พระราชพิธี พิธีบรมราชาภิเษก ราชวงศ์จักรี ในหลวงรัชกาลที่ 10

ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันพระฤกษ์บรมราชาภิเษก 4 พ.ค. 62

Home / Picpost / ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันพระฤกษ์บรมราชาภิเษก 4 พ.ค. 62

ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นวันพระฤกษ์บรมราชาภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคม รับการถวายพระพรชัยมงคล ประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดับปกรณ์ และเฉลิมพระราชมณเฑียร โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล

ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันบรมราชาภิเษก

ตามหมายกำหนดการทั้งสามวันนั้น คือวันที่ 4-5-6 พ.ค. นั้น ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ถือเป็นวันสำคัญที่สุด โดยเฉพาะพิธีการช่วงเช้า ตามฤกษ์เวลา 10.09-12.00 น. ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องด้วยเป็น “วันบรมราชาภิเษก” ส่วนวันที่ 5 และ 6 พฤษภาคม เป็นวันประกอบพระราชพิธีอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามมา มีรายละเอียดในวันที่ 4 ดังนี้

สรงมุรธาภิเษก

10.09 – 12.00 น. สรงมุรธาภิเษก ณ ชาลาพระที่นั่งจักพรรดิพิมาน และทรงรับน้ำอภิเษก ณ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ และทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสง ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ

หลังจากทรงสรงมุรธาภิเษกและทรงรับน้ำอภิเษกแล้ว ทรงรับการถวายพระสุพรรณบัฏ เครื่องราชกกุธภัณฑ์ เครื่องขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสง

14.00 น. เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงฉลอง พระองค์ครุย สายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์ สายสร้อยจุลจอมเกล้า เสด็จออกพระนั่งอมรินทรวินิจฉัย ทางพระทวารเทวราชมเหศวร ประทับเหนือพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์บนพระราชบัลลังก์ ภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงพระมหาพิชัยมงกุฎ

16.00 น. เสด็จฯ โดยขบวนราบใหญ่ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ปราสาทพระเทพบิดร และพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

18.00 น. เจ้าพนักงานเวียนเทียนสมโภช ณ หมู่พระมหามณเฑียร

(เวลา 13.19 – 20.30 น. เฉลิมพระราชมณเฑียร เถลิงพระแท่นราชบรรจถรณ์ ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน)

 

ประมวลภาพวันที่ 4 พฤษภาคม 2562

ที่มา phralan.in.th/coronation , พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

บทความแนะนำ