คำศัพท์ ป่วย ภาษา เรียนภาษาอังกฤษ โรค

71 คำศัพท์อาการป่วย ภาษาอังกฤษ แบบสั้นๆ เข้าใจง่าย

Home / สาระความรู้ / 71 คำศัพท์อาการป่วย ภาษาอังกฤษ แบบสั้นๆ เข้าใจง่าย

ทางการแพทย์จะมีภาษาเฉพาะที่ไว้ใช้เรียกชื่อโรค หรืออาการป่วยต่างๆ ซึ่งในบางโรคนั้นอาจจะมีชื่อเรียกเฉพาะทางที่ยาวเกินไป คนทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจ และจดจำได้ยาก วันนี้เราจึงนำสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่อง คำศัพท์อาการป่วย เป็นภาษาอังกฤษ ที่เข้าใจได้ง่ายๆ ตามแบบฉบับคนทั่วไป มาให้ได้เรียนรู้กันค่ะ จะได้เข้าใจ และนำไปใช้ได้ถูกต้องนะคะ

71 คำศัพท์อาการป่วย ภาษาอังกฤษ

1. gout อ่านว่า (เกาท์) ความหมาย โรคเกาต์
2. hemorrhoids อ่านว่า (เฮมะรอยดสฺ) ความหมาย ริดสีดวงทวาร
3. piles อ่านว่า (ไพลสฺ) ความหมาย ริดสีดวงทวาร
4. pneumonia อ่านว่า (นิวโมเนีย) ความหมาย โรคปอดบวม
5. gastritis อ่านว่า (แกซไทรซิส) ความหมาย โรคกระเพาะอาหารอักเสบ

6. appendicitis อ่านว่า (แอพเพนดิไซทิส) ความหมาย โรคไส้ติ่งอักเสบ
7.enteritis อ่านว่า (เอนเทอไรทิซ) ความหมาย โรคลำไส้อักเสบ
8. food poisoning อ่านว่า (ฟูด พอยเซินนิง) ความหมาย อาหารเป็นพิษ
9.diarrhea อ่านว่า (ไดเออะเรีย) ความหมาย ท้องร่วง
10.jaundice อ่านว่า (จอนดิซ) ความหมาย ดีซ่าน

11.cirrhosis อ่านว่า (สิโรซิส) ความหมาย โรคตับแข็ง
12.gallstones อ่านว่า (กอลสโตนสฺ) ความหมาย โรคนิ่วในถุงน้ำดี
13.diabetes อ่านว่า (ไดอะบีทสฺ) ความหมาย โรคเบาหวาน
14.tonsillitis อ่านว่า (ทอนซิลลิซิส) ความหมาย ต่อมทอนซิลอักเสบ
15.fever อ่านว่า (ฟีเวอรฺ) ความหมาย ไข้

คำศัพท์อาการป่วย ภาษาอังกฤษ

16.measles อ่านว่า (มีเซิล) ความหมาย โรคหัด
17.German measles อ่านว่า (เจอมัน มีเซิล) ความหมาย โรคหัดเยอรมัน
18.rubella อ่านว่า (รูเบลลา) ความหมาย หัดเยอรมัน
19.cancer อ่านว่า (แคนเซอร์) ความหมาย โรคมะเร็ง
20.chicken pox อ่านว่า (ชิคเคน พ็อกสฺ) ความหมาย อีสุกอีใส

21.dengue fever อ่านว่า (เดงกี ฟีเวอรฺ) ความหมาย ไข้เลือดออก
22.heart disease อ่านว่า (ฮารฺทฺ ดิซีสฺ) ความหมาย โรคหัวใจ
23.whooping cough อ่านว่า (วูปปิง คอฟ) ความหมาย โรคไอกรน
24.pertussis อ่านว่า (เพอทัสซิส) ความหมาย โรคไอกรน
25.diphtheria อ่านว่า (ดิพเธอเรีย) ความหมาย โรคคอตีบ

26.tetanus อ่านว่า (เททานัสป ความหมาย โรคบาดทะยัก
27.asthmatic อ่านว่า ผแอสแมทิคฺ) ความหมาย โรคหอบหืด
28.sinusitis อ่านว่า ไซนัสไซทิซความหมาย โรคไซนัสอักเสบ
29.laryngitis อ่านว่า ลาริงไจทิซ ความหมาย โรคกล่องเสียงอักเสบ
30.stye อ่านว่า สตาย ความหมาย โรคตากุ้งยิง

