ดาว์นโหลด พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 10

เปิดให้ดาวน์โหลด พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.10 เป็นสิริมงคล (ภาพพระราชทาน)

Home / เรื่องทั่วไป / เปิดให้ดาวน์โหลด พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.10 เป็นสิริมงคล (ภาพพระราชทาน)

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) อัญเชิญ พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.10สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ภาพพระราชทาน) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://goo.gl/Ey1d5H , www.opm.go.th

พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.10

ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ที่ฉายคู่พระราชินีให้ดาวน์โหลด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์และพระบรมฉายาลักษณ์ ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จำนวน 8 พระรูป เพื่อมอบให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ที่ฉายคู่พระราชินี

ภาพทั้งหมด

และประชาชนทั่วไป สำหรับเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ไปเผยแพร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ด้วยความจงรักภักดี

ที่มา : siamrath.co.th และ เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th

พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์ความละเอียดสูง ผ่านทาง 3 ช่องทาง คือ

Google Drive ที่ goo.gl/2RNF4ZOneDrive ที่ goo.gl/HJy6H6Dropbox ที่ goo.gl/CEswYc

พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 10

กรมประชาสัมพันธ์ อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เผยแพร่ผ่าน www.prd.go.th ทั้งนี้ ปวงชนชาวไทยสามารถดาวน์โหลดด้วยความจงรักภักดีและเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป ที่ www.prd.go.th

King-Maha-Vajiralongkorn พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.10

His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun

พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10

พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 10

ภาพนี้จาก Twitter : ThaiRoyalFamily

Link : seeme.me/ch/pacificinspiration/qYbREk

บทความแนะนำ