รู้ไว้ก่อนสมัครงาน! 23 ชื่อตำแหน่งงานภาษาอังกฤษ

Home / สาระความรู้ / รู้ไว้ก่อนสมัครงาน! 23 ชื่อตำแหน่งงานภาษาอังกฤษ

สำหรับน้องๆ บัณฑิตใหม่ป้ายแดง ที่เพิ่งจะเรียนจบ มาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ชื่อตำแหน่งงาน ต่างๆ ที่สำคัญ ในองค์กรกันไว้ก่อนเลยก็ดีนะคะ เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปสมัครงาน ในที่นี่สรุปมาทั้งหมด 23 ตำแหน่งด้วยกัน ซึ่งจะเป็นตำแหน่งที่แทบทุกองค์กรต้องมีค่ะ จะมีชื่อเรียกว่าอะไรกันบ้างไปดูกันเลย…

23 ชื่อตำแหน่งงาน ภาษาอังกฤษ ที่สำคัญๆ

1. Chairman ความหมาย:: ประธาน
2. Vice Chairman ความหมาย:: รองประธาน
3. President ความหมาย:: ประธานกรรมการ (ตำแหน่งนี้ต้องมาทำงานประจำด้วย)
4. Vice President ความหมาย:: รองประธานกรรมการ
5. Senior Advisor ความหมาย::  ที่ปรึกษาอาวุโส

6. Managing Director ความหมาย::  กรรมการผู้จัดการ
7. Senior Executive Managing Director ความหมาย::  ประธานกรรมการผู้บริหารระดับสูง
8. Board of Directors ความหมาย::  คณะกรรมการผู้บริหาร (ที่เขาเรียกกันสั้น ๆว่า Board)
9. Directors ความหมาย::  กรรมการ
10. General Manager ความหมาย::  ผู้จัดการทั่วไป

job-english 2

11. Branch Manager ความหมาย::  ผู้จัดการสาขา
12. Head of Department/Division Chief ความหมาย::  หัวหน้าแผนก
13. The Management Team ความหมาย::  คณะบริหาร
14. Personal Manager ความหมาย::  ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
15. Finance Manager ความหมาย::  ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

16. Sales Manager ความหมาย::  ผู้จัดการฝ่ายขาย
17. Plant Manager ความหมาย::  ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
18. Account Manager ความหมาย::  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
19. Purchasing Manager ความหมาย::  ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
20. Manufacturing Manager ความหมาย::  ผู้จัดการฝ่ายผลิต

21. Production Control Manager ความหมาย::  ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต
22. Quality Control Manager ความหมาย::  ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
23. Assurance Manager ความหมาย::  ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย
24. Technical Manager ความหมาย::  ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
25. Credit and Legal Manager ความหมาย::  ผู้จัดการฝ่ายให้สินเชื่อและกฎหมาย

26. Research and Development Manager ความหมาย::  ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
27. Executive Secretary ความหมาย::  เลขาผู้บริหาร
28. Chief Executive Officer ( C.E.O.) ความหมาย::  หัวหน้าฝ่ายบริหารผู้มีอำนาจเต็ม

ที่มา:: www.wegointer.com/2016/09/corporate-title/