วันสำคัญ

วันสำคัญต่างๆ ทั้ง 12 เดือน | วันสำคัญของไทยและทั่วโลก

Home / สาระความรู้ / วันสำคัญต่างๆ ทั้ง 12 เดือน | วันสำคัญของไทยและทั่วโลก

ในทุกๆ เดือนจะมีวันสำคัญไม่ต่ำกว่า 5 วันสำคัญ ทั้งนี้อาจจะมีวันสำคัญที่เป็นพระเพณี วันสำคัญทางพุทธศาสนา หรือวันสำคัญอื่นๆ กันไป บางวันสำคัญเป็นของต่างชาติของโลก เช่น วันฮาโลวีน วันวาเลนไทน์ แต่ก็ไม่ได้เป็นวันหยุดของไทย เรามาดูกันนะคะว่าเราจำได้หรือรู้จักวันสำคัญเหล่านี้มากน้อยแค่ไหน

วันสำคัญ ทั้ง 12 เดือน

วันที่ 1 มกราคม : วันขึ้นปีใหม่
วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม : วันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 13 มกราคม : วันการบินแห่งชาติ
วันที่ 14 มกราคม : วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
วันที่ 16 มกราคม : วันครู
วันที่ 17 มกราคม : วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วันที่ 17 มกราคม : วันโคนมแห่งชาติ
วันที่ 18 มกราคม : วันกองทัพไทย วันยุทธหัตถี / วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช /

วันสำคัญ เดือนกุมภาพันธ์

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ : วันนักประดิษฐ์ /วันเกษตรแห่งชาติ
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ : วันทหารผ่านศึก
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ : วันอาสารักษาดินแดน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ : วันวาเลนไทน์
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ : วันทนายความ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ : วันศิลปินแห่งชาติ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ : วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ : วันสหกรณ์แห่งชาติ

หมายเหตุ

*ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 : วันมาฆบูชา

วันสำคัญ เดือนมีนาคม

วันที่ 5 มีนาคม : วันนักข่าว/วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ
วันที่ 5 มีนาคม : วันคณิตศาสตร์
วันที่ 8 มีนาคม : วันสตรีสากล
วันที่ 13 มีนาคม : วันช้างไทย
วันที่ 13 มีนาคม : วันไตโลก
วันที่ 14 มีนาคม : ไวท์เดย์
วันที่ 14 มีนาคม : วันพาย
วันที่ 20 มีนาคม : วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
วันที่ 21 มีนาคม : วันกวีนิพนธ์สากล
วันที่ 22 มีนาคม : วันอนุรักษ์น้ำโลก
วันที่ 27 มีนาคม : วันกองทัพอากาศ
วันที่ 22 มี.ค. – 25 เม.ย. : วันอีสเตอร์
วันที่ 31 มีนาคม 2558 วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

หมายเหตุ

* วันอีสเตอร์ ตรงกับวันอาทิตย์ที่อยู่ระหว่าง 22 มีนาคม ถึง 25 เมษายน (ไม่ตรงกันทุกปี)
* วันคณิตศาสตร์โลก ตรงกับวันพุธแรกของเดือน
* วันไตโลก ตรงกับวันพฤหัสบดีที่สองของเดือน

วันสำคัญ เดือนเมษายน

วันที่ 1 เมษายน : วันออมสิน
วันที่ 1 เมษายน : วันข้าราชการพลเรือน
วันที่ 1 เมษายน : วันเลิกทาส
วันที่ 2 เมษายน : วันอนุรักษ์มรดกไทย
วันที่ 6 เมษายน : วันจักรี
วันที่ 7 เมษายน : วันอนามัยโลก
วันที่ 13 14 15 เมษายน : วันสงกรานต์
วันที่ 13 เมษายน : วันผู้สูงอายุ
วันที่ 13 เมษายน : วันประมงแห่งชาติ
วันที่ 14 เมษายน : วันครอบครัว
วันที่ 22 เมษายน : วันคุ้มครองโลก
วันที่ 24 เมษายน : วันเทศบาล
วันที่ 25 เมษายน วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวร
วันที่ 30 เมษายน : วันคุ้มครองผู้บริโภค

วันสำคัญ เดือนพฤษภาคม

วันที่ 1 พฤษภาคม : วันแรงงานแห่งชาติ/วันกรรมกรสากล
วันที่ 5 พฤษภาคม : วันฉัตรมงคล
วันที่ 8 พฤษภาคม : วันกาชาดสากล
วันที่ 31 พฤษภาคม : วันงดสูบบุหรี่โลก

