คำศัพท์ วิชา เรียน เรียนภาษาอังกฤษ

ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ คุณรู้จักมากน้อยแค่ไหน

Home / สาระความรู้ / ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ คุณรู้จักมากน้อยแค่ไหน

แคมปัส-สตาร์ มีสาระความรู้ดีๆ มาฝากน้องๆ กันอีกแล้วค่ะ เป็นชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชื่อเรียก วิชาเรียนต่างๆ  อาทิ วิชาวรรณกรรม วิชาภาษาไทย วิชาการอ่าน วิชาคณิตศาสตร์ เป็นต้น น้องๆ รู้กันมั้ยว่า ชื่อเรียกวิชาเหล่านี้ในภาษาอังกฤษเขาเรียกกันว่าอะไรบ้าง? ลองอ่านออกเสียงด้วยน้า ฝึกไว้จะได้จำได้ค่ะ

ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ

School subject (สคูล ซับเจคฺ) วิชาในห้องเรียน

reading (รีดดิง) วิชาการอ่าน

writing (ไรททิง) วิชาการเขียน

literature (ลิทเทรเชอ) วิชาวรรณกรรม

Thai language (ไท แลงเกวจฺ) วิชาภาษาไทย

English (อิงลิชฺ) วิชาภาษาอังกฤษ

French (เฟรนชฺ) วิชาภาษาฝรั่งเศส

German (เจอแมน) วิชาภาษาเยอรมัน

Japanese (เจแพนนีสฺ) วิชาภาษาญี่ปุ่น

Chinese (ไชนีสฺ) วิชาภาษาจีน

social studies (โซเชียล สตาดีสฺ) วิชาสังคม

sociology (โซสิออลอจี) สังคมวิทยา

anthropology (แอนโธรพอลอจี) มานุษยวิทยา

history (ฮิสทรี) วิชาประวัติศาสตร์

economics (เอ็คคอนอมิคฺส) วิชาเศรษฐศาสตร์

business study (บิสฺเนสฺ สตาดี) วิชาธุรกิจศึกษา

citizenship (ซิทีเซ็นชิพฺ) วิชาหน้าที่พลเมือง

geography (จีออกราฟฟี) วิชาภูมิศาสตร์

Religious education (รีลิเจียส เอ็ดดุเคเชิน) วิชาศาสนา

archaeology (อารฺคีโอโลจี) วิชาโบราณคดี

health and hygeine (เฮลธฺ แอนดฺ ไฮจีน) วิชาสุขศึกษา

math / mathematics (แมธฺ / แมธฺเธอะแมทิคสฺ) วิชาคณิตศาสตร์

science (ไซเอินสฺ) วิชาวิทยาศาสตร์

physics (ฟิสิกสฺ) วิชาฟิสิกส์

biology (ไบออโลจี) วิชาชีววิทยา

chemistry (เคมมิสทรี) วิชาเคมี

PE / physical education (พีอี / ฟีซิคัล เอ็ดดุเคเชิน) วิชาพลศึกษา

boy scout (บอย สเคาทฺ) วิชาลูกเสือ

girl guide (เกิรล ไกดฺ) วิชาเนตรนารี ยุวกาชาด

ชื่อเรียก วิชาเรียนต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ2

art (อารทฺ) วิชาศิลปะ

dance (แดนซฺ) วิชานาฏศิลป์

botany (โบทานี) วิชาเกษตร

home economics (โฮม เอ็คคอนอมิคฺ) วิชาการงานอาชีพ

computer science (คอมพิวเทอรฺ ไซเอินสฺ) วิชาคอมพิวเตอร์

Information and communication technology (ICT) (อินฟอเมเชิน แอนดฺ คอมมิวนิเคเชิน เทคนอลอจี) (ไอซีที) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

music (มิวซิคฺ) วิชาดนตรี

drama (ดรามา) วิชาการแสดง

psychology (ไซคอลอจี) วิชาจิตวิทยา

woodwork (วูดเวิรคฺ) วิชางานไม้

guidance (ไกดฺแดนซฺ) วิชาแนะแนว

วิชาเรียนต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ

ข้อมูลจาก: www.dailyenglish.in.th

บทความแนะนำ