ภาษาไทย สำนักราชบัณฑิตยสภา เกร็ดความรู้

ศัพท์ภาษาไทยที่สะกดด้วย ฬ – คำที่ไม่ค่อยนิยมใช้ พร้อมบอกความหมาย

Home / สาระความรู้ / ศัพท์ภาษาไทยที่สะกดด้วย ฬ – คำที่ไม่ค่อยนิยมใช้ พร้อมบอกความหมาย

ฬ (จุ-ลา) เป็นตัวอักษรที่ไม่ค่อยได้นิยมใช้ในชีวิตประจำวันสักเท่าไร อาจทำให้หลาย ๆ คนลืมกันไปบ้าง ในบทความนี้เราขอรวบรวมเกร็ดความรู้ หมวดหมู่:ศัพท์ภาษาไทยที่สะกดด้วย ฬ พร้อมความหมาย มาให้ชาวแคมปัส-สตาร์ ได้อ่านกันค่ะ

ศัพท์ภาษาไทยที่สะกดด้วย ฬ

ฬ เป็นพยัญชนะ ตัวที่ 42 ในบรรดาพยัญชนะ 44 ตัวของอักษรไทย จัดอยู่ในกลุ่มอักษรต่ำ ในระบบไตรยางศ์ มีชื่อเรียกกำกับว่า “ฬ จุฬา” อักษร ฬ เป็นได้ทั้งพยัญชนะต้น ให้เสียง  และพยัญชนะสะกด ให้เสียง แต่ปัจจุบัน ฬ ไม่มีที่ใช้เป็นพยัญชนะต้นของคำ มีเพียงใช้ประกอบกับคำที่มาจากภาษาบาลีเท่านั้น (ซึ่งจะปรากฏกลางคำหรือท้ายคำ เช่น กีฬา นาฬิกา กาฬ วาฬ) คำโบราณที่เคยใช้ ฬ ก็เปลี่ยนไปใช้ ล แทน เช่น ฬา → ลา, ฬ่อ → ล่อ, บาฬี → บาลี, เฬิง → เลิ้ง และ กาฬะกีนี →กาลกิณี เป็นต้น

ศัพท์ภาษาไทยที่สะกดด้วย ฬ พร้อมความหมาย

กเฬวระ อ่านว่า กะ-เล-วะ-ระ หมายถึง “ร่าง, ซากศพ”

กเฬวราก อ่านว่า กะ-เล-วะ-ราก หมายถึง ซากศพ บางทีใช้เข้าคู่กันเป็น กเฬวรากซากศพ, เขียนเป็น กเฬวราก์ ก็มี

กักขฬะ อ่านว่า กัก-ขะ-หฺละ หมายถึง แข็ง, กระด้าง, หยาบคายมาก

ภาพจาก: @brookelark

กาฬโรค อ่านว่า กาน-ละ-โรก หรือ กา-ละ-โรก หมายถึง ชื่อโรคระบาดอย่างร้ายแรงชนิดหนึ่ง มักมีอาการบวมนูนที่รักแร้เป็นต้น

เขฬะ อ่านว่า เข-ละ หมายถึง น้ำลาย

ดาฬ อ่านว่า ดาน หมายถึง กลอนประตู (คำนี้ปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้ว่า ดาล )

ถันวิฬาร์ อ่านว่า ถัน-วิ-ลา หมายถึง นมแมว

ทะเบียฬ อ่านว่า ทะ-เบียน หมายถึง บัญชีจดรายละเอียดจำนวนคน สัตว์ หรือสิ่งของ ตลอดจนการงานต่าง ๆ ที่รัฐบันทึกไว้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับพลเมือง (ปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้คำว่า ทะเบียน)

นฬป อ่านว่า นะ-ลบ หมายถึง ปลาช่อน

พิฬาร อ่านว่า พิ-ลาน หมายถึง แมว ( วิฬาร และวิฬาร์ ก็หมายถึงแมว)

มหากาฬ อ่านว่า มะ-หา-กาน หมายถึง ชื่อยาไทยชนิดหนึ่งสำหรับแก้โรคปากเปื่อย คอเปื่อย ลิ้นเปื่อย, ชื่อไม้ล้มลุกมีหัวชนิด Gynura pseudochina ในวงศ์ Compositae ดอกสีเหลืองส้ม ใบใช้ทำยาพอก และยังหมายถึง ยิ่งใหญ่ (ภาษาปาก)

วิรุฬห์ อ่านว่า วิ-รุน หมายถึง เจริญ, งอกงาม

โสฬส อ่านว่า โส-ลด หมายถึง สิบหก ถ้าเป็นคำนามหมายถึง ชั้นพรหมโลก 16 ชั้น ถือกันว่าเป็นที่มีสุขอย่างยอดยิ่ง, ตำราเล่นการพนันครั้งโบราณสำหรับเล่นหวยเล่นถั่ว หรือ เรียกเงินปลีกสมัยก่อน 16 อัน เป็น 1 เฟื้อง, เรียกย่อว่า ฬส

อาสาฬห อ่านว่า อา-สาน-หะ- หรือ อา-สาน-ละ-หะ- หมายถึง (ภาษาหนังสือ) เดือนที่ 8 แห่งเดือนจันทรคติ (นอกจากนี้คำว่า  อาสาฬห์ อ่านว่า อา-สาน และ อาสาฬหะ อ่านว่า อา-สาน-ละ-หะ ก็มีความหมายเดียวกัน)

อาฬหก อ่านว่า อา-ละ-หก หมายถึง ชื่อมาตราตวงในบาลี คือ 4 นาฬี เป็น 1 อาฬหก หรือ เสาตะลุง

อาฬาริก อ่านว่า อา-ลา-ริก หมายถึง ช่างทำขนม, คนครัว, พ่อครัว

บทความแนะนำ