ความหมาย ธรรมเนียม พระบรมวงศานุวงศ์ ยศ ราชวงศ์ ลำดับ โปเจียม

ลำดับโปเจียม คือ ลำดับการเดินทางก่อนหลังกัน ตามฐานะในพระราชวงศ์

Home / สาระความรู้ / ลำดับโปเจียม คือ ลำดับการเดินทางก่อนหลังกัน ตามฐานะในพระราชวงศ์

ลำดับโปเจียมแห่งราชอาณาจักรไทย หรือ ธรรมเนียมที่พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระดำเนินเป็นลำดับกัน เป็นลำดับการเสด็จพระราชดำเนิน ทรงพระดำเนินหรือดำเนินก่อนหลังกัน ตามฐานะในพระราชวงศ์ หรือพูดให้เข้าใจง่าย โปเจียม คือ การยืน ลำดับการเดิน ก่อน-หลัง

ลำดับโปเจียม หมายความว่าอย่างไร

ที่มาคำว่า โปเจียม

คำว่า “โปเจียม” นั้น สันนิษฐานว่ามาจากภาษาจีน แปลว่า ลำดับก่อนหลังกัน

ลำดับโปเจียม คือ ลำดับการเดินเป็น ก่อนหลัง

ลำดับโปเจียมในปัจจุบัน

1. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
2. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
5. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี*
6. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
7. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
8. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
9. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
10. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
11. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

โดย คุณพลอยไพลิน เจนเซน อยู่ลำดับที่ 25 และคุณสิริกิติยา เจนเซน อยู่ในลำดับที่ 26**

*ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์ แต่ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และหมายราชการจัดให้ทรงอยู่ในลำดับดังกล่าว

**คุณพลอยไพลิน – คุณสิริกิติยา เจนเซน สองท่านนี้ถึงแม้จะเป็นสามัญชน แต่เป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้อยู่ลำดับสูงกว่าหม่อมเจ้าทุกราชสกุลเป็นกรณีพิเศษ

พระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 9 ภายในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

ลำดับโปเจียม

บทความ : > ความรู้เกี่ยวกับ ฐานันดรศักดิ์ พระยศเจ้านายไทย พระบรมวงศานุวงศ์ ราชนิกุลต่างๆ

รวมภาพ 60 ปี ครองราชย์ ร.9

ลำดับโปเจียม คือ ลำดับการยืน การเดิน ก่อนหลัง

บทความ : พ่อดุเรา และให้ไปบอกคนข้างหลังให้เงียบๆ ด้วย

ลำดับโปเจียม ธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยาม

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงอธิบายหลักของธรรมเนียมที่พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระดำเนินเป็นลำดับกันไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่อง “ธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยาม” โดยมีลำดับโปเจียม ดังนี้

ธรรมเนียมที่ต้องเดินเป็นลำดับกันตามยศ

ถ้าจะเทียบยศ ตามลำดับที่ควรจะเดินหน้าเดินหลัง ตามศักดินา แลตามธรรมเนียมโบราณสืบมาดังนี้

ที่ 1 พระบัณฑูรใหญ่ ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลฝ่ายหน้า
ที่ 2 พระบัณฑูรน้อย ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลฝ่ายหน้า
ที่ 3 พระบัญชา ตำแหน่งกรมพระราชวังบวร​สถานภิมุขฝ่ายหลัง
ที่ 4 สมเด็จพระบรมอัยกาเธอเจ้าฟ้า
ที่ 5 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า
ที่ 6 สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอเจ้าฟ้า
ที่ 7 สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้า
ที่ 8 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า

5 นี้ คือพระราชโอรสพระเจ้าแผ่นดิน

….. ทั้งนี้ อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : ลำดับโปเจียมแห่งราชอาณาจักรไทย

อ่านเกี่ยวกับ คำราชาศัพท์

บทความแนะนำ