คำที่ คำที่มักเขียนผิด ตัวสะกด พยัญชนะ ภาษาไทย

พยัญชนะที่ไม่ออกเสียง ในภาษาไทย – ความรู้ภาษาไทย

Home / สาระความรู้ / พยัญชนะที่ไม่ออกเสียง ในภาษาไทย – ความรู้ภาษาไทย

เรียนมาตั้งแต่เด็ก แต่บางคำเราก็ยังไม่เข้าใจทั้งหมด อย่างผู้เขียนเองจะไม่สามารถเขียนคำว่า “กษัตริย์” ได้ง่ายๆ จะต้องเขียนพร้อมท่องใจในว่า “กะ สัด ตอ ริ ยอ” ฮ่าๆๆ นึกแล้วก็ยังแอบขำตัวเองไม่หาย หรืออย่างคำว่า “สับปะรด” ก็มักจะเขียนสลับตำแหน่งระหว่าง บ.ใบไม้ กับ ป.ปลา ทุกทีสิน่า วันนี้เลยหาความรู้ใส่ตัวเกี่ยวกับภาษาไทย ให้หายคาใจกับคำที่เคย เขียนยาก อ่านออกเสียงพลาดทุกที

พยัญชนะที่ไม่ออกเสียง ในภาษาไทย

พยัญชนะที่ไม่ออกเสียงในภาษาไทย ได้แก่

1. พยัญชนะที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาต (  ) กำกับ เช่นคำว่า ฤกษ์ สุขสันต์

2. พยัญชนะ หรือ สระที่ตามหลังตัวสะกดเป็นบางคำ เช่น จักร (ไม่ออกเสียง ร) พักตร์ (ไม่ออกเสียงทั้ง ต และ ร) เหตุ (ไม่ออกเสียง สระ อุ )

3. ร หรือ ห ที่นำพยัญชนะตัวสะกดในบางคำ เช่นคำว่า นารถ พราหมณ์ พระพรหม

4. ร ในอักษรควบไม่แท้ เช่นคำว่า ทราบ ทราม ทราย ทรุดโทรม อินทรีย์ จริง ไซร้ เศร้า สระน้ำ

ตัวอย่างคำที่ไม่ออกเสียง ร ที่ตามตัวสะกด

กอปร , เกษตร , จักร , ฉัตร , นักษัตร , บุตร , มิตร , สมัคร , เพชร , บาตร , บัตร , กิจวัตร , สูตร , ธรรมวัตร , นักษัตร , เนตรนารี , บริพัตร , ปริมาตร

ตัวอย่างคำที่ไม่ออกเสียงตัว ร , ห ที่อยู่กลางคำ

ชลมารค , ปรารถนา , พรหม , สามารถ

ตัวอย่างคำที่ไม่ออกเสียงสระ อิ หรือสระ อุ

เกตุ , ชาติ , ญาติ , ธาตุ , เมรุ , เหตุ , ประวัติ , พยาธิ , ภูมิใจ , ภาคภูมิ , จักรพรรดิ , จักรวรรดิ , ปฐมสมโพธิ , โลกนิติ , สมมติ , สมมุติ , สัญชาติ , ประพฤติ , คุณวุฒิ , สมบัติ , อัตโนมัติ , จักรพรรดิ , บัญญัติ , ปริยัติ , ปฏิบัติ , ขัดสมาธิ

ตัวอย่างคำที่ไม่ออกเสียงหลายกรณี

เช่น

  • ปาฏิหาริย์ ไม่ออกเสียง ิ และ ย์
  • พราหมณ์ ไม่ออกเสียง ห และ ณ์
  • กษัตริย์ ไม่ออกเสียง ริ และ ย์
  • อาถรรพณ์ ไม่ออกเสียง พ และ ณ์
  • กิโลเฮิรตซ์ ไม่ออกเสียง ร และ ซ์
  • เกียรติ ไม่ออกเสียง ร และ

สอนชาวต่างชาติ ให้เรียนรู้ภาษาไทย

Learning Thai language – Thai consonants

By @MThai Inter English : https://en.mthai.com

ถึงแม้ว่าจะผิดพลาดอย่างไร แต่เรื่องการใช้ “คะ” กับ “ค่ะ” นี่ผู้เขียนไม่เคยพลาดแน่นอน มั่นใจสุดๆ

ที่มา mcpswis.mcp.ac.th/ , www.gotoknow.org/posts/313619 , ภาษาไทย/ไวยากรณ์/ภาษาไทยเบื้องต้น/พยัญชนะ

บทความแนะนำ