พระราชพิธี พิธีบรมราชาภิเษก ริ้วขบวน ในหลวงรัชกาลที่ 10

ประมวลภาพ ร.10 เสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

Home / Picpost / ประมวลภาพ ร.10 เสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลาประมาณ 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค จากพระบรมมหาราชวัง ไปยังวัดบวรนิเวศราชวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยการ “เสด็จเลียบพระนคร” พิธีประกาศพระบรมเดชานุภาพของกษัตริย์ และแสดงแสนยานุภาพกองทัพ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

ประมวลภาพ ร.10 เสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

ประมวลภาพ ร.10 เสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

ขบวนพยุหยาตรา คือ ริ้วขบวนเสด็จพระราชดำเนินในโอกาสต่างๆ การจัดรูปขบวนกระทำเช่นเดียวกับขบวนยุทธ์ในสมัยโบราณ ประกอบด้วยขบวนแห่หน้าหลังเชิญธง เครื่องสูง ซึ่งเป็นเครื่องประดับพระเกียรติยศ เช่น ฉัตร พัดโบก จามร บังแทรก บังสูรย์ และกลด กระบวนศัสตราวุธ ขบวนช้าง และขบวนม้า

ประมวลภาพ ร.10 เสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

ประมวลภาพ ร.10 เสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

ประมวลภาพ ร.10 เสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

เสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

จุดเริ่มต้นของริ้วขบวน ยาตราจากพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ผ่านประตูวิเศษไชยศรี เลี้ยวขวาถนนหน้าพระลาน แยกป้อมเผด็จซ้าย ถนนราชดำเนินใน แยกผ่านพิภพ เลี้ยวขวา ถนนราชดำเนินกลาง ผ่านแยกคอกวัว เลี้ยวซ้าย ถนนตะนาว ถนนสิบสามห้าง เลี้ยวขวา ถนนพระสุเมรุ และวัดบวรนิเวศวิหาร ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร

จากวัดบวรนิเวศวิหาร ริ้วขบวนยาตราไปตามถนนพระสุเมรุ เลี้ยวขวาถนนราชดำเนินกลาง เลี้ยวซ้ายถนนอัษฎางค์ เข้าถนนบำรุงเมือง เลี้ยวขวาถนนเฟื่องนคร เลี้ยวขวาถนนราชบพิธ ไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที และจากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ริ้วขบวนยาตรา ไปตามถนนราชบพิธ เลี้ยวขวาถนนเฟื่องนคร ถนนเจริญกรุง ถนนท้ายวัง เข้าสู่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ระยะทางประมาณ 650 เมตร

วัดบวรนิเวศวิหาร ไปวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ริ้วขบวนยาตราเข้าสู่ถนนท้ายวัง ถนนมหาราช ถนนพระลาน ประตูวิเศษไชยศรี พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท พระบรมมหาราชวัง ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร

รวมระยะทางตลอดเส้นทางริ้วขบวน ประมาณ 7 กิโลเมตร

ข้อมูลจาก phralan.in.thbangkokbiznews.com , www.prachachat.net

ภาพจาก News.MThai.com

บทความที่เกี่ยวข้อง