ค่ะ คำที่มักเขียนผิด นะคะ ภาษาไทย แซว

เขียนคำว่า คะ, ค่ะ, นะคะ, แซว เขียนและใช้อย่างไร ให้ถูกต้อง

Home / สาระความรู้ / เขียนคำว่า คะ, ค่ะ, นะคะ, แซว เขียนและใช้อย่างไร ให้ถูกต้อง

เกิดเป็นคนไทยควรใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลัก แต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีคนไทยอีกเป็นจำนวนมากที่ยังใช้คำบางคำในภาษาไทยผิดอยู่ เช่น คะ, ค่ะ, นะคะ เป็นต้น

คำว่า คะ ค่ะ นะคะ เขียนและใช้อย่างไร ให้ถูกต้อง

คำว่า “คะ”, “ค่ะ”, “นะคะ”

ในภาษาไทยจะมีคำลงท้ายเพื่อให้ฟังดูสุภาพน่ารัก โดยผู้ชายจะใช้ “ครับ” ส่วนผู้หญิงจะใช้ “ค่ะ/คะ/นะคะ” ซึ่งคำลงท้ายของผู้ชายมักไม่เป็นปัญหา แต่คำลงท้ายของผู้หญิงนั้นมักสับสนและเขียนผิด เช่น “คะ” เขียนเป็น “ค๊ะ” หรือ “ค๋ะ” หรือสับสนในการใช้ คะ กับ ค่ะ เช่น มาแล้วคะ, กำลังอ่านหนังสืออยู่นะค่ะ, ทำอะไรอยู่หรือค่ะ การใช้ที่ถูกต้องคือ มาแล้วค่ะ, “กำลังอ่านหนังสืออยู่นะคะ” หรือ “กำลังอ่านหนังสืออยู่ค่ะ”, “ทำอะไรอยู่หรือคะ”

หมายเหตุ : จำไว้เสมอว่ารูปเขียนที่ถูกต้องคือ คะ, ค่ะ, นะคะ (ไม่มี ค๊ะ, ค๋ะ, นะค่ะ)

คำว่า “แซว”

คำว่า “แซว” มีผู้สงสัยมากมายว่าการเขียนที่ถูกต้องควรเขียนว่า “แซว” หรือ “แซ็ว” ซึ่งอาจเกิดจากการที่พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เขียนไว้ว่าคำว่า “แซว” ที่เป็นภาษาปากมีความหมายว่า “กระเซ้า” และพิมพ์คำผิดเป็น “แซ็ว” จึงทำให้มีคำว่า “แซ็ว” ปรากฏอยู่ในพจนานุกรมฯ จึงทำให้เกิดการเขียนผิดมากขึ้น

ดังนั้นให้ใช้คำว่า แซว ในกรณีต่างๆ ทั้งการพูดจาหยอกล้อแซวเล่น, แซววาที, แซงแซว (จากคำว่า นกแซงแซว), อีแซว (เพลงอีแซว) ฯลฯ

คนไทยควรใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

เมื่อวันที่ 19 มี.ค 2018 ทางเพจราชบัณฑิตยสภาได้ออกมาชี้แจงการใช้คำที่คนไทยมักเขียนและใช้ผิดอยู่บ่อยๆ ได้แก่ คำว่า คะ, ค่ะ, นะคะ และแซว ซึ่งแคมปัส-สตาร์ได้สรุปการใช้คำเหล่านี้มาให้ทราบกันค่ะ

คำว่า คะ ค่ะ นะคะ เขียนและใช้อย่างไรให้ถูกต้อง

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก เพจ ราชบัณฑิตยสภา

บทความแนะนำ