จราจร ป้ายจราจร สัญลักษณ์

ความหมายสัญลักษณ์ บนป้ายจราจร – ป้ายต่างๆ ข้างถนน หมายความอย่างไร

Home / สาระความรู้ / ความหมายสัญลักษณ์ บนป้ายจราจร – ป้ายต่างๆ ข้างถนน หมายความอย่างไร

เราเห็นสัญลักษณ์ต่างๆ เหล่านี้แน่นอนที่ข้างถนน แต่หลายคนก็ไม่รู้ความหมาย เพราะอาจจะยังไม่ได้เรียนขับขี่ แต่ความรู้เหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเรียนรู้และเป็นเรื่องพื้นฐานที่เราควรรู้เช่นกัน ดูสัญลักษณ์เหล่านี้ไว้ในใจ แล้วดูว่าตัวเองทายถูกมากน้อยแค่ไหน ถือไว้เป็น ความรู้ที่ “รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม” นะคะ ^^

ความหมายสัญลักษณ์ บนป้ายจราจร

ป้ายจราจรแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. ป้ายบังคับที่แสดงความหมายตามรูปแบบและลักษณะที่กำหนด
2. ป้ายบังคับที่แสดงด้วยข้อความ/หรือสัญลักษณ์

มารู้ความหมายต่างๆ ของป้ายจราจารกันค่ะ

ห้ามมิให้ใช้เสียงสัญญาณหรือทำให้เกิดเสียงที่ก่อการรบกวนด้วยประการใดๆในเขตที่ติดตั้งป้าย

– ห้ามมิให้ใช้เสียงสัญญาณหรือทำให้เกิดเสียงที่ก่อการรบกวนด้วยประการใดๆในเขตที่ติดตั้งป้าย

ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

– ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

สัญลักษณ์ป้ายจราจร03

– ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

สัญลักษณ์ป้ายจราจร04

– ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

สัญลักษณ์ป้ายจราจร05

– ห้ามล้อเลื่อนลากเข็นผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

สัญลักษณ์ป้ายจราจร06

– ห้ามรถจักรยานผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

สัญลักษณ์ป้ายจราจร07สามล้อ

– ห้ามรถสามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

สัญลักษณ์ป้ายจราจร08

– ห้ามรถยนต์สามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

สัญลักษณ์ป้ายจราจร09

– ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

สัญลักษณ์ป้ายจราจร10

– ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

สัญลักษณ์ป้ายจราจร11

– ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

สัญลักษณ์ป้ายจราจร12

– ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางขวา

สัญลักษณ์ป้ายจราจร13

– ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางซ้าย

สัญลักษณ์ป้ายจราจร14

– ห้ามมิให้กลับรถไปทางซ้ายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

สัญลักษณ์ป้ายจราจร20

– ห้ามมิให้กลับรถไปทางขวาไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

สัญลักษณ์ป้ายจราจร15

– ห้ามมิให้รถทุกชนิดเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย

สัญลักษณ์ป้ายจราจร16

– ห้ามมิให้ขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

สัญลักษณ์ป้ายจราจร17

– ให้ผู้ขับรถทุกชนิดหยุดรถตรงป้าย เพื่อให้รถที่กำลังแล่นสวนทางมาก่อน ถ้ามีรถข้างหน้าหยุดรออยู่ก่อนก็ให้หยุดรถรอถัดต่อกันมาตามลำดับ เมื่อรถที่สวนทางมาได้ผ่านไปหมดแล้ว จึงให้รถที่หยุดรอตามป้ายนี้เคลื่อนไปได้

สัญลักษณ์ป้ายจราจร18

– รถทุกชนิดต้องระมัดระวังและให้ทางแก่รถและคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัย และ ไม่เป็นการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง

สัญลักษณ์ป้ายจราจร19

– รถทุกชนิดต้องหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง

ที่มาจาก เว็บไซต์กรมทางหลวง www.doh.go.th

บทความแนะนำ