คำนวณ คำศัพท์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ รูปทรง เรียนภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำศัพท์คณิตศาสตร์ และ รูปทรงต่างๆ

Home / สาระความรู้ / คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำศัพท์คณิตศาสตร์ และ รูปทรงต่างๆ

บวก ลบ คูณ หาร ในภาษาอังกฤษเค้าพูดยังไง? เอาจริงๆ พอใจใช้กลับลืมไปหมดเลยใช่มั้ยคะ บทความคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่นำมาฝากวันนี้ เชื่อว่าหลายคนได้เห็นแล้วจะร้อง อ๋ออออ เสียงยาวๆ กันอย่างแน่นอน เพราะรู้จักแต่ติดอยู่ที่ปลายลิ้นนี่เอง เอาล่ะ มารื้อฟื้นความจำกันหน่อยนะคะเกี่ยวกับ คำศัพท์รูปทรงและคำศัพท์คณิตศาสตร์ในภาษาอังกฤษค่ะ

คำศัพท์คณิตศาสตร์ และ รูปทรงต่างๆ

คำเรขาคณิต

addition การบวก
subtraction การลบ
multiplication การคูณ
division การหาร

to add บวก
to subtract / to take away ลบ
to multiply คูณ
to divide หาร

to calculate คำนวณ
total ทั้งหมด

arithmetic เลขคณิต
algebra พีชคณิต
geometry เรขาคณิต

การคำนวณต่างๆ ในภาษาอังกฤษ

calculus แคลคูลัส
statistics สถิติ
integer จำนวนเต็ม
average ค่าเฉลี่ย

even number เลขคู่
odd number เลขคี่

prime number จำนวนเฉพาะ
fraction เศษส่วน
decimal ทศนิยม
decimal point จุดทศนิยม

formula สูตร
equation สมการ
percent ร้อยละ
percentage จำนวนร้อยละ

theorem ทฤษฎีบท
proof หลักฐาน
problem ปัญหา
solution ทางออก

graph กราฟ
axis แกน
correlation สหสัมพันธ์
probability ความเป็นไปได้

dimensions มิติ
area พื้นที่
circumference เส้นรอบวง
diameter เส้นผ่าศูนย์กลาง
radius รัศมี

length ความยาว
height ความสูง
width ความกว้าง

perimeter เส้นรอบวง
angle มุม
right angle มุมขวา

line เส้น
straight line เส้นตรง
curve เส้นโค้ง
parallel เส้นขนาน
tangent เส้นสัมผัส

volume ปริมาตร

ติวเข้ม แคลคูลัส Part 5

การอ่านจำนวนรวม

plus บวก
minus ลบ
equals เท่ากับ

times / multiplied by เวลา
divided by หารด้วย

squared ยกกำลังสอง
cubed ยกกำลังสาม
square root รากที่สอง

star รูปดาว

รูปร่าง

circle วงกลม
oval วงรี
star รูปดาว
triangle สามเหลี่ยม

square สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
rectangle สี่เหลี่ยมผืนผ้า

pentagon ห้าเหลี่ยม
hexagon หกเหลี่ยม
octagon แปดเหลี่ยม

polygon รูปหลายเหลี่ยม
cone ทรงกรวย
cube ทรงลูกบาศก์

cylinder ทรงกระบอก
pyramid ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู
sphere ทรงกลม

Cube

ฟังการอ่านออกเสียงเศษส่วนในภาษาอังกฤษ ได้ที่ th.speaklanguages.com

บทความแนะนำ