พระนาม พระบรมวงศานุวงศ์ พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์ไทย ราชวงศ์จักรี สมัยรัตนโกสินทร์ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ในหลวงรัชกาลที่ 9

พระนามภาษาอังกฤษ พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 1-10 และพระบรมวงศานุวงศ์

Home / สาระความรู้ / พระนามภาษาอังกฤษ พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 1-10 และพระบรมวงศานุวงศ์

ในบทความที่เคยนำเสนอเกี่ยวกับ “พระนามเต็ม พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 1-10 (ราชวงศ์จักรี สมัยรัตนโกสินทร์)” ที่เป็นภาษาไทยแล้ว ในบทความนี้มีสาระความรู้เกี่ยวกับ พระนามภาษาอังกฤษ พระมหากษัตริย์ไทยแต่ละพระองค์ ซึ่งบางพระองค์จะเขียนในภาษาอังกฤษแบบสั้นๆ แต่อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าคือพระองค์ท่านนั้นนั่นเอง รวมถึงมีพระนามพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นๆ มาฝากด้วยค่ะ

พระนามภาษาอังกฤษ พระมหากษัตริย์

รัชกาลที่ 1

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจักรีบรมนาถฯ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
– Phrabat Somdet Phra Paramoruracha Maha Chakri Borommanat Phra Buddha Yodfa Chulaloke (Rama I)
– ราชินี : สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี : Somdet Phra Amarindra Boromarajini

รัชกาลที่ 2

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

– พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอิศรสุนทรฯ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย
– พระบาทสมเด็จพระบรมราชพงษเชษฐมเหศวรสุนทร พระพุทธเลิศหล้านภาลัย
– Phrabat Somdet Phra Boromratchapongchet Mahetsawarasunthon Phra Buddha Loetla Nabhalai (Rama II)
– ราชินี : สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี : Somdet Phra Sri Suriyendra Boromarajini

รัชกาลที่ 3

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาเจษฎาบดินทร์ฯ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
– พระบาทสมเด็จพระปรมาธิวรเสรฐมหาเจษฎาบดินทร พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
– Phrabat Somdet Phra Paramathiworaset Maha Jessadabodindra Phra Nangklao Chao Yu Hua (Rama III)

รัชกาลที่ 4

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

– พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
– Phrabat Somdet Phra Paramenthra Maha Mongkut Phra Chom Klao Chao Yu Hua (Rama IV)
– ราชินี : สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี : Somdet Phra Debsirindra Boromarajini

รัชกาลที่ 5

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
– Phrabat Somdet Phra Paraminthra Maha Chulalongkorn Phra Chulachomklao Chao Yu Hua (Rama V)
– ราชินี : สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ (สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ) Somdet Phra Nangchao Saovabha Phongsri Phra Boromarajininat

รัชกาลที่ 6

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

– พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
– Phrabat Somdet Phra Paramenthra Maha Vajiravudh Phra Mongkut Klao Chao Yu Hua (Rama VI)
– ราชินี : สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระบรมราชินี – Somdet Phra Nangchao Indrasakdi Sachi Phra Boromarajini

รัชกาลที่ 7

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
– Phrabat Somdet Phra Paraminthra Maha Prajadhipok Phra Pok Klao Chao Yu Hua (Rama VII)
– ราชินี : Somdet Phra Nangchao Rambai Barni Phra Boromarajini

รัชกาลที่ 8

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

– พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ
– Phrabat Somdet Phra Paramenthra Maha Ananda Mahidol (Rama VIII)

รัชกาลที่ 9

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร
– Phrabat Somdet Phra Paraminthra Maha Bhumibol Adulyadej (Rama IX)
– ราชินี : สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์พระบรมราชินีนาถ – Somdet Phra Nangchao Sirikit Phra Boromarajininat

รัชกาลที่ 10

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

– พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
– Phrabat Somdet Phra Paramenthra Ramathibodhi Srisindra Maha Vajiralongkorn Phra Vajira Klao Chao Yu Hua (Rama X)
– หรือ “His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun”
– ราชินี : สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินี – Somdet Phra Nangchao Suthida Phra Boromarajini
– หรือ “Her Majesty Queen Suthida Bajarasudha Bimollaksana”

ที่มา en.wikipedia.org

พระนามภาษาอังกฤษ

พระยศใหม่ พระบรมศานุวงศ์ แห่งพระราชวงศ์จักรี

His Majesty King Vajiralongkorn (Rama X) (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ)
Her Majesty Queen Suthida Bajarasudha Bimollaksana (สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ)
Her Majesty Queen Sirikit, The Queen Mother (สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ)
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn (กรมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ)
Her Royal Highness Princess Chulabhorn Walailak, The Princess Srisavangkavadhana (เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ)
Princess Ubolratana Rajakany (ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ฯ)
Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha (เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ)
Her Royal Highness Princess Sirivannavari (เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ)
Her Royal Highness Prince Dipangkorn Rasmijoti (เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ฯ)
Her Royal Highness Princess Soamsawali, The Princess Sudhanarinat (พระองค์เจ้าโสมสวลี ฯ)
Her Royal Highness Princess Siribha Chudhabhorn (พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ฯ)
Her Royal Highness Princess Adityadorn Kitikhun (พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณฯ)

พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และ พระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์

พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และ พระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์

บทความแนะนำ