ประโยคภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ

40 ประโยคพื้นฐานภาษาอังกฤษ เรียนรู้ไว้ ได้ใช้แน่นอน

Home / สาระความรู้ / 40 ประโยคพื้นฐานภาษาอังกฤษ เรียนรู้ไว้ ได้ใช้แน่นอน

อยากฝึกภาษาอังกฤษให้เก่งขึ้น หลักๆ ของการเรียนรู้คือ เรียนจากเรื่องง่ายๆ ใกล้ๆ ตัวก่อน และนี่คือ 40 ประโยคพื้นฐานภาษาอังกฤษ ที่เรามักเห็นกันบ่อยๆ

40 ประโยคพื้นฐานภาษาอังกฤษ

 1. What’s your name? คุณชื่ออะไร
 2. Where are you from? / Where do you come from? คุณมาจากไหน / I’m from … I come from … ฉันมาจาก…….
 3. What’s your surname / family name? คุณนามสกุลอะไร
 4. What’s your address? ที่อยู่ของคุณคือที่ไหน
 5. Where do you live? คุณอาศัยอยู่ที่ไหน / I live in… ฉันอาศัยอยู่ที่…
 6. What’s your (tele)phone number? คุณหมายเลขโทรศัพท์อะไร
 7. How old are you? คุณอายุเท่าไร / I’m….years old. ฉันอายุ…ปี
 8. Where were you born? คุณเกิดเมื่อไร / I was born in…. ฉันเกิดในปี….
 9. Are you married? คุณแต่งงานหรือยัง
 10. What do you do? / What’s your job? คุณทำอาชีพอะไร
 11. Where did you go? คุณไปไหนมา
 12. What did you do? คุณได้ทำอะไร
 13. Where were you? คุณอยู่ที่ไหน (แปปไปไหนมา)
 14. Have you got a car / job / house / etc.? คุณมีรถ / งาน / บ้าน ฯลฯ หรือเปล่า
 15. Have you got any children / friends / books / etc.? คุณมีบุตร / เพื่อน / หนังสือ ฯลฯ บ้างไหม
 16. Can you play tennis / golf / football / etc.? คุณเล่นเทนนิส / กอล์ฟ / ฟุตบอล / ฯลฯ เป็นไหม
 17. Can you speak English / French / Japanese / etc.? คุณพูดภาษาอังกฤษ/ ฝรั่งเศส / ญี่ปุ่น ฯลฯ ได้ไหม
 18. Could you speak English (/ French / Japanese / etc.?) when you were five / two / fifteen / etc. years old? คุณพูดภาษาอังกฤษ(/ ฝรั่งเศส / ญี่ปุ่น ฯลฯ) ได้ไหม ตอนคุณอายุ 5 / 2 / 15 / ฯลฯ ปี
 19. How do you do. Pleased to meet you. ยินดีที่พบคุณ
 20. How are you? คุณสบายดีไหม / Fine, thanks. And you? สบายดี ขอบคุณ แล้วคุณล่ะ
 21. How can I help you? / May I help you? จะให้ช่วยอะไรบ้างครับ / คะ
 22. Can I try it on? ฉันขอลองใส่ได้ไหม (กรณีซื้อของ)
 23. How much does it cost? / How much is it? คนซื้อ: ราคาเท่าไร
 24. How would you like to pay? คนขาย: คุณจะจ่ายยังไงครับ / By credit / cash ด้วยเครดิต / เงินสด
 25. Can I pay by credit card / check / debit card? คนซื้อ: ฉันจะจ่ายโดยใช้ บัตรเครดิต / เช็ค / บัตรเดบิต ได้ไหม
 26. Have you got something bigger / smaller / lighter / etc.? คนซื้อ: คุณมีตัว ที่ใหญ่กว่า / เล็กกว่า / เบากว่า / ฯลฯ หรือไม่
 27. What’s that? นั่นอะไรน่ะ / อะไรนะ?
 28. What time is it? เวลาเท่าไร
 29. Can / May I open the window? ฉันขอเปิดหน้าต่างได้ไหม / Certainly. It’s hot in here! ได้ซีครับ ข้างในนี่ร้อน
 30. Are there any apples / sandwiches / books / etc.? มีแอปเปิ้ล / แซนด๋วิช / หนังสือ / ฯลฯ บ้างไหม
 31. Is this your / his / her / etc. book / ball / house / etc.? นี่คือ หนังสือ / ลูกบอล / บ้าน / ฯลฯ ของคุณ / ของเขา / ฯลฯ ใช่ไหมครับ
 32. Whose is this / that? สิ่งนี้ / สิ่งนั้น เป็นของใคร
 33. What do you like? คุณชอบอะไร / I like playing tennis, reading and listening to music. ฉันชอบเล่นเทนนิส, อ่านหนังสือ และฟังเพลง
 34. What does he look like? เขามีลักษณะเป็นยังไง / He’s tall and slim. เขาสูงและผอม
 35. What would you like? คุณชอบอะไร
 36. What is it like? มันมีลักษณะเป็นอย่างไร
 37. What’s the weather like? อากาศเป็นอย่างไร / It’s raining at the moment. ตอนนี้ฝนตก
 38. Would you like some coffee / tea / food? คุณจะรับกาแฟ / ชา / อาหาร บ้างไหม
 39. Would you like something to drink / eat? จะรับอะไรดื่ม / ทาน ไหมครับ
 40. What are you going to do tomorrow / this evening / next week / etc.? คุณกำลังจะทำอะไรพรุ่งนี้ / เย็นนี้ / สัปดาห์หน้า / ฯลฯ

บทความแนะนำ