พระนาม พระบรมวงศานุวงศ์ พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์ไทย ราชวงศ์จักรี สมัยรัตนโกสินทร์ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ในหลวงรัชกาลที่ 9

พระนามภาษาอังกฤษ พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 1-10 และพระบรมวงศานุวงศ์

Home / สาระความรู้ / พระนามภาษาอังกฤษ พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 1-10 และพระบรมวงศานุวงศ์

ในบทความที่เคยนำเสนอเกี่ยวกับ “พระนามเต็ม พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 1-10 (ราชวงศ์จักรี สมัยรัตนโกสินทร์)” ที่เป็นภาษาไทยแล้ว ในบทความนี้มีสาระความรู้เกี่ยวกับ พระนามภาษาอังกฤษ พระมหากษัตริย์ไทยแต่ละพระองค์ ซึ่งบางพระองค์จะเขียนในภาษาอังกฤษแบบสั้นๆ แต่อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าคือพระองค์ท่านนั้นนั่นเอง รวมถึงมีพระนามพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นๆ มาฝากด้วยค่ะ

พระนามภาษาอังกฤษ พระมหากษัตริย์

รัชกาลที่ 1

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจักรีบรมนาถฯ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
– Phrabat Somdet Phra Paramoruracha Maha Chakri Borommanat Phra Buddha Yodfa Chulaloke (Rama I)
– ราชินี : สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี : Somdet Phra Amarindra Boromarajini

รัชกาลที่ 2

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

– พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอิศรสุนทรฯ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย
– พระบาทสมเด็จพระบรมราชพงษเชษฐมเหศวรสุนทร พระพุทธเลิศหล้านภาลัย
– Phrabat Somdet Phra Boromratchapongchet Mahetsawarasunthon Phra Buddha Loetla Nabhalai (Rama II)
– ราชินี : สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี : Somdet Phra Sri Suriyendra Boromarajini

รัชกาลที่ 3

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาเจษฎาบดินทร์ฯ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
– พระบาทสมเด็จพระปรมาธิวรเสรฐมหาเจษฎาบดินทร พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
– Phrabat Somdet Phra Paramathiworaset Maha Jessadabodindra Phra Nangklao Chao Yu Hua (Rama III)

รัชกาลที่ 4

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

– พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
– Phrabat Somdet Phra Paramenthra Maha Mongkut Phra Chom Klao Chao Yu Hua (Rama IV)
– ราชินี : สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี : Somdet Phra Debsirindra Boromarajini

รัชกาลที่ 5

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
– Phrabat Somdet Phra Paraminthra Maha Chulalongkorn Phra Chulachomklao Chao Yu Hua (Rama V)
– ราชินี : สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ (สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ) Somdet Phra Nangchao Saovabha Phongsri Phra Boromarajininat

รัชกาลที่ 6

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

– พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
– Phrabat Somdet Phra Paramenthra Maha Vajiravudh Phra Mongkut Klao Chao Yu Hua (Rama VI)
– ราชินี : สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระบรมราชินี – Somdet Phra Nangchao Indrasakdi Sachi Phra Boromarajini

รัชกาลที่ 7

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
– Phrabat Somdet Phra Paraminthra Maha Prajadhipok Phra Pok Klao Chao Yu Hua (Rama VII)
– ราชินี : Somdet Phra Nangchao Rambai Barni Phra Boromarajini

รัชกาลที่ 8

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

– พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ
– Phrabat Somdet Phra Paramenthra Maha Ananda Mahidol (Rama VIII)

รัชกาลที่ 9

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร
– Phrabat Somdet Phra Paraminthra Maha Bhumibol Adulyadej (Rama IX)
– ราชินี : สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์พระบรมราชินีนาถ – Somdet Phra Nangchao Sirikit Phra Boromarajininat

รัชกาลที่ 10

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

– พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
– Phrabat Somdet Phra Paramenthra Ramathibodhi Srisindra Maha Vajiralongkorn Phra Vajira Klao Chao Yu Hua (Rama X)
– หรือ พระปรมาภิไธยภาษาอังกฤษ ว่า “His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun”
– ราชินี : สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินี – Somdet Phra Nangchao Suthida Phra Boromarajini

ที่มา en.wikipedia.org

พระนามภาษาอังกฤษ

พระยศใหม่ พระบรมศานุวงศ์ แห่งพระราชวงศ์จักรี

บทความแนะนำ