ช้าง พิธีบรมราชาภิเษก เทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10

ภาพงดงาม คชสารคู่เเผ่นดิน 10 เชือก เดินเทิดพระเกียรติ ร.10 พร้อมตัวแทนกลุ่มคชสาร 500 คน

Home / Picpost / ภาพงดงาม คชสารคู่เเผ่นดิน 10 เชือก เดินเทิดพระเกียรติ ร.10 พร้อมตัวแทนกลุ่มคชสาร 500 คน

วันที่ 7 พ.ค. 2562 กลุ่มคชสารคู่เเผ่นดินจากวังช้างอยุธยา แล เพนียด นำช้าง 10 เชือก และตัวแทนกลุ่มคชสาร 500 คน เดินเทิดพระเกียรติ แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในโอกาสนี้ แคมปัส-สตาร์ ขอนำภาพงดงามมาให้ได้รับชมกันค่ะ

คชสารคู่เเผ่นดิน 10 เชือก เดินเทิดพระเกียรติ ร.10

ริ้วขบวนคชสารรวมจำนวน 11 เชือก ประดับด้วยคชอาภรณ์สีเหลืองขลิบทอง เริ่มเดินจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถนนสนามไชย ผ่านพระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท และหยุดที่หน้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ฝั่งตรงข้ามกระทรวงกลาโหม

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หมอบกราบต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อแสดงความจงรักภักดี ก่อนเดินกลับมาสู่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และเดินทางกลับหมู่บ้านช้างเพนียดหลวง

คลิป ริ้วขบวนคชสาร 11 เชือก

ช้าง มอบกราบต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

งดงาม ประดับด้วยคชอาภรณ์สีเหลืองขลิบทอง

ตัวแทนกลุ่มคชสาร 500 คน เดินเทิดพระเกียรติ

กลุ่มคชสารคู่เเผ่นดินจากวังช้างอยุธยา แล เพนียด

บทความที่เกี่ยวข้อง