ตำแหน่งงาน สมัครงาน เรียนภาษาอังกฤษ

23 ชื่อตำแหน่งงานภาษาอังกฤษ ที่สำคัญๆ รู้ไว้ก่อนสมัครงาน !

Home / สาระความรู้ / 23 ชื่อตำแหน่งงานภาษาอังกฤษ ที่สำคัญๆ รู้ไว้ก่อนสมัครงาน !

สำหรับน้องๆ บัณฑิตใหม่ป้ายแดง ที่เพิ่งจะเรียนจบ มาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ชื่อตำแหน่งงาน ต่างๆ ที่สำคัญ ในองค์กรกันไว้ก่อนเลยก็ดีนะคะ เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปสมัครงาน ในที่นี่สรุปมาทั้งหมด 23 ตำแหน่งด้วยกัน ซึ่งจะเป็นตำแหน่งที่แทบทุกองค์กรต้องมีค่ะ จะมีชื่อเรียกว่าอะไรกันบ้างไปดูกันเลย…

23 ชื่อตำแหน่งงานภาษาอังกฤษ รู้ไว้ก่อนสมัครงาน !

1. Chairman ความหมาย:: ประธาน
2. Vice Chairman ความหมาย:: รองประธาน
3. President ความหมาย:: ประธานกรรมการ (ตำแหน่งนี้ต้องมาทำงานประจำด้วย)
4. Vice President ความหมาย:: รองประธานกรรมการ
5. Senior Advisor ความหมาย : ที่ปรึกษาอาวุโส

6. Managing Director ความหมาย : กรรมการผู้จัดการ
7. Senior Executive Managing Director ความหมาย : ประธานกรรมการผู้บริหารระดับสูง
8. Board of Directors ความหมาย : คณะกรรมการผู้บริหาร (ที่เขาเรียกกันสั้น ๆว่า Board)
9. Directors ความหมาย : กรรมการ
10. General Manager ความหมาย : ผู้จัดการทั่วไป

job-english 2

11. Branch Manager ความหมาย : ผู้จัดการสาขา
12. Head of Department/Division Chief ความหมาย : หัวหน้าแผนก
13. The Management Team ความหมาย : คณะบริหาร
14. Personal Manager ความหมาย : ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
15. Finance Manager ความหมาย : ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

16. Sales Manager ความหมาย : ผู้จัดการฝ่ายขาย
17. Plant Manager ความหมาย : ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
18. Account Manager ความหมาย : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
19. Purchasing Manager ความหมาย : ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
20. Manufacturing Manager ความหมาย : ผู้จัดการฝ่ายผลิต

21. Production Control Manager ความหมาย : ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต
22. Quality Control Manager ความหมาย : ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
23. Assurance Manager ความหมาย : ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย
24. Technical Manager ความหมาย : ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
25. Credit and Legal Manager ความหมาย : ผู้จัดการฝ่ายให้สินเชื่อและกฎหมาย

26. Research and Development Manager ความหมาย : ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
27. Executive Secretary ความหมาย : เลขาผู้บริหาร
28. Chief Executive Officer ( C.E.O.) ความหมาย : หัวหน้าฝ่ายบริหารผู้มีอำนาจเต็ม

ที่มา:: www.wegointer.com/2016/09/corporate-title

บทความแนะนำ