Luggage, Baggage, Suitcase

กระเป๋าเดินทาง Luggage, Baggage, Suitcase เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

หมายถึง กระเป๋าเดินทาง หรือสัมภาระเดินทาง แล้วต่างกันอย่างไร ? - luggage และ baggage เป็นนามนับไม่ได้ ส่วน suitcase เป็นคำนามนับได้ รูปเอกพจน์คือ suitcase และ รูปพหูพจน์คือ suitcases

ของใช้ที่ควรมีติดตัว เมื่อไปเที่ยวต่างประเทศ – เตรียมตัวท่องเที่ยว

เอกสารสำคัญ ควรทำสำเนาและเก็บไว้หลายที่ อาทิ พาสปอร์ต (Passport) , เอกสารจองที่พัก โรงแรม, ตั๋วเครื่องบิน, ประกันสุขภาพ , วีซ่า (Visa) กรณีเข้าประเทศที่ต้องขออนุญาตก่อน , รายชื่อผู้ติดต่ออื่นๆ

หลักเบื้องต้นของมือใหม่! แนะกฎที่ควรรู้ สำหรับนักท่องเที่ยว

ห้ามนำอาหารหรือผลไม้ที่มีกลิ่น เช่น ทุเรียน ขนุน หรือน้ำปลาขึ้นเครื่อง ไม่สามารถนำพาวเวอร์แบงค์ (Power Bank) ที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAH ขึ้นเครื่อง
สนามบินขอนแก่น

จากสนามบินขอนแก่น จะเข้าตัวเมืองขอนแก่นได้วิธีไหนบ้าง

วิธีเดินทางจากสนามบินเข้าตัวเมืองวิธีอื่นๆ คือ เพื่อน/ญาติมารับ จ้างแท็กซี่ เช่ารถขับซะเลย และรถบัส ขอนแก่นซิตี้บัส