คำที่ คำที่มักเขียนผิด ตัวสะกด พยัญชนะ ภาษาไทย

ความรู้ภาษาไทย : พยัญชนะที่ไม่ออกเสียงในภาษาไทย

Home / สาระความรู้ / ความรู้ภาษาไทย : พยัญชนะที่ไม่ออกเสียงในภาษาไทย

เรียนมาตั้งแต่เด็ก แต่บางคำเราก็ยังไม่เข้าใจทั้งหมด อย่างผู้เขียนเองจะไม่สามารถเขียนคำว่า “กษัตริย์” ได้ง่ายๆ จะต้องเขียนพร้อมท่องใจในว่า “กะ สัด ตอ ริ ยอ” ฮ่าๆๆ นึกแล้วก็ยังแอบขำตัวเองไม่หาย หรืออย่างคำว่า “สับปะรด” ก็มักจะเขียนสลับตำแหน่งระหว่าง บ.ใบไม้ กับ ป.ปลา ทุกทีสิน่า วันนี้เลยหาความรู้ใส่ตัวเกี่ยวกับภาษาไทย ให้หายคาใจกับคำที่เคย เขียนยาก อ่านออกเสียงพลาดทุกที

พยัญชนะที่ไม่ออกเสียงในภาษาไทย

พยัญชนะที่ไม่ออกเสียงในภาษาไทย ได้แก่

1. พยัญชนะที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาต (  ) กำกับ เช่นคำว่า ฤกษ์ สุขสันต์

2. พยัญชนะ หรือ สระที่ตามหลังตัวสะกดเป็นบางคำ เช่น จักร (ไม่ออกเสียง ร) พักตร์ (ไม่ออกเสียงทั้ง ต และ ร) เหตุ (ไม่ออกเสียง สระ อุ )

3. ร หรือ ห ที่นำพยัญชนะตัวสะกดในบางคำ เช่นคำว่า นารถ พราหมณ์ พระพรหม

4. ร ในอักษรควบไม่แท้ เช่นคำว่า ทราบ ทราม ทราย ทรุดโทรม อินทรีย์ จริง ไซร้ เศร้า สระน้ำ

ตัวอย่างคำที่ไม่ออกเสียง ร ที่ตามตัวสะกด

กอปร , เกษตร , จักร , ฉัตร , นักษัตร , บุตร , มิตร , สมัคร , เพชร , บาตร , บัตร , กิจวัตร , สูตร , ธรรมวัตร , นักษัตร , เนตรนารี , บริพัตร , ปริมาตร

ตัวอย่างคำที่ไม่ออกเสียงตัว ร , ห ที่อยู่กลางคำ

ชลมารค , ปรารถนา , พรหม , สามารถ

ตัวอย่างคำที่ไม่ออกเสียงสระ อิ หรือสระ อุ

เกตุ , ชาติ , ญาติ , ธาตุ , เมรุ , เหตุ , ประวัติ , พยาธิ , ภูมิใจ , ภาคภูมิ , จักรพรรดิ , จักรวรรดิ , ปฐมสมโพธิ , โลกนิติ , สมมติ , สมมุติ , สัญชาติ , ประพฤติ , คุณวุฒิ , สมบัติ , อัตโนมัติ , จักรพรรดิ , บัญญัติ , ปริยัติ , ปฏิบัติ , ขัดสมาธิ

ตัวอย่างคำที่ไม่ออกเสียงหลายกรณี

เช่น

  • ปาฏิหาริย์ ไม่ออกเสียง ิ และ ย์
  • พราหมณ์ ไม่ออกเสียง ห และ ณ์
  • กษัตริย์ ไม่ออกเสียง ริ และ ย์
  • อาถรรพณ์ ไม่ออกเสียง พ และ ณ์
  • กิโลเฮิรตซ์ ไม่ออกเสียง ร และ ซ์
  • เกียรติ ไม่ออกเสียง ร และ

สอนชาวต่างชาติ ให้เรียนรู้ภาษาไทย

Learning Thai language – Thai consonants

คนดูกว่า 9 แสนวิวแล้ว… By @MThai Inter English : https://en.mthai.com/

ภาพจาก www.tewfree.com

ถึงแม้ว่าจะผิดพลาดอย่างไร แต่เรื่องการใช้ “คะ” กับ “ค่ะ” นี่ผู้เขียนไม่เคยพลาดแน่นอน มั่นใจสุดๆ

ที่มา mcpswis.mcp.ac.th/ , www.gotoknow.org/posts/313619 , ภาษาไทย/ไวยากรณ์/ภาษาไทยเบื้องต้น/พยัญชนะ

บทความแนะนำ