คำทับศัพท์ คำศัพท์ ศัพท์บัญญัติ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

เปิดให้บริการแล้ว ระบบศัพท์บัญญัติ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ออนไลน์

Home / เรื่องทั่วไป / เปิดให้บริการแล้ว ระบบศัพท์บัญญัติ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ออนไลน์

เปิดให้เข้าไปใช้งานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับระบบศัพท์บัญญัติ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ออนไลน์ ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ทั้งนี้ได้มีการนำข้อมูลศัพท์บัญญัติวิชาการที่ได้มีการปรับปรุงล่าสุด จำนวน 15 สาขาด้วยกันมาบรรจุลงในระบบออนไลน์นี้ด้วย

ระบบศัพท์บัญญัติ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ออนไลน์

โดยเราสามารถเข้าไปใช้บริการได้ผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา : www.royin.go.th และนี่ก็คือศัพท์บัญญัติวิชาการทั้ง 15 สาขา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ระบบศัพท์บัญญัติ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ออนไลน์

1. ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ศัพท์วิทยาศาสตร์
3. ศัพท์พลังงาน (เธอร์โมไดนามิกส์)
4. ศัพท์เทคโนโลยีทางภาพ
5. ศัพท์ยานยนต์และเครื่องยนต์
6. ศัพท์เศรษฐศาสตร์
7. ศัพท์นิติศาสตร์
8. ศัพท์ภูมิศาสตร์
9. ศัพท์ประกันภัย
10. ศัพท์สังคมวิทยา
11. ศัพท์ภาษาศาสตร์ทั่วไป
12. ศัพท์ภาษาศาสตร์ประยุกต์
13. ศัพท์ศิลปะ
14. ศัพท์วรรณกรรม
15. ศัพท์สถาปัตยกรรม

3 แอปพลิเคชัน สุดเจ๋งในการค้นหา

นอกจากนี้ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ยังได้มีการเปิดตัว 3 แอปพลิเคชัน ทั้งในระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ที่จะเข้ามาช่วยในการค้นหาสิ่งที่เราต้องการได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องมากที่สุด ได้แก่

1. Royal Society พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับปี พุทธศักราช 2554
2. Read and Write ที่ช่วยในการค้นหาคำที่เรามักจะอ่านผิดหรือสะกดผิดกันอยู่บ่อย ๆ
3. บ้านนามเมือง ที่จะเข้ามาช่วยให้เราสามารถค้นหาชื่อจังหวัด อำเภอ ตำบล และเมืองสำคัญ ๆ ของประเทศต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว

บทความที่น่าสนใจ