วันอาหารโลก
วันที่ 19 ตุลาคม : วันเทคโนโลยีของไทย

วันที่ 21 ตุลาคม : วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ
วันที่ 21 ตุลาคม : วันพยาบาลแห่งชาติ
วันที่ 21 ตุลาคม : วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
วันที่ 21 ตุลาคม : วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
วันที่ 23 ตุลาคม : วันปิยะมหาราช

วันที่ 24 ตุลาคม : วันสหประชาชาติ
วันที่ 31 ตุลาคม : วันออมแห่งชาติ
วันที่ 31 ตุลาคม : วันฮาโลวีน/Halloween

*** หมายเหตุ

แรม 15 ค่ำ เดือน 10 : วันสารทไทย , วันแซนโฎนตา ประเพณีเซ่นไหว้ผีและบรรพบุรุษ ของชาวไทยเชื้อสายเขมร

วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 : วันออกพรรษา

11. วันสำคัญ เดือนพฤศจิกายน

วันที่ 14 พฤศจิกายน : วันลอยกระทง
วันที่ 14 พฤศจิกายน : วันบิดาแห่งฝนหลวง
วันที่ 20 พฤศจิกายน : วันกองทัพเรือ
วันที่ 25 พฤษจิกายน : วันวชิราวุธ – วันประถมศึกษา
วันที่ 27 พฤศจิกายน : วันสาธารณสุขแห่งชาติ

*** หมายเหตุ – เสาร์สัปดาห์ที่ 2 เดือนพฤศจิกายน : วันคนพิการ

12. วันสำคัญ เดือนธันวาคม

วันที่ 1 ธันวาคม : วันต้านเอดส์โลก วันเอดส์โลก
วันที่ 4 ธันวาคม : วันสิ่งแวดล้อมไทย
วันที่ 5 ธันวาคม : วันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 5 ธันวาคม : วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันที่ 10 ธันวาคม : วันรัฐธรรมนูญ

วันที่ 16 ธันวาคม : วันกีฬาแห่งชาติ
วันที่ 25 ธันวาคม : วันคริสต์มาส (Merry Christmas)
วันที่ 26 ธันวาคม : วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
วันที่ 28 ธันวาคม : วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

. . . . .

วันสำคัญที่ไม่เกี่ยวกับศาสนา

1 มกราคม – วันขึ้นปีใหม่
14 กุมภาพันธ์ – วันวาเลนไทน์
8 มีนาคม – วันสตรีสากล
21 มีนาคม – วันกวีนิพนธ์สากล
22 มีนาคม – วันน้ำของโลก

1 เมษายน – วันโกหกโลก
7 เมษายน – วันอนามัยโลก
22 เมษายน – วันคุ้มครองโลก
8 พฤษภาคม – วันกาชาดสากล
31 พฤษภาคม – วันงดสูบบุหรี่โลก

5 มิถุนายน – วันสิ่งแวดล้อมโลก
8 มิถุนายน – วันทะเลโลก
24 ตุลาคม – วันสหประชาชาติ
31 ตุลาคม – วันฮาโลวีน
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 – วันลอยกระทง

1 ธันวาคม – วันเอดส์โลก
5 ธันวาคม – วันพ่อแห่งชาติ
31 ธันวาคม – วันสิ้นปี

วันสำคัญ วันพิเศษอื่นๆ

วันสำคัญทางศาสนาพุทธ (ปฏิทินจันทรคติ)

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หรือ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ในปีอธิกมาส – วันมาฆบูชา
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 – วันวิสาขบูชา
แรม 8 ค่ำ เดือน 6 – วันอัฏฐมีบูชา
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 – วันอาสาฬหบูชา
แรม 1 ค่ำ เดือน 8 – วันเข้าพรรษา
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 – วันออกพรรษา
ก่อนวันพระหนึ่งวัน – วันโกน
ขึ้น 8 ค่ำ, ขึ้น 15 ค่ำ, แรม 8 ค่ำ, แรม 15 ค่ำ (หรือแรม 14 ค่ำถ้าเป็นเดือนขาด) ของทุกเดือน – วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ

วันสำคัญทางศาสนาคริสต์ (ปฏิทินเกรโกเรียน)

วันอาทิตย์ ของทุกสัปดาห์ – วันสะบาโต
21 มีนาคม ถึง 25 เมษายน วันใดวันหนึ่ง – วันอีสเตอร์
25 ธันวาคม – วันคริสต์มาส
วันสำคัญทางศาสนาอิสลาม (ปฏิทินฮิจเราะห์)
1 เชาวาล (เดือน10) – วันอีดุลฟิฏริ (วันออกบวช หรือวันอีดเล็ก)
8 ซุลฮิจญะฮ์ (เดือน12) – วันอะเราะฟะฮ์ (วันเริ่มต้นพิธีฮัจย์)
10 ซุลฮิจญะหฺ (เดือน12) – วันอีดุลอัฎฮา (วันอีดฮัจญี หรือวันอีดใหญ่)

วันสำคัญทางศาสนายูดาห์ (ปฏิทินฮีบรู)

วันเสาร์ ของทุกสัปดาห์ [เวลาดวงอาทิตย์ตก(18.00 น.)ของวันศุกร์ ถึง เวลาดวงอาทิตย์ตก(17.59 น.)ของวันเสาร์] – วันสะบาโต
14 นิสาน (21 มีนาคม ถึง 25 เมษายน) – เทศกาลปัสกา

วันสำคัญทางศาสนาพื้นบ้านจีน

วันที่ 1 เดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติจีน (ประมาณเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์) – วันตรุษจีน
4 หรือ 5 เมษายน – วันเช็งเม้ง
วันที่ 15 เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติจีน (ประมาณเดือนกันยายนหรือตุลาคม) – วันไหว้พระจันทร์

ที่มา วิกิพีเดีย

บทความแนะนำ