คนตาบอด ผู้พิการ วันสำคัญ สากล อิสรภาพ ไม้เท้า

วันไม้เท้าขาว 15 ตุลาคม สัญลักษณ์สากล ของคนตาบอดทั่วโลก

Home / สาระความรู้ / วันไม้เท้าขาว 15 ตุลาคม สัญลักษณ์สากล ของคนตาบอดทั่วโลก

วันไม้เท้าขาว (White Cane Safety Day) ตรงกับวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี ในสหรัฐอเมริกา นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1964 เป็นต้นมา เป็นวันที่กระตุ้นเตือนให้สังคมโลกตระหนักและส่งเสริมศักยภาพของคนพิการทางสายตา โดยใช้ไม้เท้าขาวเป็นสัญลักษณ์ของคนพิการทางสายตาทั่วโลก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่นำไปสู่การแสดงออกถึง “อิสรภาพ” สำหรับคนพิการทางสายตาทุกคน

วันไม้เท้าขาว 15 ตุลาคม สัญลักษณ์สากล ของคนตาบอดทั่วโลก

ประโยชน์และความสำคัญของไม้เท้าขาว

ไม้เท้าขาวมีประโยชน์และความสำคัญต่อคนตาบอดเป็นอย่างมาก แม้แต่ประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาเอง คือ นาย Lyndon B.Johnson ก็ตระหนักในเรื่องนี้ดีถึงกับประกาศให้ วันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี เป็น วันไม้เท้าขาวโลก เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2507 ทั้งนี้เพราะไม้เท้าขาวมีประโยชน์ต่อคนตาบอด ดังนี้

1. เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าผู้ที่กำลังใช้ไม้เท้านั้นตาบอด
2. เพื่อป้องกันไม่ให้กระทบกับสิ่งกีดขวางที่อยู่ข้างหน้าและตกหลุมบ่อ
3. เพื่อบอกให้ทราบถึงลักษณะของพื้นผิวที่กำลังเดินอยู่

วิชา O&M

ไม้เท้าขาวจะมีประโยชน์สูงสุดต่อคนตาบอด ต่อเมื่อคนตาบอดจะต้องได้รับการฝึกฝนการใช้จากผู้สอนที่ได้ศึกษาวิชา “การทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวหรือโอแอนด์เอ็ม (Orientation & Mobility: O&M)” เป็นหลักวิชาที่ว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสายตาทั้งตาบอดและตาบอดเลือนราง ให้สามารถเคลื่อนไหว เดินทาง หรือสามารถเข้าถึงการดำรงชีวิตอิสระ (Independent Living) ด้วยการใช้ไม้เท้าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน แต่ถ้าฝึกฝนไม่เพียงพอ นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์เต็มที่แล้วยังอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวเขาด้วย

ดร.ริชาร์ด อี ฮูเวอร์ เป็นผู้ริเริ่มและพัฒนาทักษะใน  O&M ขึ้นมาเป็นคนแรกของโลก หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีทหารผ่านศึกและพลเรือนมากมายที่ต้องกลายเป็นคนพิการจากพิษของสงคราม รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเล็งเห็นความสำคัญและคุณประโยชน์ของการใช้ไม้เท้าขาวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด ในปี 2507 ประธานาธิบดีลินดอน บี จอห์นสัน จึงได้ประกาศให้วันที่ 15 ต.ค.ของทุกปี เป็นวันไม้เท้าขาวสากลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ประเภทและชนิดของไม้เท้า

ไม้เท้าขาวมีหลายชนิดและทำจากวัสดุที่แตกต่างกัน ไม้เท้าที่ดีควรมีน้ำหนักเบา แข็งแรง และมีความยืดหยุ่น (เมื่อโค้งหรืองอขณะใช้แล้วคืนรูปเอง) ความยาวของไม้เท้าจะไม่เท่ากัน จะยาวเท่าไรขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าสูงเท่าไร ก้าวยาวหรือสั้น และช่วงไหล่กว้างหรือแคบ แต่ขนาดมาตรฐานที่ใช้ทั่วไป คือ ควรสูงจากพื้นถึงลิ้นปี่ของผู้ใช้ โดยไม้เท้าที่นิยมใช้ในปัจจุบัน คือ

1. ไม้เท้ายาว ทำจากไม้ไผ่ หวาย อลูมิเนียม มีราคาถูกและทนทาน
2. ไม้เท้าพับได้ ทำจากอลูมิเนียม มีตั้งแต่สามท่อนถึงเจ็ดท่อน แต่ที่นิยมมากที่สุดคือ 4 ท่อน ไม้เท้าชนิดนี้ราคาค่อนข้างแพง คงทนน้อยกว่าไม้เท้ายาว

ที่มาจาก aksorn.com , hiso.or.th/hiso , guru.sanook.com/6358 , thisable.me , fma.or.th

บทความแนะนำ