หมายเหตุ

ข้างขึ้น เดือน 6 : วันพืชมงคล
ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 : วันวิสาขบูชา
ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 : วันต้นไม้แห่งชาติ

วันสำคัญ เดือนมิถุนายน

วันที่ 5 มิถุนายน : วันสิ่งแวดล้อมโลก
วันที่ 8 มิถุนายน : วันมหาสมุทรโลก หรือวันทะเลโลก
วันที่ 9 มิถุนายน : วันอานันทมหิดล
วันที่ 24 มิถุนายน : วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง
วันที่ 26 มิถุนายน : วันสุนทรภู่
วันที่ 26 มิถุนายน : วันต่อต้านยาเสพติด

วันสำคัญ เดือนกรกฎาคม

วันที่ 1 กรกฎาคม : วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ / วันหยุดภาคครึ่งปี ธนาคาร
วันที่ 11 กรกฎาคม : วันประชากรโลก
วันที่ 22 กรกฎาคม : วันอาสาฬหบูชา
วันที่ 23 กรกฎาคม : วันเข้าพรรษา
วันที่ 29 กรกฎาคม : วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันสำคัญ เดือนสิงหาคม

วันที่ 4 สิงหาคม 2557 : วันสื่อสารแห่งชาติ
วันที่ 7 สิงหาคม 2557 : วันรพี
วันที่ 12 สิงหาคม 2557 : วันแม่แห่งชาติ
วันที่ 12 สิงหาคม 2557 : วันฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วันที่ 16 สิงหาคม 2557 : วันสันติภาพไทย
วันที่ 18 สิงหาคม 2557 : วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันสำคัญ เดือนกันยายน

วันที่ 1 กันยายน : วันสืบ นาคะเสถียร
วันที่ 6 กันยายน : วันทรงดนตรี
วันที่ 15 กันยายน : วันศิลป์ พีระศรี
วันที่ 16 กันยายน : วันโอโซนโลก
วันที่ 20 กันยายน : วันเยาวชนแห่งชาติ
วันที่ 20 กันยายน : วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ
วันที่ 24 กันยายน : วันมหิดล

วันสำคัญ เดือนตุลาคม

วันที่ 13 ตุลาคม : วันตำรวจ
วันที่ 14 ตุลาคม : วันประชาธิปไตย
วันที่ 16 ตุลาคม : วันอาหารโลก
วันที่ 19 ตุลาคม : วันเทคโนโลยีของไทย
วันที่ 21 ตุลาคม : วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ
วันที่ 21 ตุลาคม : วันพยาบาลแห่งชาติ
วันที่ 21 ตุลาคม : วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
วันที่ 21 ตุลาคม : วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
วันที่ 23 ตุลาคม : วันปิยะมหาราช
วันที่ 24 ตุลาคม : วันสหประชาชาติ
วันที่ 31 ตุลาคม : วันออมแห่งชาติ
วันที่ 31 ตุลาคม : วันฮาโลวีน/Halloween

หมายเหตุ

แรม 15 ค่ำ เดือน 10 : วันสารทไทย
ขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 : วันออกพรรษา

วันสำคัญ เดือนพฤศจิกายน

วันที่ 14 พฤศจิกายน : วันลอยกระทง
วันที่ 14 พฤศจิกายน : วันบิดาแห่งฝนหลวง
วันที่ 20 พฤศจิกายน : วันกองทัพเรือ
วันที่ 25 พฤษจิกายน : วันวชิราวุธ – วันประถมศึกษา
วันที่ 27 พฤศจิกายน : วันสาธารณสุขแห่งชาติ

เสาร์สัปดาห์ที่ 2 เดือนพฤศจิกายน : วันคนพิการ

วันสำคัญ เดือนธันวาคม

วันที่ 1 ธันวาคม : วันต้านเอดส์โลก วันเอดส์โลก
วันที่ 4 ธันวาคม : วันสิ่งแวดล้อมไทย
วันที่ 5 ธันวาคม : วันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 5 ธันวาคม : วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันที่ 10 ธันวาคม : วันรัฐธรรมนูญ
วันที่ 16 ธันวาคม : วันกีฬาแห่งชาติ
วันที่ 25 ธันวาคม : วันคริสต์มาส (Merry Christmas)
วันที่ 26 ธันวาคม : วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
วันที่ 28 ธันวาคม : วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช