การใช้ถ้อยคำ ภาษาไทย วันคล้ายวันสวรรคต สวรรคต สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เดือนตุลาคม ในหลวงรัชกาลที่ 9

ตัวอย่าง การใช้ถ้อยคำ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

Home / สาระความรู้ / ตัวอย่าง การใช้ถ้อยคำ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เผยแพร่ ตัวอย่างการใช้ถ้อยคำ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต

ตัวอย่าง การใช้ถ้อยคำ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาสุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ………………………..

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า ………………………..

พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจตราบกาลนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า ………………………..

ร้อยรวมดวงใจไทยทั่วหล้า
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาสุดมิได้ตราบนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า ………………………..

สถิตกลางใจประชาราษฎร์
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า ………………………..

พระมหากรุณาธิคุณ จารึกในใจไทยตราบนิจนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า ………………………..

**หมายเหตุ **

หลังคำว่า “ข้าพระพุทธเจ้า” ให้ระบุชื่อบุคคล คณะบุคคล และหน่วยงาน เช่น

ข้าพระพุทธเจ้า นางจงรัก รักษ์สัตย์

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว….. ….. เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

ข้าพระพุทธเจ้า นาย …. …. อธิบดีกรม ………

ข้าพระพุทธเจ้า ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก คณะกรรมการวิชาการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ข้าพระพุทธเจ้า คณะครูและนักเรียน โรงเรียน ……….

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ……….

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ……….

ตัวอย่าง

ตัวอย่างการใช้ถ้อยคำ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

หน้า 1/2

ตัวอย่างการใช้ถ้อยคำ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต

หน้า 2/2

ที่มา Facebook : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา Website : www.royin.go.th

คำถามที่ถามบ่อย เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย

บทความแนะนำ