พระฉายาลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ พระราชกรณียกิจ พระราชพิธี ในหลวงรัชกาลที่ 9

รวมพระราชพิธีสำคัญ ในสมัย ในหลวงรัชกาลที่ 9

Home / สาระความรู้ / รวมพระราชพิธีสำคัญ ในสมัย ในหลวงรัชกาลที่ 9

กว่า 70 ปี ที่ทรงครองราชย์มา หลายคนบอกว่า เกิดมาก็เห็นพระองค์ท่านแล้ว วันนี้เราเลยรวบรวม พระราชพิธีสำคัญ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมข้อมูลสั้นๆ มาฝากทุกๆ ท่านเพื่อจะได้ระลึกถึงพระองค์ท่านไปพร้อมๆ กันค่ะ

รวมพระราชพิธีสำคัญ ในสมัย ในหลวงรัชกาลที่ 9

ราชาภิเษกสมรส (พ.ศ. 2493)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ณ วังสระปทุม เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2493 นับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรก แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย

พระราชพิธีราชาภิเษกสมรสใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรมราชาภิเษก (พ.ศ. 2493)

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2493

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

– ผนวช (พ.ศ. 2499)

– เฉลิมพระชนมพรรษา 3 รอบ (พ.ศ. 2506)

– รัชดาภิเษก (พ.ศ. 2514)

– เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ (พ.ศ. 2515)

– เฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ (พ.ศ. 2518)

– เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 50 พรรษา (พ.ศ. 2520)

– สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี (พ.ศ. 2525)

– เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ (พ.ศ. 2530)

– รัชมังคลาภิเษก (พ.ศ. 2531)

– กาญจนาภิเษก (พ.ศ. 2539)

– เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (พ.ศ. 2542)

– ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (พ.ศ. 2549)

– เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา (พ.ศ. 2550)

– เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (พ.ศ. 2554)

– งานพระบรมศพ (พ.ศ. 2559-2560)

พระราชพิธีอื่นๆ

– เฉลิมพระชนมพรรษา (ทุกปี)

– การเสด็จออกมหาสมาคม (ในโอกาสสำคัญ)

– สมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ (โอกาสพิเศษ)

พระบรมราชอิสริยยศและพระเกียรติยศ

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลเดช (5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 — 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2478)

สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช (10 กรกฎาคม พ.ศ. 2478 — 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489)

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 — 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร (5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 — 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559)

ที่มา Wikipedia , Wikipedia พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระราชพิธีสำคัญ และความหมายตราสัญลักษณ์ต่างๆ ของ “ในหลวง”

บทความแนะนำ