จักรี พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์ไทย ราชวงศ์จักรี รู้ไว้ใช่ว่า วันจักรี สมัยก่อน

ลำดับราชวงศ์จักรี รัชกาลที่ 1-9 | การขึ้นครองราชย์ และสิ้นสุดการครองราชย์

Home / สาระความรู้ / ลำดับราชวงศ์จักรี รัชกาลที่ 1-9 | การขึ้นครองราชย์ และสิ้นสุดการครองราชย์

ราชวงศ์จักรี เป็นราชวงศ์ที่ปกครองราชอาณาจักรสยามต่อจากสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจนถึงปัจจุบัน โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (พระนามเดิม ทองด้วง ทรงสืบเชื้อสายมาจากตระกูลขุนนางในสมัยกรุงศรีอยุธยา) ทรงสถาปนาราชวงศ์โดยการปราบดาภิเษกเมื่อ พ.ศ. 2325 ยุคของราชวงศ์นี้ เรียกว่า “ยุครัตนโกสินทร์” มาดูกันว่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1- 9 มีพระมหากษัติย์องค์ใดเสด็จขึ้นครองราชย์ และสิ้นสุดการครองราชย์ในปีใดกันบ้าง

ลำดับราชวงศ์จักรี รัชกาลที่ 1-9

1

รัชกาลที่ 1

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

เสด็จขึ้นครองราชย์ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 สิ้นสุดการครองราชย์ 7 กันยายน พ.ศ. 2352 ครองราชย์ 27 ปี

2

รัชกาลที่ 2

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

เสด็จขึ้นครองราชย์ 7 กันยายน พ.ศ. 2352 สิ้นสุดการครองราชย์ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 ครองราชย์ 15 ปี

3

รัชกาลที่ 3

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขึ้นครองราชย์ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 สิ้นสุดการครองราชย์ 2 เมษายน พ.ศ. 2394 ครองราชย์ 27 ปี

4

รัชกาลที่ 4

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขึ้นครองราชย์ 6 เมษายน พ.ศ. 2394 สิ้นสุดการครองราชย์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 ครองราชย์ 17 ปี

5

รัชกาลที่ 5

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

(ขึ้นครองราชย์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 สิ้นสุดการครองราชย์ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453) ครองราชย์ 42 ปี

6

รัชกาลที่ 6

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

(ขึ้นครองราชย์ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 สิ้นสุดการครองราชย์ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468) ครองราชย์ 15 ปี

7

รัชกาลที่ 7

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

(ขึ้นครองราชย์ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 สิ้นสุดการครองราชย์ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 (สละราชสมบัติ ปี 2478) ครองราชย์ 9 ปี

8

รัชกาลที่ 8

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

เสด็จขึ้นครองราชย์ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 ขณะที่มีพระชนพรรษาเพียง 8 พรรษา สิ้นสุดการครองราชย์ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 พระองค์เสด็จสวรรคตด้วยทรงต้องพระแสงปืนเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ณ ห้องพระบรรทม พระที่นั่งบรมพิมาน ภายในพระบรมมหาราชวัง รวมระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติทั้งสิ้น 12 ปี

9

รัชกาลที่ 9

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เสด็จขึ้นครองราชย์ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 – 2559 ครองราชย์ 70 ปี

อ้างอิงข้อมูลจาก th.wikipedia.org

แผนภาพ ลำดับพระบรมวงศานุวงศ์ในปัจจุบัน

ลำดับพระบรมวงศานุวงศ์ในปัจจุบัน

Link : www.mediafire.com

พระราชพิธีต่างๆ และประเพณีต่างๆ ของไทย

พระราชพิธีต่างๆ และประเพณีต่างๆ ของไทย

ที่มา coggle.it/diagram

บทความแนะนำ