พระนาม พระบรมวงศานุวงศ์ พิธีบรมราชาภิเษก ราชวงศ์จักรี สถาปนา สมัยรัตนโกสินทร์ ในหลวงรัชกาลที่ 10

ร.10 โปรดเกล้าฯ สถาปนาพระยศใหม่ พระบรมศานุวงศ์ แห่งพระราชวงศ์จักรี

Home / สาระความรู้ / ร.10 โปรดเกล้าฯ สถาปนาพระยศใหม่ พระบรมศานุวงศ์ แห่งพระราชวงศ์จักรี

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2562 ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปฐมบรมราชโองการแล้ว ในวันที่ 5 พ.ค. 2562 ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระอิสริยยศ และเฉลิมพระนาม พระบรมวงศานุวงศ์ ในรัชกาลที่ 10 ดังต่อไปนี้

ร.10 โปรดเกล้าฯ สถาปนาพระยศใหม่

สถาปนาพระอิสริยยศ และเฉลิมพระนาม พระบรมศานุวงศ์ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 5 พ.ค. 2562 พระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏ

พระบรมราชโองการ เฉลิมพระปรมาภิไธย ร.9

“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” เป็น “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”

ที่มา: ratchakitcha

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เป็น “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

ที่มา: ratchakitcha

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี

พระนามเดิม : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
(พระนามเดิม(เต็ม) : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี)

สถาปนาพระยศใหม่ เป็น “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี”

พระนามเต็ม : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

ที่มา: ratchakitcha

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
เป็น “สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี”

ที่มา: ratchakitcha

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เป็น “พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ”

ที่มา: ratchakitcha

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เป็น “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี”

ที่มา: ratchakitcha

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ราชกัญญา

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
เป็น “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” 

ที่มา: ratchakitcha

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
เป็น “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร”

ที่มา: ratchakitcha

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
เป็น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

ที่มา: ratchakitcha

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
เป็น “พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ”

ที่่มา ratchakitcha

พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ใหม่ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 5 พ.ค. 2562

พระนาม ภาษาไทย

พระยศใหม่ พระบรมศานุวงศ์ แห่งพระราชวงศ์จักรี

พระนาม ภาษาอังกฤษ

พระยศใหม่ พระบรมศานุวงศ์ แห่งพระราชวงศ์จักรี

พระนามโดยย่อ

 1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
 2. สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ
 3. ในหลวงรัชกาลที่ 9
 4. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ
 5. กรมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
 6. เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ
 7. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ฯ
 8. เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ
 9. เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ
 10. เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ฯ
 11. พระองค์เจ้าโสมสวลี ฯ
 12. พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ฯ
 13. พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณฯ

**

นอกจากนี้ยังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน และเหรียญรัตนาภรณ์ ดังนี้

1. คุณพลอยไพลิน เจนเซน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 2

2. คุณสิริกิติยา เจนเซน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 2

 – –

พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

[พันเอก (พิเศษ) หญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์]

ที่มา: ratchakitcha

อ้างอิงข้อมูลจาก: mratchakitcha,Royal World Thailand – รอยัล เวิลด์ ประเทศไทย, เรารักราชวงศ์จักรี “We love Chakri Dynasty”

สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์

ข้อมูล “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี” : พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง สถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ภาพและข้อมูลเพิ่มเติม : www.mratchakitcha.soc.go.th , phralan.in.th , Page กรมประชาสัมพันธ์

บทความที่เกี่ยวข้อง