วันสำคัญ วันหยุด

วันหยุดปี 2563 – วันหยุดยาวปี 2563 เช็คกันไว้ได้วางแพลนเที่ยวถูก

Home / เรื่องทั่วไป / วันหยุดปี 2563 – วันหยุดยาวปี 2563 เช็คกันไว้ได้วางแพลนเที่ยวถูก

ใครเป็นสายเที่ยวมาเช็คกันวันหยุดประจำปี 2563 ไว้ก่อนแต่เนิ่น ๆ วันหยุดปี 2563 ในแต่ละเดือนทั้ง 12 เดือน มีวันไหนหยุดบ้าง และช่วงไหนที่จะสามารถแพลนหยุดยาวหลายวันได้ ไปอัปเดตกันเลยดีกว่า จะได้กดจองตั๋วเครื่องบินได้ทันนะ!

วันหยุดปี 2563 – วันหยุดยาว ปี 2563

วันหยุด เดือนมกราคม 2563

– วันพุธที่ 1 มกราคม 2563 วันขึ้นปีใหม่

วันหยุด เดือนกุมภาพันธ์ 2563

– วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 วันมาฆบูชา

– วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

วันหยุด เดือนเมษายน 2563

– วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 วันจักรี

– วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 วันสงกรานต์

– วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 วันสงกรานต์

– วันพุธ 15 เมษายน 2563 วันสงกรานต์

ภาพ : Annie Spratt

วันหยุด เดือนพฤษภาคม 2563

– วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 วันแรงงานแห่งชาติ

– วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 วันฉัตรมงคล

– วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 วันวิสาขบูชา

– วันพืชมงคล (รอหมายกำหนดการ)

วันหยุด เดือนมิถุนายน 2563

– วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันหยุด เดือนกรกฎาคม 2563

– วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 วันอาสาฬหบูชา

– วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 วันเข้าพรรษา

– วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

– วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา (บางแห่ง)

– วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาพ : Kate Joie

วันหยุด เดือนสิงหาคม 2563

– วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

วันหยุด เดือนตุลาคม 2563

– วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

– วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช

วันหยุด เดือนธันวาคม 2563

– วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

– วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

– วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 วันรัฐธรรมนูญ

– วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 วันสิ้นปี

วันหยุดยาว ในเดือนต่าง ๆ ปี 2563

ภาพ : Toa Heftiba

วันหยุดยาวเดือนกุมภาพันธ์ 2563

วันมาฆบูชา หยุดติดกัน 3 วัน

– วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 วันมาฆบูชา

– วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

– วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

วันหยุดยาวเดือนเมษายน 2563

วันจักรี หยุดติดกัน 3 วัน

– วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563

– วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563

– วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 วันจักรี

วันสงกรานต์ หยุดติดกัน 5 วัน

– วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563

– วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563

– วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 วันสงกรานต์

– วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 วันสงกรานต์

– วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 วันสงกรานต์

วันหยุดยาวเดือนพฤษภาคม 2563

วันแรงงานแห่งชาติ และวันฉัตรมงคล หยุดติดกัน 4 วัน

– วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 วันแรงงานแห่งชาติ

– วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563

– วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563

– วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 วันฉัตรมงคล

ภาพ : Ishan @seefromthesky

วันหยุดยาวเดือนกรกฎาคม 2563

วันอาสาฬหบูชา หยุดติดกัน 4 วัน

– วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 วันอาสาฬหบูชา

– วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 วันเข้าพรรษา

– วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

– วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา (บางที่อาจจะหยุด)

วันหยุดยาวเดือนตุลาคม 2563

วันปิยมหาราช หยุดติดกัน 3 วัน

– วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช

– วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

– วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

ภาพ : freestocks

วันหยุดยาวเดือนธันวาคม 2563

วันพ่อแห่งชาติ หยุดติดกัน 3 วัน

– วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ

– วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

– วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันหยุดยาวช่วงสิ้นปี / วันขึ้นปีใหม่ หยุด 4 วัน

– วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 วันสิ้นปี

– วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 วันขึ้นปีใหม่

– วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564

– อาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564

บทความแนะนำ