ความหมาย ธรรมเนียม พระบรมวงศานุวงศ์ ยศ ราชวงศ์ ลำดับ โปเจียม

ลำดับโปเจียม คือ ลำดับการเดินทางก่อนหลังกัน ตามฐานะในพระราชวงศ์

Home / สาระความรู้ / ลำดับโปเจียม คือ ลำดับการเดินทางก่อนหลังกัน ตามฐานะในพระราชวงศ์

ลำดับโปเจียมแห่งราชอาณาจักรไทย หรือ ธรรมเนียมที่พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระดำเนินเป็นลำดับกัน เป็นลำดับการเสด็จพระราชดำเนิน ทรงพระดำเนินหรือดำเนินก่อนหลังกัน ตามฐานะในพระราชวงศ์ หรือพูดให้เข้าใจง่าย โปเจียม คือ การยืน ลำดับการเดิน ก่อน-หลัง

ลำดับโปเจียม หมายความว่าอย่างไร ?

ที่มาคำว่า โปเจียม

คำว่า “โปเจียม” นั้น สันนิษฐานว่ามาจากภาษาจีน แปลว่า ลำดับก่อนหลังกัน

ลำดับโปเจียม คือ ลำดับการเดินเป็น ก่อนหลัง

ลำดับโปเจียมในปัจจุบัน

1. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
2. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
5. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี*
6. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
7. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
8. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
9. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
10. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
11. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

โดย คุณพลอยไพลิน เจนเซน อยู่ลำดับที่ 25 และคุณสิริกิติยา เจนเซน อยู่ในลำดับที่ 26**

*ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แต่ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และหมายราชการจัดให้ทรงอยู่ในลำดับดังกล่าว

**คุณพลอยไพลิน – คุณสิริกิติยา เจนเซน สองท่านนี้ถึงแม้จะเป็นสามัญชน แต่เป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้อยู่ลำดับสูงกว่าหม่อมเจ้าทุกราชสกุลเป็นกรณีพิเศษ

พระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 9 ภายในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

บทความ : > ความรู้เกี่ยวกับ ฐานันดรศักดิ์ พระยศเจ้านายไทย พระบรมวงศานุวงศ์ ราชนิกุลต่างๆ

รวมภาพ 60 ปี ครองราชย์ ร.9

ลำดับโปเจียม คือ ลำดับการยืน การเดิน ก่อนหลัง

บทความ : พ่อดุเรา และให้ไปบอกคนข้างหลังให้เงียบๆ ด้วย

ลำดับโปเจียม ธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยาม

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงอธิบายหลักของธรรมเนียมที่พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระดำเนินเป็นลำดับกันไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่อง “ธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยาม” โดยมีลำดับโปเจียม ดังนี้

ธรรมเนียมที่ต้องเดินเป็นลำดับกันตามยศ

ถ้าจะเทียบยศ ตามลำดับที่ควรจะเดินหน้าเดินหลัง ตามศักดินา แลตามธรรมเนียมโบราณสืบมาดังนี้

ที่ 1 พระบัณฑูรใหญ่ ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลฝ่ายหน้า
ที่ 2 พระบัณฑูรน้อย ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลฝ่ายหน้า
ที่ 3 พระบัญชา ตำแหน่งกรมพระราชวังบวร​สถานภิมุขฝ่ายหลัง
ที่ 4 สมเด็จพระบรมอัยกาเธอเจ้าฟ้า
ที่ 5 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า
ที่ 6 สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอเจ้าฟ้า
ที่ 7 สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้า
ที่ 8 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า

5 นี้ คือพระราชโอรสพระเจ้าแผ่นดิน

….. ทั้งนี้ อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : ลำดับโปเจียมแห่งราชอาณาจักรไทย

อ่านเกี่ยวกับ คำราชาศัพท์

บทความแนะนำ