ประวัติศาสตร์ ปืนสีทอง พระราชพิธีเสกสมรส พิธีบรมราชาภิเษก เกร็ดความรู้

เกร็ดความรู้ ปืนสีทอง ของพระตำรวจหลวง ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Home / สาระความรู้ / เกร็ดความรู้ ปืนสีทอง ของพระตำรวจหลวง ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งมีการถ่ายทอดสดให้ประชาชนได้เห็นระหว่างการทำพระราชพิธี โดยในช่วงพระราชพิธี “เชิญพระสุพรรณบัฏ” “ดวงพระบรมราชสมภพ” และ “พระราชลัญจกร” และการจุดเทียนชัย ได้มีการแชร์ภาพพระตำรวจหลวงกับอาวุธประจำกายเป็นปืนสีทอง ซึ่งหลาย ๆ คนเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในบทความนี้มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับ ปืนสีทอง ของพระตำรวจหลวง มาให้ทุกคนได้อ่านกันค่ะ

ปืนสีทอง ของพระตำรวจหลวง

ทางสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ปืนสีทอง ของพระตำรวจหลวง ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ไว้ดังนี้…

โบราณกาลมีเฉพาะดาบสีทอง และหอกสีทอง ปัจจุบันเพิ่ม ปลย และ ปพ

” เรื่องปืน tavor สีทอง แต่นี้ไปใช้ประกอบชุดพระตำรวจหลวง แต่เดิมพระตำรวจหลวงจะมีเฉพาะดาบสีทอง และหอกสีทอง ในโบราณกาลก็สามารถใช้ในการอารักขา​ได้ แต่ปัจจุบัน​ดาบและหอกถูกใช้แค่เป็นเครื่องประกอบแต่โบราณ และได้เพิ่ม ปลย และ ปพ เข้ามาเพิ่มเติม ซึ่งนอกจากจะทำสีทองแล้ว สายสะพายปืนและซองแม็กซอง ปพ ก็ถูกออกแบบตัดเย็บให้ดูกลมกลืนสมเกียรติ​กับชุดพระตำรวจหลวงด้วย”

** ปลย คือ ปืนเล็กยาว หรือไรเฟิล  (Rifle)  และ ปพ คือ ปืนพก

กรมพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์ จัดเป็นกรมใหญ่ฝ่ายทหาร แต่ “มิได้เกี่ยวข้องกับกรมพระกระลาโหม”

กรมพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์ หรือเดิมชื่อว่า กรมพระตำรวจ หรือกรมตำรวจ จัดเป็นกรมใหญ่ฝ่ายทหาร แต่ “มิได้เกี่ยวข้องกับกรมพระกระลาโหมเลย แต่เดิมมามีข้อห้ามมิให้เสนาบดีผู้ใดผู้หนึ่งขอให้ตั้งผู้ใดเปนเจ้ากรมปลัดกรมพระตำรวจ ต้องแล้วแต่พระเจ้าแผ่นดินจะทรงตั้งได้พระองค์เดียว บันดาพระราชอาญาทั้งปวงซึ่งพระเจ้าแผ่นดินจะลงโทษแก่ผู้หนึ่งผู้ใดย่อมใช้กรมพระตำรวจทั้งสิ้น จึ่งมิได้ให้กรมพระตำรวจอยู่ในบังคับผู้ใด ฟังคำสั่งจากพระเจ้าแผ่นดินตรงแห่งเดียว”

กรมพระตำรวจหน้าแปดกรม

กรมพระตำรวจที่ทำหน้าที่เป็นกรมรักษาพระองค์นั้น เรียกกันเป็นสามัญว่า กรมพระตำรวจหน้าแปดกรม ประกอบไปด้วย

– กรมพระตำรวจใน ขวา

– กรมพระตำรวจใน ซ้าย

– กรมพระตำรวจใหญ่ ขวา

– กรมพระตำรวจใหญ่ ซ้าย

– กรมพระตำรวจนอก ขวา

– กรมพระตำรวจนอก ซ้าย

– กรมสนมทหารขวา

– กรมสนมทหาร ซ้าย

ในเวลาปกติกรมพระตำรวจในขวา-ซ้าย และกรมพระตำรวจใหญ่ขวา-ซ้าย มีหน้าที่ประจำรักษาพระองค์พระมหากษัตริย์ โดยมีตำแหน่งเฝ้าทางขวาและซ้ายของที่ประทับ

ส่วนกรมพระตำรวจนอกขวา-ซ้าย มีหน้าที่ประจำรักษาพระองค์พระราชโอรส

กรมสนมทหารขวา-ซ้าย มีหน้าที่ประจำรักษาพระองค์พระมเหสีและพระราชธิดา ในตำแหน่งขวาซ้ายเช่นเดียวกัน

นอกจากกรมพระตำรวจหน้าทั้งแปดกรมแล้ว จางวางกรมพระตำรวจยังได้กำกับราชการ กรมพลพัน กรมทนายเลือก กรมคู่ชัก และกรมทหารใน “กรมรักษาพระองค์เหล่านี้เปนทหารรักษาพระองค์ ค้องนอนประจำเวรในพระบรมมหาราชวัง เมื่อมีที่เสด็จพระราชดำเนินทางบกทางเรือ ในการสงครามหรือในการประพาศก็เปนพนักงานที่จะแห่ห้อมประจำการในที่ใกล้เคียงพระองค์ จนที่สุดเวลาเสด็จออกท้องพระโรง กรมเหล่านี้ต้องเข้าเฝ้าก่อนขุนนางกรมอื่นๆ เป็นผู้ซึ่งจะมีอาวุธเข้ามาในท้องพระโรงได้พวกเดียว”

อ้างอิงข้อมูลจาก: สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กิตติศักดิ์ เจริญทรัพย์

บทความแนะนำ