Facebook twitter ลบเพื่อน

11 เหตุผลหลัก ในการลบเพื่อนบน Facebook – การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค

Home / เรื่องทั่วไป / 11 เหตุผลหลัก ในการลบเพื่อนบน Facebook – การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค

11 เหตุผลยอดนิยมที่ใช้ในการลบเพื่อนบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Hi5 หรืออื่นๆ

11 เหตุผลหลัก ในการลบเพื่อนบน Facebook

ผลวิจัยใหม่ ชี้เหตุผลยอดฮิตที่ทำให้เกิดการ ‘ลบเพื่อน’ ออกจากรายชื่อบนโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ เช่น Facebook, Twitter หรือ Google+

 1. การแสดงความเห็นก้าวร้าวและน่ารังเกียจ – 55%
 2. ไม่รู้จักผู้ใช้ดีพอ – 41%
 3. พยายามขายสินค้าต่างๆ – 39%
 4. แสดงความเห็นในแนวหดหู่ – 23%
 5. การขาดปฏิสัมพันธ์ – 20%
 6. แสดงความเห็นทางการเมือง – 14%
 7. การยุติความสัมพันธ์ในชีวิตจริง – 11%
 8. การไม่ชอบเพื่อนของเพื่อนคนนั้น – 8%
 9. อัพเดทโปรไฟล์บ่อยเกินไป – 6%
 10. การเพิ่มเพื่อนพร่ำเพรื่อ – 6%
 11. ขาดการอัพเดทโปรไฟล์เป็นเวลานาน – 3%

พฤติกรรมการใช้งาน

บริษัทวิจัย NM Incite ในเครือบริษัท Nielsen McKinsey ได้ทำการเปิดเผยข้อมูลการศึกษาใหม่เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานของผู้คนบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก ในหัวข้อปัจจัยที่ ก่อให้เกิดการลบเพื่อน ซึ่งซึ่งการแสดงความคิดเห็นก้าวร้าวและน่ารังเกียจ กลายเป็นเหตุผลที่ฮิตที่ สุดในการลบเพื่อนออกจากรายชื่อ โดยมีสัดส่วนเกินครึ่งด้วยตัวเลขร้อยละ 55

ผู้ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กฝ่ายหญิง จะไม่ชอบการโพสต์ข้อความไร้กาลเทศะ ในขณะที่ฝ่ายชายจะรับไม่ได้ กับการมีเพื่อนที่พยายามขายสินค้าให้กับพวกเขา นอกจากนี้เหตุผลที่ได้รับความนิยมรองลงมาได้แก่ การที่เพื่อนคนนั้นไม่รู้จักตัวตนของเราได้ดีพอ (ร้อยละ 41) การโพสต์ข้อความหดหู่ (ร้อยละ 23) การขาดปฏิสัมพันธ์บนโซเชียลเน็ตเวิร์ก (ร้อยละ 20) และการแสดงความเห็นทางการเมือง (ร้อยละ 14)

มารยาทบนโซเชียลเน็ตเวิร์คก็มีส่วน

NM Incite ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า มารยาทบนโซเชียลเน็ตเวิร์กยังมีส่วนในการตัดสินใจตัดความสัมพันธ์กันอีกด้วย เช่น การอัพเดทตนเองบ่อยเกินไป หรือการมีเพื่อนมากหรือน้อยเกินไป ก็ยังเป็นปัจจัยในการยุติความสัมพันธ์บนโซเชียลเน็ตเวิร์กอีกด้วย

“การออกจากหน้าจอคอมพ์และไปเข้าสังคมในชีวิตจริง จะช่วยเพิ่มเพื่อนบน Facebook ได้”

ผู้ใช้ Facebook ร้อยละ 82 กล่าวว่า พวกเขามักจะทำการเพิ่มเพื่อนที่รู้จักในชีวิตจริงกันก่อนเท่านั้น ในขณะที่การเป็นเพื่อนของเพื่อน ผู้คนในเครือข่ายธุรกิจ และการแอบชอบผู้คนบน Facebook ทำให้เกิดการเพิ่มเพื่อนเป็นเหตุผลรองลงมาตามลำดับ

จากการศึกษา ยังพบว่าผู้ใช้ Facebook มีเพื่อนโดยเฉลี่ย 130 คนต่อบัญชีผู้ใช้ และการแชร์เพลงหรือภาพยนตร์ลง Facebook จะเป็นการบ่งบอกรสนิยมส่วนตัวและเกิดการเพิ่มเพื่อนบน Facebook ตามมาในที่สุด

ที่มา http://life.voicetv.co.th

บทความแนะนำ