ความหมาย คำพ้อง คำศัพท์ เรียนภาษาอังกฤษ

เปิดคลังคำศัพท์ 25 คำพ้องความหมาย ภาษาอังกฤษ จำหนึ่งได้ถึงสอง

Home / สาระความรู้ / เปิดคลังคำศัพท์ 25 คำพ้องความหมาย ภาษาอังกฤษ จำหนึ่งได้ถึงสอง

มาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบคูณสองกันดีกว่า เราเพียงแค่จำความหมายในครั้งเดียว ก็จะทำให้เราได้คำศัพท์ภาษาอังกฤษไปถึง 2 คำกันเลยทีเดียว จากคำพ้องความหมาย หรือที่เรามักจะเรียกกันว่า Synonym ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกัน และยังสามารถนำไปใช้เป็นประโยคในการสนทนากับผู้อื่นได้อีกด้วย จะมีคำอะไรบ้างนั้น ตามมาดูกันได้เลย

25 คำพ้องความหมาย ภาษาอังกฤษ

ที่จะทำให้เราเก่งภาษามากยิ่งขึ้น

1. Paunchy & Abdominous

ความหมาย : พุงพลุ้ย, ลงพุง

2. Bad Language & Billingsgate

ความหมาย : ภาษาหรือคำพูดที่รุนแรง

3. Bad Idea & Cacoethes

ความหมาย : ความบ้า, ความคลั่ง, ความคิดที่ไม่ดี

4. Skillful & Daedal

ความหมาย : มีทักษะ, มีความชำนาญ, มีฝีมือดี

5. Confuse & Embrangle

ความหมาย : สับสนวุ่นวาย, ทำให้งงงวย, ซับซ้อน

25 คำพ้องความหมาย ภาษาอังกฤษ

6. Feverish & Febrile

ความหมาย : เป็นไข้, ตัวร้อน, กระสับกระส่าย

7. Slippery & Gliddery

ความหมาย : ลื่น

8. Goosebumps & Horripilation

ความหมาย : ขนลุก

9. Appropriate & Idoneous

ความหมาย : เหมาะสม, สมควร

10. Boasting & Jactance

ความหมาย : การโอ้อวด, คุยโม้

11. Recognizable & Kenspeckle

ความหมาย : เตือนใจ, ซึ่งสามารถจำได้, ซึ่งยอมรับได้

12. Indifferent & Laodicean

ความหมาย : ไม่สนใจ, เฉยเมย

13. Smelly & Mephitic

ความหมาย : เหม็น, ส่งกลิ่น, มีกลิ่นแรง

14. Miser & Nipcheese

ความหมาย : คนตระหนี่, คนโลภ, คนขี้เหนียว

15. Bend & Obliquate

ความหมาย : โค้ง, ยืดหยุ่น, หันเห

คำพ้องความหมาย ภาษาอังกฤษ

16. Concise & Pauciloquent

ความหมาย : สั้นกระชับ, สั้นได้ใจความ

17. Quintessence & Quiddity

ความหมาย : แก่นสาร, แก่น

18. Cheerful & Riant

ความหมาย : ร่าเริง, แจ่มใส, ชื่นบาน

19. Twitchy & Saccadic

ความหมาย : ตื่นเต้น, กระวนกระวายใจ

20. Equivocate & Tergiversate

ความหมาย : พูดอ้อมค้อม, พูดสองนัย, พูดกำกวมให้เข้าใจผิด, พูดทีเล่นทีจริง

21. Howl & Ululate

ความหมาย : การเห่าหอน, เสียงหอน

22. Predict & Vaticinate

ความหมาย : การทำนาย, การคาดการณ์ล่วงหน้า

23. Unlucky & Wanchancy

ความหมาย : โชคร้าย, เคราะห์ร้าย

24. Last Night & Yesternight

ความหมาย : คืนที่แล้ว, เมื่อคืน

25. Criticism &  Zoilism

ความหมาย : การประเมินผลงาน, การวิจารณ์, การติชม

Capsule ภาษาอังกฤษแปลว่า ออกเสียงว่าอย่างไร

ที่มา : mentalfloss.com

บทความที่น่าสนใจ