คำขวัญ คำขวัญวันแม่ วันสำคัญ วันแม่ วันแม่แห่งชาติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2562

Home / เรื่องทั่วไป / สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2562

วันแม่แห่งชาติของประเทศไทย ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเริ่มใช้วันดังกล่าวเป็นวันแม่แห่งชาติเมื่อ พ.ศ. 2519

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2562

สัญลักษณ์ที่ใช้ในวันแม่คือ ดอกมะลิ ซึ่งมีสีขาว ส่งกลิ่นหอมได้ไกลและนาน อีกทั้งยังออกดอกตลอดทั้งปี โดยเปรียบเทียบเหมือนกับความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกของตนเองเสมอ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ภาพจาก : http://as.nida.ac.th/

และเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ความว่า…

“เพราะรักลูกมากกว่าใครในโลกหล้า

เพราะพระคุณเลิศล้ำฟ้าจะหาไหน

เพราะสอนให้ประพฤติดีทั้งกายใจ

ลูกจึงรักแม่กว่าใครทดแทนคุณ” 

 

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2562

ข้อมูลจาก FB : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทความที่น่าสนใจ