พิธีบรมราชาภิเษก วันสำคัญของไทย วันหยุดราชการ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ในหลวงรัชกาลที่ 10

ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ 3 มิ.ย. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินีสุทิดา

Home / สาระความรู้ / ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ 3 มิ.ย. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินีสุทิดา

พระบาทสมเด็จพระ​เจ้า​อยู่​หัว​ ทรง​พระ​กรุณา​โปรดเกล้า​โปรดกระหม่อมให้วันที่ 3 มิ.ย. ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี​ และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้วันที่ 3 มิ.ย. ของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ

3 มิ.ย. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินีสุทิดา และเป็นวันหยุดราชการ

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำริว่า ตามโบราณราชประเพณี เมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้ว ย่อมโปรดให้สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระอัครมเหสีขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินี ดังนั้น พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทิดา ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

และล่าสุด ได้ทรง​พระ​กรุณา​โปรดเกล้า​โปรดกระหม่อมให้ วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ​นาง​เจ้า​ฯ​ พระบรม​ราชินี​

นอกจากนี้ วันที่ 3 มิ.ย. ยังถือเป็นวันหยุดราชการ

3 มิ.ย. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินีสุทิดา

โดยนายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้วันที่ 3 มิ.ย. ของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10 ตามที่สำนักเลขาคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ซึ่งให้มีผลบังคับใช้ปีนี้

3 มิ.ย. ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินีสุทิดา

ข้อมูลจาก FB : Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya

บทความที่เกี่ยวข้อง