ตัวอย่างประโยค ภาษาไทย

ประโยคความเดียว ประโยคความรวม ประโยคความซ้อน คืออะไร – ใครงง มารวมกันตรงนี้ !

Home / สาระความรู้ / ประโยคความเดียว ประโยคความรวม ประโยคความซ้อน คืออะไร – ใครงง มารวมกันตรงนี้ !

รูปแบบของประโยค มีการจำแนกได้หลากหลายรูปแบบ ในบทความนี้ – ประโยคความเดียว ประโยคความรวม ประโยคความซ้อน คือการจำแนกรูปแบบประโยคตามโครงสร้าง

ประโยคความเดียว ประโยคความรวม ประโยคความซ้อน

รูปแบบของประโยคตามโครงสร้าง

ประโยคความเดียว

ประโยคความเดียว

ตัวอย่างประโยค : พ่อหิวข้าว – พ่อ ( ประธาน ) + หิว ( กริยา )

ประโยคความรวม

ประโยคความรวม

ประโยคความรวมมี 4 ประเภท ตามประเภทของคำเชื่อม

  • ประโยคความรวมที่มีความคล้อยตามกัน

คำเชื่อม : และ แล้ว ครั้น…จึง แล้ว…ก็

ตัวอย่างประโยค : ฉันชอบทานส้ม และแอปเปิ้ล

  • ประโยคความรวมที่มีความขัดแย้งกัน

คำเชื่อม : แต่ แต่ว่า แต่ทว่า ถึง…ก็ กว่า…ก็

ตัวอย่างประโยค : ฉันอยากทานชาบู แต่พี่อยากทานเนื้อย่าง

  • ประโยคความรวมที่มีความให้เลือก

คำเชื่อม : หรือ มิฉะนั้น ไม่เช่นนั้น หรือไม่ก็ หรือ…ไม่

ตัวอย่างประโยค : เธอจะทานเสต็กหรือชาบู

  • ประโยคความรวมที่มีความเป็นเหตุเป็นผล

คำเชื่อม : จึงเพราะ เพราะเหตุว่า ดังนั้น…จึง เพราะ…จึง

ตัวอย่างประโยค : เพราะฝนตกจึงรถติด

ประโยคความซ้อน

ประโยคความซ้อน

ประโยคย่อยมี 3 ประเภท แบ่งตามหน้าที่

  • ประโยคย่อยทำหน้าที่แทนนาม

คำเชื่อม : ให้ ว่า

ตัวอย่างประโยค : แม่บอกว่า จะพาไปเที่ยว ( บทกรรม )

  • ประโยคย่อยทําหน้าที่ขยายประธาน กรรม และ ส่วนเติมเต็มของประโยคหลัก

คำเชื่อม : ผู้ ที่ ซึ่ง อัน

ตัวอย่างประโยค : แมวที่อยู่บนโต๊ะกำลังนอน ( ขยายประธาน )

  • ประโยคย่อยทําหน้าที่ขยายคํากริยา หรือคําวิเศษณ์ในประโยคหลัก

คำเชื่อม : เมื่อ จน

ตัวอย่างประโยค : คุณครูสอนจนฉันเข้าใจบทเรียน ( ขยายคำกริยา )

ขอบคุณข้อมูลจาก : ประโยค ความเดียว ความรวม ความซ้อน

บทความแนะนำ :