ชื่อ พระนาม พระปรมาภิไธย พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 ในหลวงรัชกาลที่ 10

การอ่าน พระนาม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10

Home / สาระความรู้ / การอ่าน พระนาม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10

สำนักราชเลขาธิการ ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และคำอ่าน ทั้งพระปรมาภิไธยภาษาไทย และพระปรมาภิไธยอังกฤษ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ – การอ่าน พระนาม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10

การอ่าน พระนาม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10

1. ให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” อ่านว่า

สม-เด็ด-พระ-เจ้า-อยู่-หัว – มะ-หา-วะ-ชิ-รา-ลง-กอน-บอ-ดิน-ทระ-เทบ-พะ-ยะ-วะ-ราง-กูน

2. พระปรมาภิไธยภาษาอังกฤษ ว่า “His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun”

ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เปิดให้ดาวน์โหลด พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 10 เป็นสิริมงคล (ภาพพระราชทาน)

ดาว์นโหลด พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 10

ดาว์นโหลดได้ที่ : lifestyle.campus-star.com/scoop/43760.html

คลิป เรียนรู้วัยเยาว์ – รัชกาลที่ 10

บทความแนะนำ