ประวัติศาสตร์ พระบรมศพ พิธีถวายพระเพลิง ลาว อาณาจักรลาว เจ้าสว่างวัฒนา

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระมหากษัตริย์ในลาว ครั้งสุดท้าย | เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์

Home / สาระความรู้ / พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระมหากษัตริย์ในลาว ครั้งสุดท้าย | เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์

ในเพจ “โบราณนานมา” ได้เผยแพร่ภาพ พระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพครั้งสุดท้ายแห่งราชอาณาจักรลาว ที่เราได้เห็นโบราณราชประเพณีที่คล้ายคลึงกับประเทศไทยของเรา แคมปัสสตาร์เลยรวบรวมข้อมูลอื่นๆ ของ “ พระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์” ในแง่มุมอื่นๆ มาฝากค่ะ … ในภาษาลาวนั้นเขียนพระนามว่า “เจ้าสีสะหว่างวง”

เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระมหากษัตริย์ในลาว

สมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวงศ์ มีพระนามเต็มว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวงศ์ หรือ เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์  เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 12 แห่งราชอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง และพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งพระราชอาณาจักรลาว เสด็จพระราชสมภพ ณ นครหลวงพระบาง เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2428 เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าสักรินทรฤทธิ์และพระนางทองสี

เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ แห่งราชอาณาจักรหลวงพระบาง เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2447 เมื่อประเทศลาวได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส พระองค์จึงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชอาณาจักรลาว … เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2502

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ปี 2503

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ในปี พ.ศ. 2503 จัดขึ้นบริเวณ วัดพระธาตุหลวง เมืองหลวงพระบาง พระราชอาณาจักรลาว โดยจัดขึ้นท่ามกลางสงครามกลางเมืองลาวในขณะนั้น และถือว่า เป็นการถวายพระเพลิงพระมหากษัตริย์ในประเทศลาวเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์ในประเทศลาวเป็นครั้งสุดท้าย วัดพระธาตุหลวง เมืองหลวงพระบาง

วัดพระธาตุหลวง เมืองหลวงพระบาง

วัดพระธาตุหลวง เมืองหลวงพระบาง ปี 2503

วัดพระธาตุหลวง เมืองหลวงพระบาง

พระราชวังหลวงพระบางก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

พระราชวังหลวงพระบางก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ภาพพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์ในประเทศลาว เป็นครั้งสุดท้าย

ภาพจาก งานพระบรมศพพระเจ้าศรีสว่างวงศ์ Pantip.com

ส่วนพระมหากษัตริย์ของลาวองค์สุดท้าย

… สวรรคตในค่ายกักกัน

ส่วนพระมหากษัตริย์พระองค์สุดท้าย แห่งราชอาณาจักรลาว คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา สวรรคตในค่ายกักกัน จนถึงปัจจุบันนี้ พระบรมศพก็ยังคงถูกฝังในบริเวณค่ายนั้น ไม่ได้มีการพระราชพิธีใดๆ ทั้งสิ้น เหตุเพราะเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2518

เจ้าชีวิตลาว พร้อมด้วยเจ้าฟ้าชายวงศ์สว่างขณะพระราชดำเนินไปยังวัดองค์ตื้อ / ภาพโดย ลาวโฮมลาว (เขียวค้อม

พระนามที่คล้ายคลึงกัน

ศรีสว่างวงศ์ , ศรีสว่างวัฒนา , วงศ์สว่าง

  • พระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ | พระมหากษัตริย์องค์สุดท้าย ที่มีงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
  • พระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา | พระมหากษัติริย์องค์สุดท้ายของลาว สวรรคตในค่ายกักกัน (เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์)
  • เจ้าฟ้าชายวงศ์สว่าง | พระโอรสของเจ้าศรีสว่างวัฒนา หรือ หลานของเจ้าศรีสว่างวงศ์

เหตุที่ ไม่มีพระราชทานเพลิงพระศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา

” จากที่เคยอ่านมา .. เพราะเป็นยุคที่มีการยึดอำนาจ เปลี่ยนแปลงการปกครอง ตอนนั้นพระองค์ (เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา) ไม่ยอมอพยพไปต่างเมือง โดยให้เหตุผลว่า “คนลาวเหมือนกัน ก็ต้องคุยกันได้” สุดท้าย พระองค์ พระมเหสี และพระโอรส ถูกจับไปไว้ในค่ายกักกัน และเรื่องการสวรรคตก็ยังถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจ ยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัด เพราะรัฐบาล สปป ลาว ขณะนั้น ปิดบัง เรื่องสาเหตุและวันเวลาสวรรคต” // โดยคุณ Surasak Pummarin

ข้อมูลน่าสนใจ หลวงพระบาง www.nightphoomin.com/luangprabang : www.theaustralian.com.au , Facebook ชมรมประวัติศาสตร์สยาม

ดูภาพเพิ่มเติม > ลองสักครั้งเที่ยวให้ครบที่ “หลวงพระบาง” เมืองมรดกโลก

ข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อื่นๆ

เรื่องราวของพระศพของกษัตริย์ลาวองค์สุดท้าย , งานพระบรมศพพระเจ้าศรีสว่างวงศ์ , ภาพการถวายพระเพลิงพระบรมศพอดีตพระมหากษัตริย์แห่งกัมพูชา , กษัตริย์ลาว , อยากทราบความคืบหน้าของกษัตริย์ลาวองค์สุดท้าย

บทความแนะนำ