การบอกทาง ความรู้ภาษาอังกฤษ ฝึกภาษาอังกฤษ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการบอกทาง ใน Google Map

Home / สาระความรู้ / เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการบอกทาง ใน Google Map

Google Map นอกจากจะใช้ในการบอกทางแล้ว ยังสามารถใช้ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบอกทางได้อีกด้วย ในกรณีที่เพื่อนๆ ใช้เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งก็จะมีบางคำศัพท์ที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยมาก่อน – เรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบอกทาง ใน Google Map

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการบอกทาง

Take the exit 

ใช้ทางออก

Merge 

ใช้ทางร่วม

Slight left/right 

เบี่ยงซ้าย/ขวาเล็กน้อย

Take the cross walk

ข้ามถนน (ในกรณีที่เดิน)

Turn left/right

เลี้ยวซ้าย/ขวา

Keep left/right at the fork

เลี้ยวซ้าย/ขวาตรงทางแยก

Head (northeast)

มุ่งหน้าไปทางด้าน (ตะวันออกเฉียงเหนือ)

เกร็ดความรู้ : ทิศในภาษาอังกฤษ

  • North – ทิศเหนือ
  • East – ตะวันออก
  • West – ตะวันตก
  • South – ใต้

Use the left/right 2 lanes

ใช้เลนซ้าย/ขวา 2 เลน

Use any lane to turn right/left 

ใช้เลนไหนก็ได้ เพื่อเลี้ยวซ้าย/ขวา

Continue straight

ตรงไปเรื่อยๆ

At the roundabout, take the ( 2nd ) exit

ที่วงเวียน ใช้ทางออกที่ ( 2 )

Take the pedestrian overpass

ใช้สะพานลอยเพื่อข้ามถนน ( ในกรณีที่เดิน )

Sharp left/right

เลี้ยวซ้าย/ขวาหักศอก

Follow signs for…

ให้ตามป้าย…ไป

บทความแนะนำ :