พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเซลฟี่กับสมเด็จพระเทพฯ และพระอนุชา

Home / Picpost / เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเซลฟี่กับสมเด็จพระเทพฯ และพระอนุชา

วันที่ 5 พ.ค. 2562 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงโพสต์พระฉายาลักษณ์ที่ทรงฉายพระรูปเซลฟี่ กับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ขณะรอรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เลียบพระนคร ณ พลับพลาที่ประทับ ถนนราชดำเนินกลาง

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเซลฟี่กับสมเด็จพระเทพฯ และพระอนุชา

ขณะรอรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เลียบพระนคร ณ พลับพลาที่ประทับ ถนนราชดำเนินกลาง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงโพสต์พระฉายาลักษณ์ที่ทรงฉายพระรูปเซลฟี่ กับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงโพสต์พระฉายาลักษณ์ที่ทรงฉายพระรูปเซลฟี่ กับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงฉายพระรูปกับพระอนุชา

นอกจากนี้ขณะรอรับเสด็จ ระหว่างขบวนเสด็จพระราชดำเนินผ่านพลับพลาที่ประทับชั่วคราวบริเวณหน้ากองสลาก เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโบกพระหัตถ์ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และยังทรงฉายพระรูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ในขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคเสด็จเลียบพระนครด้วย

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโบกพระหัตถ์ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงฉายพระรูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 

ทรงฉายพระรูป เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ขณะรอรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงฉายพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ในขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคเสด็จเลียบพระนคร

ทรงฉายพระรูป สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในขณะที่กำลังทรงฉายขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคเสด็จเลียบพระนคร

ภาพจาก : เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา H.R.H Princess Sirivannavari Nariratana

บทความแนะนำ