35 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดในเมือง (In the city)

Home / สาระความรู้ / 35 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดในเมือง (In the city)

สาระความรู้ภาษาอังกฤษวันนี้ เราขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด In the city หรือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ ในวิถีชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในตัวเมือง อาทิ การเดินทางต้องใช้รถโดยสาร รถไฟฟ้า ทางด่วน เป็นต้น จะมีคำศัพท์อะไรบ้างนั้นไปเรียนรู้พร้อมๆ กันเลยค่ะ

ภาษาอังกฤษ หมวดในเมือง In the city

ATM ความหมาย เครื่องสำหรับกดเงินสดจากธนาคาร

bench ความหมาย ม้านั่ง

bridge ความหมาย สะพาน

bus ความหมาย รถโดยสารประจำทาง

bus station ความหมาย สถานีรถโดยสาร

bus stop ความหมาย ที่หยุดรถโดยสาร

courthouse ความหมายสำนักงานศาล

electricity post ความหมาย เสาไฟฟ้า

expressway ความหมาย ทางด่วน

fountain ความหมาย น้ำพุเทียม

gas station ความหมาย ปั๊มน้ำมัน

intersection ความหมาย จุดที่ทาง 2 สายมาบรรจบกัน, สี่แยก

letter box ความหมาย ตู้ไปรษณีย์

main road ความหมาย ทางหลวง

manhole ความหมาย ท่อระบายน้ำมีฝาปิดตามถนน

market ความหมาย ตลาด

newsstand ความหมาย ร้านหรือแผงขายหนังสือพิมพ์เล็กๆ

office building ความหมาย อาคารใหญ่ซึ่งเป็นสำนักงานของหลายบริษัท

parking area ความหมาย ที่จอดรถ

police station ความหมาย สถานีตำรวจ

public toilet ความหมาย ห้องสุขา

railway ความหมาย รางรถไฟ

river ความหมาย แม่น้ำ

sewer ความหมาย ท่อน้ำเสีย

sidewalk ความหมาย ทางเท้า

street ความหมาย ถนน

street vendor ความหมาย คนขายของตามถนน

streetlight ความหมาย ไฟทาง

subway station ความหมาย สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน

taxi stand ความหมาย ที่จอดรถแท็กซี่สำหรับรอผู้โดยสาร

trash container ความหมาย ที่ทิ้งขยะ

trash pile ความหมาย บ่อทิ้งขยะ, กองขยะ

tunnel ความหมาย อุโมงค์

wall ความหมาย กำแพง

zebra crossing ความหมาย ทางม้าลาย

ที่มา: dict.meemodel.com

บทความแนะนำ