ธนบัตร พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์ไทย เงิน แบงก์ชาติ ในหลวงรัชกาลที่ 10

ภาพธนบัตรแบบใหม่ ธนบัตรรุ่นแรก ในรัชกาลที่ 10 – เริ่มใช้ 6 เม.ย. 61

Home / เรื่องทั่วไป / ภาพธนบัตรแบบใหม่ ธนบัตรรุ่นแรก ในรัชกาลที่ 10 – เริ่มใช้ 6 เม.ย. 61

วันนี้ 8 มีนาคม 2561 มีข่าวเกี่ยวกับธนบัตรแบบใหม่ในประเทศไทย “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราชานุญาต ให้แบงก์ชาติ จัดพิมพ์และออกใช้ธนบัตรแบบใหม่ (แบบ 17) ทุกชนิดราคา เพื่อใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียนทั่วไป

ภาพธนบัตรแบบใหม่ ธนบัตรรุ่นแรก ในรัชกาลที่ 10

ธนบัตรแบบใหม่ เริ่มใช้

ธนบัตรชนิดราคา 20 บาท 50 บาท และ 100 บาท ออกใช้ใน วันที่ 6 เมษายน 2561
ธนบัตรชนิดราคา 500 บาท และ 1000 บาท ออกใช้ใน วันที่ 28 กรกฎาคม 2561

ประชาชนสามารถเบิกถอนธนบัตรใหม่นี้ได้ตามช่องทางปกติ ผ่านธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง รวมถึงธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ธนบัตรทุกแบบที่ออกใช้ก่อนหน้านี้ ยังสามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย

** ธนบัตรชนิด 500 และ 1000 บาท ยังอยู่ในระหว่างการผลิต ทั้งนี้แบงก์ชาติจะมีการแถลงข่าวและเผยแพร่ข้อมูลธนบัตรทั้งสองชนิดราคา เมื่อใกล้วันออกใช้ (28 ก.ค. 61) ต่อไป / โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย – Bank of Thailand

ธนบัตรแบบใหม่ มูลค่า 20 บาท

ธนบัตรแบบใหม่ ธนบัตรรุ่นแรก ในรัชกาลที่ 10 เริ่มใช้ 6 เม.ย. 61

ยี่สิบบาท

ธนบัตรแบบใหม่ ธนบัตรรุ่นแรก ในรัชกาลที่ 10 เริ่มใช้ 6 เม.ย. 61

มูลค่า 50 บาท

ธนบัตรแบบใหม่ ธนบัตรรุ่นแรก ในรัชกาลที่ 10 เริ่มใช้ 6 เม.ย. 61

ห้าสิบบาท

ธนบัตรแบบใหม่ ธนบัตรรุ่นแรก ในรัชกาลที่ 10 เริ่มใช้ 6 เม.ย. 61

มูลค่า 100 บาท

หนึ่งร้อยบาท

ธนบัตรแบบใหม่ ธนบัตรรุ่นแรก ในรัชกาลที่ 10 เริ่มใช้ 6 เม.ย. 61

มูลค่า 500 บาท

ธนบัตรแบบใหม่ ธนบัตรรุ่นแรก ในรัชกาลที่ 10 เริ่มใช้ 6 เม.ย. 61

ห้าร้อยบาท

มูลค่า 1000 บาท

ธนบัตรแบบใหม่ ธนบัตรรุ่นแรก ในรัชกาลที่ 10 เริ่มใช้ 6 เม.ย. 61

หนึ่งพันบาท

ธนบัตรแบบใหม่ ธนบัตรรุ่นแรก ในรัชกาลที่ 10 เริ่มใช้ 6 เม.ย. 61

โทษฐานปลอมหรือแปลงธนบัตร คือ จำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกอย่างสูงยี่สิบปี และปรับอย่างสูงสี่หมื่นบาท

ธนบัตรรุ่นแรก ในรัชกาลที่ 10

ธนบัตรแบบใหม่ เริ่มใช้ 6 เม.ย. 61

ธนบัตรรุ่นแรก ในรัชกาลที่ 10

ที่มา facebook.com/bankofthailandofficial

บทความแนะนำ