พระบรมวงศานุวงศ์ พระราชพิธี พิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10

ประมวลภาพ ร.10 เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท

Home / Picpost / ประมวลภาพ ร.10 เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท

วันจันทร์ ที่ 6 พฤศภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง เข้าทางประตูวิเศษไชยศรี ประตูพิมานไชยศรี ประตูเหล็กกล้า ประตูเหล็กเพชร รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่หลัง พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท

ร.10 เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท

ร.10 เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท

ร.10 เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ พระบรมราชินี

ร.10 เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท

ร.10 เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท

ร.10 เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ พระบรมราชินี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ  และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ฯ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ฯ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ  และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ฯ

ประมวลภาพ ร.10 เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท

ประมวลภาพ ร.10 เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท

พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เป็น พระที่นั่งที่ตั้งอยู่บนกำแพงพระบรมมหาราชวังด้านทิศตะวันออก ระหว่างประตูเทวาพิทักษ์ กับประตูศักดิ์ไชยสิทธิ์ ซึ่งพระที่นั่งองค์นี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2327 เดิมเรียกว่า “พลับพลาสูง” ต่อมาใน พ.ศ. 2361 – 2370 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้รื้อและสร้างใหม่เป็นปราสาท พระราชทานนามว่า “พระที่นั่งสุทไธสวรรย์

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ใน พ.ศ. 2396 และพระราชทานนามใหม่ว่า “พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท” และโปรดให้นับเป็นพระที่นั่งหนึ่งในหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์

บทความแนะนำ