พิธีบรมราชาภิเษก พิธีราชาภิเษกสมรส ราชวงศ์ ราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงฉายร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์

Home / Picpost / พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงฉายร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 10 ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์ ขณะทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช​ ๒๕๖๒

พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงฉายร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์

ขณะทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช​ ๒๕๖๒

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมด้วย พระบรมวงศานุวงศ์

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมด้วย พระบรมวงศานุวงศ์

ขณะทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช​ ๒๕๖๒

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้า​หลาน​เธอ​ พระองค์​เจ้า​สิริ​วัณ​ณ​ว​รี​นารี​รัตน์​ และประทับยืนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบา ท​ส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระ​เจ้าอยู่หัว ณ พระทวา รเทเวศนรักษา ในการเสด็จโดยขบวนราบใหญ่ไปทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธมามกะ และเอกอัครศาสนูปถัมภก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

ขอบ​คุณภาพ​: กรมราชเลขานุการ​ใน​พระองค์, Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya

บทความที่เกี่ยวข้อง