นิทรรศการ พระเมรุมาศ พิธีถวายพระเพลิง ร.9

พระเมรุมาศ เปิดให้เข้าชมวันที่ 2-30 พ.ย. 60 | เข้าได้รอบละ 5,000 คน/คนละ1 ชม.

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พระเมรุมาศ เปิดให้เข้าชมวันที่ 2-30 พ.ย. 60 | เข้าได้รอบละ 5,000 คน/คนละ1 ชม.

งานนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร จะเปิดให้ประชาชนคนทั่วไปเข้าชมได้ ตั้งแต่วันที่ 2 -30 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 07.00-22.00 น. โดยในช่วงเช้าวันที่ 2 พ.ย. 60 เวลา 07.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จเป็นองค์ประธาน เปิดนิทรรศการพระเมรุมาศดังกล่าว

พระเมรุมาศ เปิดให้เข้าชมวันที่ 2-30 พ.ย. 60

ทั้งนี้ ในงานนิทรรศการพระเมรุมาศฯ คณะกรรมการฯ ได้ประเมินจำนวนคนที่เข้าร่วมนิทรรศการไว้ วันละ 1 แสนคน แบ่งเป็น พระภิกษุสงฆ์ 500 องค์ คนพิการและคนชรา 500 คน นักท่องเที่ยวต่างชาติ 8,000 คน นักเรียนนักศึกษา 15,000 คน และประชาชนคนทั่วไป 80,000 คน / เฉลี่ย 4 ตารางเมตร / คน จึงได้กำหนดให้เข้าชมรอบละ 5,000 คน

กำหนดเวลาเข้าชม รอบละ 1 ชั่วโมง

โดยแบ่งเป็น..

– 15 นาที ให้ชมบริเวณด้านหน้าพระเมรุมาศ ซึ่งเป็นส่วนของโครงการพระราชดำริ

– 45 นาที ชมอย่างอิสระ ส่วนในนิทรรศการ 6 อาคาร

– ซึ่งประชาชนสามารถขึ้นชมพระเมรุมาศ ได้เฉพาะชั้น 1 เท่านั้น

– 5 นาทีก่อนหมดเวลา เจ้าหน้าที่จะส่งสัญญาณหมดเวลา เป็นรอบๆ

การเตรียมตัวเข้าชมนิทรรศการ พระเมรุมาศ

ประชาชน ผู้ต้องการจะเข้าชมนิทรรศการ สามารถเข้าคิวรอ ตรงจุดพักรอบริเวณเต็นท์ที่จัดเตรียมไว้ โดยผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย งดเว้น เสื้อสายเดี่ยว เสื้อแขนกุด และกางเกงขาสั้น โดยมีจุดคัดกรอง 5 จุด

ประชาชนทั่วไป ให้เข้าในจุดคัดกรอง 3 จุด คือ บริเวณหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ท่าช้าง และ พระแม่ธรณีบีบมวยผม

พระภิกษุสามเณร เข้าทางด้านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ส่วนผู้พิการ เข้าตรงจุดคัดกรองหลังกระทรวงกลาโหม ภายในงานยังมีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ จัดให้มีนิทรรศการสัมผัส พร้อมเสียงบรรยาย เพื่อให้ได้เข้าใจถึงความเป็นมาของการจัดสร้างพระเมรุมาศ และอาคารประกอบทั้งหมด

ภายในนิทรรศการ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ

1. นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บอกเล่าเรื่องราวผ่านงานภูมิทัศน์ ได้แก่ การชมแปลงนาข้าวและบ่อแก้มลิง บริเวณทางเข้าด้านทิศเหนือ ของมณฑลพิธี รวมถึงภาพจิตรกรรมฝาผนัง 3 ภาพใหญ่ ภายในพระที่นั่งทรงธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นโครงการพระราชดำริที่สำคัญในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

2. นิทรรศการเกี่ยวกับการจัดสร้างพระเมรุมาศ

สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ เป็นการบอกเล่าเรื่องราวผ่านสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ภายในบริเวณมณฑลพิธี และที่ศาลาลูกขุนทั้ง 6 หลัง จะมีนิทรรศการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบและขั้นตอนการผลิตงานสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม และงานประณีตศิลป์ ตลอดจนงานบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ

3. นิทรรศการพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ

จะจัดแสดงบนพระที่นั่งทรงธรรม กำหนดให้ประชาชนเดินชมเป็นทิศทางเดียว จากปีกอาคารด้านทิศใต้ ผ่านโถงกลางและจบที่ปีกอาคารด้านทิศเหนือ ประกอบด้วยนิทรรศการย่อย 5 ส่วน คือ

1. นิทรรศการพระราชประวัติตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์
2. นิทรรศการจากหนังสืออุปกรณ์ทรงงาน (ชุดที่ 1)
3. นิทรรศการธรรมราชา พระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรม
4. นิทรรศการจากหนังสืออุปกรณ์ทรงงาน (ชุดที่ 2)
และ 5.นิทรรศการสืบสานสมานมิตร เล่าเรื่องการเสด็จพระราชดำเนินไปเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ

การแต่งกายไปชมนิทรรศการพระเมรุมาศ

การแต่งกายไปชมนิทรรศการพระเมรุมาศ

เรียบเรียงโดย www.campus-star.com

ข้อมูลจาก พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เผยภาพ สัตว์หิมพานต์ ประกอบพระเมรุมาศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงในหลวง ร.9

บทความแนะนำ