คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ

46 การพูดประโยคขึ้นต้นภาษาอังกฤษ ที่จะทำให้ดูฉลาด!!

Home / สาระความรู้ / 46 การพูดประโยคขึ้นต้นภาษาอังกฤษ ที่จะทำให้ดูฉลาด!!

สำหรับการเริ่มต้นประโยคการสนทนา ในสถานการณ์ต่างๆ นั้น หากเราเลือกใช้คำพูดขึ้นต้นที่เหมาะสมกับคู่สนทนาฝ่ายตรงข้ามแล้ว ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี สร้างความประทับใจในด่านแรกได้เลย วันนี้แคมปัสสตาร์มี สาระความรู้ การพูดประโยคขึ้นต้นฉบับภาษาอังกฤษ ที่จะทำให้ดูฉลาดในสายตาของคู่สนทนา มาฝากน้องๆ ค่ะ ลองนำไปใช้ฝึกฝนกันได้เลย

46 การพูดประโยคขึ้นต้นภาษาอังกฤษ

แสดงความคิดเห็นส่วนตัว

 • – I think …
 • – It seems to me …
 • – (Personally,) I believe …
 • – From my point of view …
 • – (Personally,) I feel …
 • – In my view / opinion …
 • – To my way of thinking, …

เท่าที่เห็น, เท่าที่รู้

 • – As I see it, …
 • – For all I know, …
 • – As far as I can see, …
 • – To my knowledge, …
 • – To the best of our knowledge, …
 • – So far as we know, …

อันที่จริง, ความจริงคือ

 • – Actually, …
 • – The thing is …
 • – The fact is …
 • – As a matter of fact, …

ประเด็นของเรื่อง

 • – What matters here is …
 • – It is vital to note that …
 • – It’s important to keep in mind that …
 • – It’s important to remember that ….
 • – An important point is that …

ผลปรากฏว่า

 • – It turned out that …
 • – It appeared that …

ผลลัพธ์ที่ไม่น่าแปลกใจ

(อาจจะคาดไว้แล้วว่าต้องเป็นเช่นนั้น)

 • – It is no great surprise that …
 • – It is not surprising that …
 • – It comes as no surprise that …
 • – Small wonder that …

การคาดเดา

 • – I guess …
 • – At my best guess, …
 • – We can assume that …

นอกจากนั้น

 • – Moreover …
 • – What’s more, …
 • – Furthermore, …
 • – Besides, …
 • – To add to it, …
 • – In addition, …

พูดสั้นๆได้ว่า

 • – In a word, …
 • – In a nutshell, …
 • – In short, …
 • – To make a long story short, …
 • – To put it in a nutshell …
 • – To crown it all …

ข้อสรุปคือ

 • – Summing it up, …
 • – So, to sum it up, …
 • – In conclusion, …

ขอบคุณที่มาจาก https://bestkru.com/blog/15

บทความแนะนำ