ชื่อต้นไม้ ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ

Home / สาระความรู้ / ชื่อต้นไม้ ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ

มีชื่อต้นไม้ ในภาษาอังกฤษมาฝากนะคะ

ชื่อต้นไม้ ไทย-ภาษาอังกฤษ

ต้นแอปเปิล (Apple Tree)
ต้นเฟอร์ (Fir Tree)
ต้นเอม (Elm Tree)
ต้นไซเปรส (Cypress Tree)
ต้นปอปลาร์ (PoplarTree)

ต้นซีดาร์ (Cedar Tree)
ต้นสน (Pine Tree)
ต้นวิปปิง วิลโลว์ (Weeping Willow Tree)
ต้นไลม์ (Lime Tree)
ต้นโอ๊ก (Oak Tree)

ต้นฮาเซลนัท (Hazelnut Tree)
ต้นโรแวน (Rowan Tree)
ต้นเมเปิล (Maple Tree)
ต้นวอลนัท (Walnut Tree)
ต้นปอปลาร์ (Poplar Tree)

ต้นเกาลัด (Chestnut Tree)
ต้นมะกอก (Ash Tree)
ต้นฮอร์นบีม (Hornbeam Tree)
ต้นฟิก (Fig Tree)
ต้นเบิช (Birch Tree)

ต้นแอปเปิล (Apple Tree)
ต้นเฟอร์ (Fir Tree)
ต้นเอม (Elm Tree)
ต้นไซเปรส (Cypress Tree)
ต้นปอปลาร์ (Poplar Tree)

ต้นซีดาร์ (Cedar Tree)
ต้นสน (Pine Tree)
ต้นวิปปิง วิลโลว์ (Weeping Willow Tree)
ต้นไลม์ (Lime Tree)
ต้นโอลีฟ (Olive Tree)

ต้นฮาเซลนัท (Hazelnut Tree)
ต้นโรแวน (Rowan Tree)
ต้นเมเปิล (Maple Tree)
ต้นวอลนัท (Walnut Tree)
ต้นเกาลัด (Chestnut Tree)

ต้นมะกอก (Ash Tree)
ต้นฮอร์นบีม (Hornbeam Tree)
ต้นฟิก (Fig Tree)
ต้นบีช (Beech Tree)