ขอบคุณ ขอโทษ ประโยคภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษ การขอบคุณ – คำขอโทษ

Home / สาระความรู้ / ประโยคภาษาอังกฤษ การขอบคุณ – คำขอโทษ

นอกจากพูดว่า ขอบคุณค่ะ ในภาษาอังกฤษ คือ Thank you แล้ว จะมีคำพูดอื่นๆ อีกบ้างไหม เพื่อนๆ น้องๆ ลองมาอ่านดูนะคะ

ประโยคภาษาอังกฤษ การขอบคุณ – คำขอโทษ

การขอบคุณ (Thanking)

การขอบคุณ สำนวนที่ใช้ในการขอบคุณ ได้แก่

Thanks you (very much). ขอบคุณ (มาก)

Thanks (a lot). ขอบใจ (มาก)

Thank you for …………….. ขอบคุณสำหรับ เช่น

Thank you for your present. ขอบคุณสำหรับของขวัญ

Thank you for everything. ขอบคุณสำหรับทุกอย่าง

Thank you for your help. ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ

I really appreciate that. ผมรู้สึกประทับใจจริง ๆ

love2

การตอบรับคำขอบคุณ

You’re welcome. ไม่เป็นไร

Don’t mention it. ไม่เป็นไร

Not at all. ไม่เป็นไร

It’s nothing. ไม่เป็นไร

That’s all right. / That’s O.K. ไม่เป็นไร

(It’s) a pleasure. ด้วยความยินดี

My pleasure./With pleasure. ด้วยความยินดี

Don’t worry (about it). อย่ากังวลไปเลย

No problem. ไม่มีปัญหา

การขอโทษ (Apologizing)

การขอโทษ สำนวนที่ใช้ในการขอโทษ ได้แก่

I’m sorry. ผมขอโทษ

I’m sorry. I’m late. ขอโทษที่มาช้า

I’m sorry I troubled you. ขอโทษที่ทำให้ต้องลำบาก

Excuse me, please. ขอโทษครับ/ค่ะ

Excuse me for interrupting. ขอโทษที่รบกวน

Excuse me for a moment. ขอโทษขอเวลาสักครู่

การให้อภัย สำนวนที่ใช้ในการตอบรับคำขอโทษ

That’s all right. ไม่เป็นไร (ตอบรับคำขอโทษ)

Don’t worry (about it). อย่ากังวลไปเลย

No problem. ไม่มีปัญหา

That’s O.K. หรือ I’m O.K. ไม่เป็นไร หรือ ผมไม่เป็นไร

บทความแนะนำ