การอ่าน พระนาม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

Home / สาระความรู้ / การอ่าน พระนาม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

สำนักราชเลขาธิการ ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และคำอ่าน ทั้งพระปรมาภิไธยภาษาไทย และพระปรมาภิไธยอังกฤษ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คำอ่าน พระนาม รัชกาลที่ 10

คำอ่าน พระนาม รัชกาลที่ 10

1. ให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
อ่านว่า สม-เด็ด-พระ-เจ้า-อยู่-หัว-มะ-หา-วะ-ชิ-รา-ลง-กอน-บอ-ดิน-ทระ-เทบ-พะ-ยะ-วะ-ราง-กูน

2. พระปรมาภิไธยภาษาอังกฤษ ว่า “His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun”

บทความแนะนำ

ขออภัย!

ไม่อนุญาติให้แสดงความคิดเห็นในบทความนี้