การปกครอง การเมือง คำศัพท์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ การเมืองและการปกครอง

Home / สาระความรู้ / คำศัพท์ภาษาอังกฤษ การเมืองและการปกครอง

หนึ่งในคำศัพท์ที่หลายคนอาจจะไม่สนใจและค่อนข้างละเลย นั่นคือ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ การเมืองและการปกครอง แต่ในวันนี้ ปี 2563 ที่มีการรวมตัวกันชุมนุม ขับไล่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และหลายๆ เหตุการณ์ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ที่หลายสิ่งหลายอย่างได้เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ และด้วยยุคเทคโนโลยีแบบนี้ ทำให้หลายคนสนใจอ่านข่าวสารในภาษาอังกฤษมากขึ้น เพราะเชื่อว่า มีการนำเสนอที่ตรงไปตรงกว่ากว่าสำนักข่าวในไทย จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้เรียนรู้ฝึกฝน คำศัพท์เกี่ยวกับการเมืองการปกครองให้มากขึ้น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ การเมืองและการปกครอง

Argument : ข้อโต้แย้ง
Centralization : การรวมอำนาจ
Democracy : ประชาธิปไตย
Demonstration : การเดินขบวน , การประท้วง
Flash mob : การรวมกลุ่มของผู้ชุมนุมประท้วง

Inmate, prisoner : นักโทษ
Justice : ความยุติธรรม
Mob-Protester : ผู้ชุมนุมประท้วง
Negotiations : การเจรจาต่อรอง
Opinion : ความคิดเห็น
Political corruption : ทุจริตทางการเมือง
Political organization : องค์กรทางการเมือง
Politician : นักการเมือง
Prime Minister : นายกรัฐมนตรี
Revolution : การปฏิวัติ
Separation of power : การแบ่งแยกอำนาจ
Supreme Court : ศาลฎีกา
Wrongdoing : การกระทำผิด

ที่มา ศูนย์แปลภาษาอังกฤษ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

อ่านบทความ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาทแก่ ครม. ให้ใช้ “สติสัมปชัญญะ” ประกอบการทำงาน

แกนนำกลุ่มราษฎร ประกาศจุดยืน 3 ข้อ กดดัน “ บิ๊กตู่ ” ลาออก

ภาพจาก MThai.com

บทความแนะนำ