ธนบัตร เงิน แบงค์

ความหมายบนธนบัตรไทย คุณค่าที่อยู่ในภาพด้านหลัง

Home / สาระความรู้ / ความหมายบนธนบัตรไทย คุณค่าที่อยู่ในภาพด้านหลัง

ข่าวเกี่ยวกับธนบัตรไทย “เผยภาพธนบัตรแบบใหม่ เริ่มใช้ 6 เม.ย. 61 | ธนบัตรรุ่นแรก ในรัชกาลที่ 10” ทำให้รู้สึกสนใจมากขึ้นเกี่ยวกับภาพต่างๆ บนธนบัตร เลยค้นหาความหมายมาฝาก

ธนบัตรในประเทศไทย เริ่มมีการใช้ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้มีการใช้ “เงินกระดาษ” เป็นครั้งแรก แต่ยังไม่ได้เรียกว่า “ธนบัตร” ใช้คำว่า “หมาย” เรียกแทน โดยออกใช้เมื่อ พ.ศ. 2396

ความหมายบนธนบัตรไทย

ธนบัตร 20 บาท

ธนบัตรมูลค่า 20 บาท

ธนบัตรมูลค่า 20 บาท ด้านหลังเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล และ “คุณค่า” หลัง ธนบัตรนี่ มีข้อความว่า “ถ้าคนไทยทุกคน ถือว่าตนเองเป็นเจ้าของชาติบ้านเมืองและต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดี ด้วยความสุจริตและถูกต้อง ตามทำนองคลองธรรมแล้วความทุกข์ยากของบ้านเมือง ก็จะผ่านพ้นไปได้”

พระบรมฉายาลักษณ์ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ธนบัตรมูลค่า 20 บาท รุ่นใหม่ ด้านหลังคือ พระบรมฉายาลักษณ์ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ธนบัตร 50 บาท

พระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ธนบัตรมูลค่า 50 บาท รุ่นใหม่ คือ พระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ธนบัตรมูลค่า 100 บาท

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช

รุ่นใหม่ ธนบัตรมูลค่า 100 บาท ด้านหลังคือ พระบรมฉายาลักษณ์ของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช

ธนบัตรมูลค่า 100 บาท ด้านหลังเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช

“คุณค่า” หลังธนบัตรนี้คือ “ประเพณีทาสที่มีอยู่ในพระราชอาณาจักรสยาม ถึงเป็นวิธีทาสทำสารกรมธรรม์ ขายตัวด้วยใจสมัคร มิใช่ทาสเชลย ที่เป็นการกดขี่อย่างร้ายแรงก็จริง แต่เป็นเครื่องกีดขวางทางเจริญ ประโยชน์และสุขสำราญ ของมหาชนอยู่อย่างหนึ่ง ซึ่งจำเป็นจะต้องเลิกถอน อย่าให้มีประเพณีทาสในพระราชอาณาจักรนี้ กรุงสยามจึงจะมีความสมบูรณ์เท่าทันประเทศอื่น”

ธนบัตรมูลค่า 500 บาท

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ธนบัตรมูลค่า 500 บาท ด้านหลังเป็นพระฉายาลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชดำรัสไว้ในเราทราบคือ… “การงานสิ่งใดของเขาที่ดี ควรจะเรียนร่ำเอาไว้ ก็เอาอย่างเขา แต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปเสียทีเดียว”

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

รุ่นใหม่ ธนบัตรมูลค่า 500 บาท ด้านหลังเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ธนบัตรมูลค่า 1000 บาท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9

ธนบัตรมูลค่า 1,000 บาท ด้านหลังเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 .. “คุณค่า” หลังธนบัตร คือ “เศรษฐกิจแบบพอเพียง…เศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น หมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง”

ธนบัตรมูลค่า 1000 บาท 

รุ่นใหม่ ธนบัตรมูลค่า 1,000 บาท ด้านหลังเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รู้หรือไม่

ธนบัตรที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชุดสุดท้าย วันประกาศออกใช้ 20 กันยายน 2560 ชนิดราคา 20 บาท 50 บาท 100 บาท 500 บาท 1000 บาท

วิวัฒนาการธนบัตรไทย ในสมัย ร.9

ธนบัตร 1 บาท แบบ 9 รุ่น 1

ธนบัตร 1 บาท แบบ 9 รุ่น 1

ธนบัตร 5 บาท แบบ 9 รุ่น 1

ดูทั้งหมด ที่นี่ ภาพธนบัตรไทย​ ในยุคสมัยในหลวงรัชกาลที่ 9

ภาพธนบัตรไทย ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยทั้งหมดเป็นธนบัตรที่ถูกจัดทำขึ้น และนำมาใช้ในสังคมไทย ตั้งแต่ครั้งพระองค์ขึ้นครองราชย์จวบจนถึงปัจจุบัน

ที่มา วิกิพีเดีย และ channelnewsthailand.com , ภาพธนบัตรไทย​ ในยุคสมัยในหลวงรัชกาลที่ 9

บทความแนะนำ