ข้อดี ประโยชน์ พลังงาน แสงอาทิตย์ โซล่าร์เซลล์ โรงงาน

เหตุผลที่โรงงานควรจะติดตั้ง โซล่าร์เซลล์ จาก Sorarus

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เหตุผลที่โรงงานควรจะติดตั้ง โซล่าร์เซลล์ จาก Sorarus

ปัจจุบันพลังงานสะอาดนั้นเป็นพลังงานทางเลือกใหม่ ที่กำลังได้รับความนิยมสูงเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งโซล่าเซลล์ตามบ้านเรือนทั่วไป หรือการติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน สำหรับผู้ประกอบการทุกภาคส่วน ที่เริ่มเห็นประโยชน์และความสำคัญของโซลาร์เซลล์ นอกจากจะช่วยให้ผู้ประกอบการบริหารจัดการส่วนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญยังช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจได้มากขึ้นอีกด้วย แต่ก็ยังผู้ประกอบอีกหลายภาคส่วน ที่ยังมีคำถามถึงความคุ้มค่า ว่าจริง ๆ แล้วจะคุ้มหรือไม่กับการลงทุน ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง วันนี้เราจะมาแนะนำเรื่องราวดี ๆ ถึงเหตุผลที่โรงงานควรจะติดตั้งโซล่าเซลล์

ประโยชน์การติดตั้ง โซล่าร์เซลล์ ในโรงงาน

คุ้มค่าต่อการลงทุนระยะยาว

ปัจจุบันการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ทำได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมากมาย อีกทั้ง ต้นทุนในการติดตั้งก็มีราคาถูกลงกว่าเมื่อก่อนมาก โดยเฉลี่ยอายุการใช้งานของโซล่าเซลล์จะอยู่ที่ 25 ปี หลายคนอาจจะมองว่า ต้นทุนในการติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงานอาจจะสูงไป แต่หากคำนวณผลดีผลเสียในระยะยาว จะพบว่าใช้เวลาประมาณ 7-8 ปีเท่านั้น ในการคืนทุนค่าติดตั้ง และอีก 17-18 ปี ต่อจากนั้น ก็จะเป็นผลกำไรอย่างเดียว พูดง่าย ๆ คือลงทุนครั้งเดียว แลกกับประโยชน์ที่ได้ในระยะยาว

ช่วยลดค่าไฟและป้องกันค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

สำหรับโรงงานหรือภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้ไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา ค่าไฟฟ้าถือเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก และยังเป็นต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ก้อนใหญ่อีกด้วย การติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงานจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้มาก เพราะหากโรงงานสามารถผลิตไฟฟ้าได้เอง ต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟฟ้าก็จะลดลงจนเหลือน้อยมาก ๆ

อัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วยถูกลง

เมื่อเทียบกับพลังงานด้านอื่น ๆ การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เป็นการใช้พลังงานที่มีอัตราค่าไฟต่อหน่วยถูกที่สุด ในต่างประเทศจึงนิยมติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน เพื่อนำไฟฟ้ามาหมุนเวียนใช้ในภาคอุตสาหกรรม เพราะสามารถใช้กับเครื่องอำนวยความสะดวกภายในโรงงานทุกชนิด เช่น เครื่องจักรขนาดใหญ่ ระบบไฟฟ้าต่าง ๆ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ทำให้โดยเฉลี่ยแล้ว อัตราค่าไฟในการใช้งานประหยัดลงมาก ๆ

ประโยชน์การติดตั้ง โซล่าร์เซลล์ ในโรงงาน

เพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน โดยการใช้โครงสร้างของโรงงานให้เกิดประโยชน์

โครงสร้างโรงงานส่วนใหญ่ ส่วนที่เป็นดาดฟ้าจะไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าที่ควร จึงเหมาะกับการติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน เพราะหลังคาเป็นจุดที่ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์เต็มที่ เมื่อรับแดดเต็มที่ แผงโซล่าเซลล์ก็จะทำงานเต็มประสิทธิภาพ หรือหากว่ามีความจำเป็นต้องขายกิจการ แผงโซล่าเซลล์ก็จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจซื้อขายได้ง่ายขึ้นอีกด้วย เรียกว่าโรงงานไหนติดตั้งโซล่าเซลล์ อาคารหรือโรงงานนั้นก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพราะทำให้สามารถสร้างผลกำไรสุทธิ และเพิ่มผลประกอบการให้กิจการได้

สามารถเข้าร่วมนโยบายของรัฐ และสามารถลดหย่อนภาษีได้

การติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน ทำให้เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการ สามารถยื่นขอเข้าร่วมนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมเรื่องการประหยัดพลังงาน โดยการใช้พลังงานทดแทนที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อขอรับการส่งเสริมการลงทุนกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI (Board of Investment) เพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50% ของเงินลงทุน โดยไม่คิดรวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนที่จะนำมาปรับปรุง ข้อดีของการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI จะช่วยให้ผู้ประกอบการคืนทุนได้เร็วขึ้น

อนุรักษ์พลังงาน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การใช้พลังงานสะอาด นอกจากช่วยให้การผลิตมีประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานแบบเก่าที่สิ้นเปลืองทรัพยากร และสร้างปัญหามลพิษทางอากาศ ให้กับสภาพแวดล้อม ส่งผลให้เกิดก๊าซเรือนกระจก หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่ของผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน การติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงานผลิตไฟฟ้า จะไม่มีการปล่อยคาร์บอนและของเสียใด ๆ ออกมา เป็นทางเลือกในการรับผิดชอบต่อสังคม ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

ในยุคที่โลกกำลังพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ รวมถึงการใช้พลังงานสะอาดนั้น การคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นับว่าเป็นเรื่องสำคัญ ที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ๆ ควรให้ความสนใจ ปัจจุบันธุรกิจที่ใช้พลังงานสะอาด เริ่มเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายมากขึ้น การติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและธุรกิจ ของผู้ประกอบการในระยะยาว

ใครที่กำลังมองหาพลังงานทางเลือก บริษัทผู้เชี่ยวชาญ ด้านระบบประหยัดพลังงานความร้อน แบบครบวงจร แนะนำให้เข้าไปศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์: www.sorarus.com/solution/solar-pv-system , Line Official เบอร์โทรศัพท์: 089 608 7999

บทความแนะนำ