ภาษาอังกฤษ วันสำคัญ

ชื่อวันสำคัญของไทย และวันสำคัญสากล (ภาษาอังกฤษ)

Home / สาระความรู้ / ชื่อวันสำคัญของไทย และวันสำคัญสากล (ภาษาอังกฤษ)

บทความเกี่ยวกับ ชื่อวันสำคัญของไทยและสากล ฉบับภาษาอังกฤษ เรียงตามเดือนต่างๆ มาให้อ่านกัน บางวันเราอาจจะรู้กันอยู่แล้ว เช่น วันขึ้นปีใหม่ ก็เป็น New Year’s Day ส่วนวันอื่นๆ เช่น- วันเชงเม้ง ก็เรียก Ching Ming Day และมีวันไหนบ้างที่เรายังไม่รู้ ตามกันได้เลยค่ะ

ชื่อวันสำคัญของไทยและสากล

ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ

มกราคม

1 ม.ค. วันขึ้นปีใหม่ / New Year’s Day
เสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม – วันเด็กแห่งชาติ / Children’s Day
14 ม.ค. วันอนุรักษ์ทรัพยากร ป่าไม้ของชาติ / National Forest
16 ม.ค. วันครู / Teacher’s Day
17 ม.ค. วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช / Phor Khun Ramkhamhaeng the Great’s Day
18 ม.ค. วันกองทัพไทย / Thai Army’s Day

กุมภาพันธ์

2 ก.พ. วันนักประดิษฐ์แห่งชาติ / Inventor’s Day
* วันวันตรุษจีน / Chinese New Year’s Day
14 ก.พ. วันวาเลนไทน์ / Valentine’s Day
* วันมาฆบูชา / Makha Bucha Day
24 ก.พ. วันศิลปินแห่งชาติ / National Artist Day

วันสำคัญ วันแซนโฎนตา

มีนาคม

13 มี.ค. วันช้างไทย / Thai Elephant Day

เมษายน

2 เม.ย. วันอนุรักษ์มรดกไทย / Thai Heritage Conservation Day
-*วันเชงเม้ง / Ching Ming Day
6 เม.ย. วันจักรี / Chakri Memorial Day
13-15 เม.ย. วันสงกรานต์ / Songkran Festival Day
25 เม.ย. วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช / Naresuan Day

พฤษภาคม

1 พ.ค. วันแรงงานแห่งชาติ / National Labour Day
5 พ.ค. วันฉัตรมงคล / Coronation Day
* วันพืชมงคล / Royal Ploughing Ceremony Day
* วันวิสาขบูชา / Visakha Bucha Day
19 พ.ค. วันต้นไม้แห่งชาติ / National Tree Day
31 พ.ค. วันงดสูบบุหรี่โลก / World No Tobacco Day

มิถุนายน

5 มิ.ย. วันสิ่งแวดล้อมโลก / World Environment Day
26 มิ.ย. วันสุนทรภู่ / Sunthornphu Day /Soonthornphu Day

ประเทศไทย ประเพณี ประเพณีไทย ลอยกระทง วันสงกรานต์

กรกฎาคม

1 ก.ค. วันลูกเสือแห่งชาติ / National Scout Day
11 ก.ค. วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช / King Narai the great’s Day
* วันอาสาฬหบูชา / Asarnha Bucha Day
* วันเข้าพรรษา / Buddhist Lent Day
29 ก.ค. วันภาษาไทยแห่งชาติ / National Thai Language Day

สิงหาคม

1 ส.ค. วันสตรีไทย / Thai Women’s Day
12 ส.ค. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ / H.M.The Queen’s Birthday
* วันสารทจีน / Chinese Ghost Festival
16 ส.ค. วันสันติภาพไทย / Thai Peace Day
18 ส.ค. วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ / National Science Day

กันยายน

* วันไหว้พระจันทร์ / Moon Festival/Moon Day
20 ก.ย. วันเยาวชนแห่งชาติ / National Youth Day
24 ก.ย. วันมหิดล / Mahidol Day
* วันสารทไทย / Thai Ghost Festival
* เทศกาลกินเจ / Vegetarian Festival

ตุลาคม

5 ต.ค. วันนวัตกรรมแห่งชาติ / Innovation Day
* วันออกพรรษา / End of Buddhist Lent Day
* เทศกาลออกพรรษา ตักบาตร เทโวเริ่มกฐินกาล / Robes Offering Ceremony Start
13 ต.ค.  วันตำรวจแห่งชาติ / Day of the National Police
19 ต.ค. วันเทคโนโลยีไทย / Thai Technology Day
23 ต.ค. วันปิยมหาราช / Chulalongkorn Memorial Day

พฤศจิกายน

* วันลอยกระทง / Loy Krathong Day/Loy Krathong Festival
14 พ.ย. วันพระบิดาแห่งฝนหลวง / Father of the Royal Rainmaking Day
20 พ.ย. วันกองทัพเรือ / Navy Day

ธันวาคม

4 ธ.ค. วันสิ่งแวดล้อมไทย / Thai Environment Day
5 ธ.ค.วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ / H.M. The King’s Birthday
10 ธ.ค. วันรัฐธรรมนูญ / Constitution Day
16 ธ.ค. วันกีฬาแห่งชาติ / National Sport’s Day
25 ธ.ค.วันคริสต์มาส / Christmas Day
26 ธ.ค. วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ / Nation Wildlife Protection Day
31 ธ.ค. วันสิ้นปี – New Year’s Eve

วันที่มีเครื่องหมาย “*” หมายถึง เป็นวันใดวันหนึ่งในช่วงเดือน หรือช่วงเวลานั้นๆ เนื่องจากวันสำคัญบางวันอาจจะไม่ได้กำหนดตามปฏิทิน

ที่มา www.lib.ru.ac.th

บทความแนะนำ