ความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สำนักราชบัณฑิตยสภา เกร็ดความรู้

คำศัพท์และสำนวนต่างประเทศ ที่ใช้คำไทยแทนได้ – ราชบัณฑิตยสภา

Home / สาระความรู้ / คำศัพท์และสำนวนต่างประเทศ ที่ใช้คำไทยแทนได้ – ราชบัณฑิตยสภา

ราชบัณฑิตยสภาได้เผยแพร่ ประมวลคำศัพท์และสำนวนต่างประเทศ ที่ใช้คำไทยแทนได้ โดยมีมติเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2562 ที่ผ่านมา ไปอัปเดตกันค่ะว่ามีคำไหนบ้าง ?… – คำศัพท์และสำนวนต่างประเทศ ที่ใช้คำไทยแทนได้

คำศัพท์และสำนวนต่างประเทศ ที่ใช้คำไทยแทนได้

1. cheat day หมายถึง วันตามใจปาก

เมื่อใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ: เขากินอาหารเพื่อสุขภาพ 6 วันต่อสัปดาห์ และมี cheat day 1 วัน

เมื่อใช้คำไทยแทน: เขากินอาหารเพื่อสุขภาพ 6 วันต่อสัปดาห์ และมีวันตามใจปาก 1 วัน

2. breaking news หมายถึง ข่าวแทรก

เมื่อใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ: ระหว่างที่กำลังดูละครเพลิน ๆ ก็มี breaking news เข้ามา

เมื่อใช้คำไทยแทน: ระหว่างที่กำลังดูละครเพลิน ๆ ก็มีข่าวแทรกเข้ามา

3. flash news หมายถึง ข่าวด่วน

เมื่อใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ: เมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้น สถานีโทรทัศน์มักแจ้งเป็น flash news

เมื่อใช้คำไทยแทน: เมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้น สถานีโทรทัศน์มักแจ้งเป็น ข่าวด่วน

4. site visit หมายถึง ตรวจเยี่ยม (สถานที่ปฏิบัติงาน)

เมื่อใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ: กรมโรงงานอุตสาหกรรมส่งเจ้าหน้าที่ไป site visit โรงงานผลิตอาหารเพื่อประเมินคุณภาพ

เมื่อใช้คำไทยแทน: กรมโรงงานอุตสาหกรรมส่งเจ้าหน้าที่ไป ตรวจเยี่ยม โรงงานผลิตอาหารเพื่อประเมินคุณภาพ

5. AI (artificial intelligence) หมายถึง ปัญญาประดิษฐ์

เมื่อใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ: หุ่นยนต์เป็น AI ชนิดหนึ่งที่ทำงานแทนมนุษย์ในหลาย ๆ กรณี

เมื่อใช้คำไทยแทน: หุ่นยนต์เป็นปัญญาประดิษฐ์ชนิดหนึ่งที่ทำงานแทนมนุษย์ในหลาย ๆ กรณี

6. limit หมายถึง ขอบเขต หรือ ขีดจำกัด 

(ขอบเขต)

เมื่อใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ: องค์กรควรกำหนด limit การทำงานของเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน

เมื่อใช้คำไทยแทน: องค์กรควรกำหนดขอบเขตการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน

(ขีดจำกัด)

เมื่อใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ: เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดมี limit ในการใช้งาน

เมื่อใช้คำไทยแทน: เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดมีขีดจำกัดในการใช้งาน

7. side effect หมายถึง ผลข้างเคียง

เมื่อใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ: ยาแก้หวัดมักมี side effect ทำให้ง่วง

เมื่อใช้คำไทยแทน: ยาแก้หวัดมักมีผลข้างเคียง ทำให้ง่วง

8. e-banking หมายถึง ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ: คนสมัยใหม่นิยมทำธุรกรรมผ่าน e-banking

เมื่อใช้คำไทยแทน: คนสมัยใหม่นิยมทำธุรกรรมผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์

9. easy come, easy go หมายถึง มาเร็วไปเร็ว/ได้ง่ายเสียง่าย

เมื่อใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ: เงินที่ได้จากการพนันมักจะ easy come, easy go

เมื่อใช้คำไทยแทน: เงินที่ได้จากการพนันมักจะ มาเร็วไปเร็ว/ได้ง่ายเสียง่าย

– – –

บางประโยคถ้าพูดด้วยคำศัพท์ภาษาอังกฤษจะสั้นและกระชับกว่า คือถ้าคู่สนทนาเข้าใจสิ่งที่เราสื่อสารออกไปก็สามารถใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในการพูดได้นะคะ

อ้างอิงจาก: RatchabanditThai

บทความแนะนำ