คำศัพท์อาการป่วย ภาษาอังกฤษ

31.allergy อ่านว่า อัลเลอรฺจี ความหมาย ภูมิแพ้
32. shoulder stiffness อ่านว่า โชลเดอ สติฟเนส ความหมาย ไหล่เกร็ง
33.depression อ่านว่า ดีเพรสเชิน ความหมาย โรคซึมเศร้า
34.athlete’s foot อ่านว่า แอธลีทสฺ ฟูท ความหมาย โรคน้ำกัดเท้า /ฮ่องกงฟุต/กลากที่เท้า
35.impacted tooth อ่านว่า อิมแพคเท็ด ทูธ ความหมาย ฟันคุด

36.mumps อ่านว่า มัมพสฺ ความหมาย คางทูม
37.cold อ่านว่า โคลดฺ ความหมาย โรคหวัด,หนาว
38.constipation อ่านว่า คอนสทิเพเชิน ความหมาย อาการท้องผูก
39.dyspepsia อ่านว่า ดิสเพพเซีย ความหมาย อาการอาหารไม่ย่อย
40.dehydration อ่านว่า ดีไฮเดรเชินความหมาย อาการที่ร่างกายขาดน้ำ

41.sprain อ่านว่า สเปรน ความหมาย อาการเคล็ด หรือแพลง
42.heartburn อ่านว่า ฮารฺทเบิรฺน ความหมาย อาการจุกเสียดแน่นท้อง
43.toothache อ่านว่า ทูธเอค ความหมาย อาการปวดฟัน
44.stomachache อ่านว่า สตอมัคเอค ความหมาย อาการปวดท้อง
45.eyestrain อ่านว่า อายสเตรน ความหมาย อาการเพลียตา

46.insomnia อ่านว่า อินซอมเนีย ความหมาย อาการนอนไม่หลับ
47.crick อ่านว่า คริคฺ ความหมาย อาการเจ็บตึงกล้ามเนื้อ
48.sore throat อ่านว่า ซอรฺ โธรท ความหมาย อาการเจ็บคอ
49.stuffy nose อ่านว่า สตัฟฟี โนส ความหมาย อาการคัดจมูก
50.nose bleed อ่านว่า โนส บลีด ความหมาย อาการเลือดกำเดาไหล

51.convulsion อ่านว่า คอนวัลเชิน ความหมาย การชักกระตุก
52.fracture อ่านว่า แฟรคเจอ ความหมาย กระดูกร้าว/หัก
53.broken bone อ่านว่า โบรกเคน โบน ความหมาย กระดูกหัก
54.burn อ่านว่า เบิรฺน ความหมาย แผลที่เกิดจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
55.blister อ่านว่า บลิสเตอ ความหมาย แผลพุพอง

56.conjunctivitis อ่านว่า คอนจังทิไวซิส ความหมาย เยื่อบุตาอักเสบ/ตาแดง
57.nauseous อ่านว่า นอเซียส ความหมาย คลื่นไส้
58.vomit อ่านว่า วอมิทฺ อาเจียน
59.bleeding อ่านว่า บลีดดิง ความหมาย ที่มีเลือดไหล
60.misshapen อ่านว่า มิสเชพเพน ความหมาย ที่ผิดรูปผิดร่าง

61.bruise อ่านว่า บรูซฺ ความหมาย แผลฟกช้ำ
62.cough อ่านว่า คอฟ ความหมาย ไอ
63.inflamed อ่านว่า อินเฟลมดฺ ความหมาย อักเสบ
64.runny nose อ่านว่า รันนี โนส ความหมาย น้ำมูกไหล
65.phlegm อ่านว่า เฟลม ความหมาย เสมหะ

66.swollen อ่านว่า สวอลเลิน ความหมาย บวม
67.pus อ่านว่า พัสฺ ความหมาย หนอง
68.purulent อ่านว่า พูรูเลนทฺ ความหมาย เป็นหนอง
69.chronic อ่านว่า ครอนิค ความหมาย เรื้อรัง
70.hiccup อ่านว่า ฮิคคัพ ความหมาย สะอึก

71.perspire อ่านว่า เพอรฺสไพรฺ ความหมาย เหงื่อออก

ที่มาจาก: www.dailyenglish.in.th/ , เครดิตภาพ: www.astrogle.com

บทความแนะนำ