ซอฟต์แวร์ เกร็ดความรู้ ไอที

ซอฟต์แวร์หมายถึงอะไร ? แบ่งออกได้กี่ประเภท – เกร็ดความรู้

Home / สาระความรู้ / ซอฟต์แวร์หมายถึงอะไร ? แบ่งออกได้กี่ประเภท – เกร็ดความรู้

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ซอฟต์แวร์ (Software) น้อง ๆ ที่ต้องใช้อุปกรณ์อย่างคอมพิวเตอร์คงได้ยินคำนี้กันมาบ้างอย่างแน่นอน ในบทความนี้เราจะมาบอกว่า ซอฟต์แวร์คืออะไร มีหน้าที่ทำอะไรบ้าง

ซอฟต์แวร์หมายถึงอะไร ?

– – –

ซอฟต์แวร์ เป็นส่วนสำคัญของระบบคอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน  เปรียบเสมือนตัวกลางที่นำพาผู้ใช้ให้เข้าไปถึงระบบต่าง ๆ ที่หลากหลายของอุปกรณ์ คือถ้าขาดซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จะไม่สามารถทำงานได้เลย ดังนั้นซอฟต์แวร์จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญมาก และเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ทำให้ระบบสารสนเทศเป็นไปได้ตามที่ต้องการ

ใช้ครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2500

คำว่า “ซอฟต์แวร์” ใช้ครั้งแรกโดย จอห์น ดับเบิลยู. เทอร์กีย์ (John W. Turkey) ในปี พ.ศ. 2500 โดยแนวคิดของซอฟต์แวร์ปรากฏครั้งแรกในเรียงความของ “แอลัน ทัวริง” บิดาของวิทยาการคอมพิวเตอร์ กล่าวกันว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชิ้นแรกของโลกเขียนโดย เอดา ไบรอน เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับเครื่องวิเคราะห์ (analytical engine) ของ ชาร์ลส แบบเบจ

ซอฟท์แวร์หรือชุดคำสั่ง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

แบ่งตามสภาพการทำงาน ได้สองประเภท ได้แก่ ซอฟต์แวร์ระบบ (system software) และซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software)

ซอฟต์แวร์ระบบ :คือซอฟต์แวร์ที่บริษัทผู้ผลิตสร้างขึ้นมาเพื่อใช้จัดการกับระบบ หน้าที่การทำงานของซอฟต์แวร์ระบบคือดำเนินงานพื้นฐานต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น รับข้อมูลจากแผงแป้นอักขระแล้วแปลความหมายให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ นำข้อมูลไปแสดงผลบนจอภาพหรือนำออกไปยังเครื่องพิมพ์ จัดการข้อมูลในระบบแฟ้มข้อมูลบนหน่วยความจำรอง

เมื่อเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ทันทีที่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ก็จะทำงานตามโปรแกรมทันที! โดยโปรแกรมแรกที่สั่งคอมพิวเตอร์ทำงานนี้เป็นซอฟต์แวร์ระบบ สำหรับซอฟต์แวร์ระบบอาจเก็บไว้ในรอมหรือในแผ่นจานแม่เหล็ก หากไม่มีซอฟต์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์จะทำงานไม่ได้ ซอฟต์แวร์ระบบยังใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์อื่น ๆ และยังรวมไปถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการแปลภาษาต่าง ๆ ด้วย

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ :เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กับงานด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง เช่น โปรแกรมสำนักงาน, ฐานข้อมูล, คอมพิวเตอร์เกม และเว็บเบราว์เซอร์ เป็นต้น เราอาจแบ่งซอฟต์แวร์ประยุกต์ออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1. ซอฟต์แวร์สำเร็จ และ 2. ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้งานเฉพาะ ซอฟต์แวร์สำเร็จในปัจจุบันมีมากมาย เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลคำ ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน เป็นต้น

ขอบคุณที่มาจาก : web.ku.ac.th, wikipedia.org

บทความแนะนำ