พระบรมฉายาลักษณ์ ราชวงศ์ไทย ในหลวงรัชกาลที่ 9

ภาพที่หาดูยาก ในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2503 ในนิตยสาร LIFE

Home / Picpost / ภาพที่หาดูยาก ในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2503 ในนิตยสาร LIFE

พระบรมฉายาลักษณ์ชุดนี้ ถ่ายในงานเลี้ยงวันเกิดของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (พระนามเดิม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี) ซึ่งมีการจัดเลี้ยงในพระราชวัง และมีทำบุญในวัดตามประเพณีไทย และได้ตามเสด็จถ่ายพระราชกรณียกิจต่างๆ ของในหลวงและพระราชินี รวมถึงพระโอรสพระธิดา ซึ่งขณะนั้นยังทรงพระเยาว์ .. ภาพที่หาดูยาก ในหลวงรัชกาลที่ 9

ภาพที่หาดูยาก ในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2503

โดย John Dominis ช่างภาพจากนิตยสาร LIFE โดยจอห์นได้เข้ามาตามถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระราชินี รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อไปลงในนิตยสาร LIFE ให้คนอเมริกันและต่างชาติได้อ่านพระราชประวัติ ก่อนที่ทั้งสองพระองค์จะเสด็จไปเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ ในปี 1960

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในตอนนั้น มีพระชนมพรรษา 32 พรรษา ส่วนพระราชินี มีพระชนมพรรษา 27 พรรษา

งานเลี้ยงวันเกิดของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (พระนามเดิม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

ภาพที่หาดูยาก ในหลวงรัชกาลที่ 9 ปี 2503 ในนิตยสาร LIFE

 

ข้อมูล Life Magazine

ภาพจาก www.nookna.com , Pinterest.com , www.flickr.com/@N07

บทความแนะนำ