ประโยคภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ

40 ประโยคพื้นฐานภาษาอักฤษ ที่ควรรู้และเข้าใจ ได้ใช้แน่นอน

Home / สาระความรู้ / 40 ประโยคพื้นฐานภาษาอักฤษ ที่ควรรู้และเข้าใจ ได้ใช้แน่นอน

เดี๋ยวนี้การพูดหรือใช้ภาษาเดียวนั้นอาจจะไม่พอสำหรับเราซะแล้วสิ ยิ่งอีกไม่นานก็จะมี AEC ซึ่งเขาใช้ภาษาอังกฤษเห็นหลัก แต่เราหน่ะยังพูดไม่เป็น อยากจะฝึกภาษาแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน ตามมาเล้ยยยย

40 ประโยคพื้นฐานภาษาอักฤษ

What’s your name? คุณชื่ออะไร

Where are you from? / Where do you come from? คุณมาจากไหน / I’m from … I come from … ฉันมาจาก…….

What’s your surname / family name? คุณนามสกุลอะไร

What’s your address? ที่อยู่ของคุณคือที่ไหน

Where do you live? คุณอาศัยอยู่ที่ไหน / I live in… ฉันอาศัยอยู่ที่…

What’s your (tele)phone number? คุณหมายเลขโทรศัพท์อะไร

How old are you? คุณอายุเท่าไร / I’m….years old. ฉันอายุ…ปี

Where were you born? คุณเกิดเมื่อไร / I was born in…. ฉันเกิดในปี….

Are you married? คุณแต่งงานหรือยัง

What do you do? / What’s your job? คุณทำอาชีพอะไร

Where did you go? คุณไปไหนมา

What did you do? คุณได้ทำอะไร

Where were you? คุณอยู่ที่ไหน (แปปไปไหนมา)

Have you got a car / job / house / etc.? คุณมีรถ / งาน / บ้าน ฯลฯ หรือเปล่า

Have you got any children / friends / books / etc.? คุณมีบุตร / เพื่อน / หนังสือ ฯลฯ บ้างไหม

Can you play tennis / golf / football / etc.? คุณเล่นเทนนิส / กอล์ฟ / ฟุตบอล / ฯลฯ เป็นไหม

Can you speak English / French / Japanese / etc.? คุณพูดภาษาอังกฤษ/ ฝรั่งเศส / ญี่ปุ่น ฯลฯ ได้ไหม

Could you speak English / French / Japanese / etc.? when you were five / two / fifteen / etc. years old? คุณพูดภาษาอังกฤษ/ ฝรั่งเศส / ญี่ปุ่น ฯลฯ ได้ไหม ตอนคุณอายุ 5 / 2 / 15 / ฯลฯ ปี

How do you do. Pleased to meet you. ยินดีที่พบคุณ

How are you? คุณสบายดีไหม / Fine, thanks. And you? สบายดี ขอบคุณ แล้วคุณล่ะ

How can I help you? / May I help you? จะให้ช่วยอะไรบ้างครับ / คะ

Can I try it on? ฉันขอลองใส่ได้ไหม (กรณีซื้อของ)

How much does it cost? / How much is it? คนซื้อ: ราคาเท่าไร

How would you like to pay? คนขาย: คุณจะจ่ายยังไงครับ / By credit / cash ด้วยเครดิต / เงินสด

Can I pay by credit card / check / debit card? คนซื้อ: ฉันจะจ่ายโดยใช้ บัตรเครดิต / เช็ค / บัตรเดบิต ได้ไหม

Have you got something bigger / smaller / lighter / etc.? คนซื้อ: คุณมีตัว ที่ใหญ่กว่า / เล็กกว่า / เบากว่า / ฯลฯ หรือไม่

What’s that? นั่นอะไรน่ะ / อะไรนะ?

What time is it? เวลาเท่าไร

Can / May I open the window? ฉันขอเปิดหน้าต่างได้ไหม / Certainly. It’s hot in here! ได้ซีครับ ข้างในนี่ร้อน

Are there any apples / sandwiches / books / etc.? มีแอปเปิ้ล / แซนด๋วิช / หนังสือ / ฯลฯ บ้างไหม

Is this your / his / her / etc. book / ball / house / etc.? นี่คือ หนังสือ / ลูกบอล / บ้าน / ฯลฯ ของคุณ / ของเขา / ฯลฯ ใช่ไหมครับ

Whose is this / that? สิ่งนี้ / สิ่งนั้น เป็นของใคร

What do you like? คุณชอบอะไร / I like playing tennis, reading and listening to music. ฉันชอบเล่นเทนนิส, อ่านหนังสือ และฟังเพลง

What does he look like? เขามีลักษณะเป็นยังไง / He’s tall and slim. เขาสูงและผอม

What would you like? คุณชอบอะไร

What is it like? มันมีลักษณะเป็นอย่างไร

What’s the weather like? อากาศเป็นอย่างไร / It’s raining at the moment. ตอนนี้ฝนตก

Would you like some coffee / tea / food? คุณจะรับกาแฟ / ชา / อาหาร บ้างไหม

Would you like something to drink / eat? จะรับอะไรดื่ม / ทาน ไหมครับ

What are you going to do tomorrow / this evening / next week / etc.? คุณกำลังจะทำอะไรพรุ่งนี้ / เย็นนี้ / สัปดาห์หน้า / ฯลฯ

ข้อมูลจาก: E4thai / และ http://teen.mthai.com/education/93617.html

บทความแนะนำ