ทักษะ เรียนภาษาอังกฤษ

ทักษะ 4 ข้อ ในการเรียนรู้ ฝึกสำเนียงภาษาอังกฤษ

Home / สาระความรู้ / ทักษะ 4 ข้อ ในการเรียนรู้ ฝึกสำเนียงภาษาอังกฤษ

พูดคล่องลื่นไหล ออกเสียงสูงต่ำหนักเบาเหมาะสม เรียนรู้กันได้ เพียงหมั่นฝึกทักษะ 4 ข้อ

ทักษะ 4 ข้อ ในการเรียนรู้ ฝึกสำเนียงภาษาอังกฤษ

ฟังบ่อย ฟังเยอะ ฟังหลากหลาย

เริ่มจาก “ฟังบ่อย ฟังเยอะ ฟังหลากหลาย” เริ่มจากสิ่งใกล้ตัว เช่น เพลง ภาพยนตร์ ข่าว จะพบความแตกต่างของภาษา และเห็นการใช้รูปปากเพื่อออกเสียงคำต่างๆ

เน้นฟังการออกเสียง สังเกตอารมณ์ความรู้สึกก่อน

โดยในช่วงแรก “เน้นฟังการออกเสียง สังเกตอารมณ์ความรู้สึกก่อน” ใช้เวลาประมาณวันละ 1-2 ชั่วโมง เพื่อสร้างความเคยชินกับภาษา และโครงสร้าง จากนั้น ซื้อหนังสือบทสนทนามาฝึกอ่าน แล้วออกเสียงตามซีดี

ทักษะ 4 ข้อ ในการเรียนรู้ ฝึกสำเนียงภาษาอังกฤษ

พกดิกชันนารีติดตัว

“พกดิกชันนารีติดตัว” ควรเลือกใช้แบบช่วยเสริมภาษา ที่แสดงการถอดเสียงคำอ่าน มีตัวอย่างการใช้คำ ประโยค/วลีค่อนข้างมาก พร้อมคำแปลภาษาไทย เพื่อสะดวกต่อการทำความเข้าใจ และตีความอย่างถูกต้อง

ช่างสังเกต

สุดท้าย “ช่างสังเกต” จากคำศัพท์ที่รู้อยู่แล้ว หากเจ้าของภาษาออกเสียงต่างจากเรา สามารถจำมาฝึก แล้วแก้สำเนียงของคำนั้น ๆ ให้ถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม การออกเสียงที่ถูกต้อง ใช้เสียงสูงต่ำเหมาะสม จะช่วยให้การพูดภาษาอังกฤษน่าฟัง และเข้าใจความหมายได้ชัดเจน ซึ่งทุกคนสามารถเก่งได้ เพียงหมั่นพัฒนาทักษะอย่างสม่ำเสมอ..

หาความรู้เพิ่มเติมกับติวเตอร์หลาย ๆ คน > TUTOR ME

คลิป “ทำไมพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ซักที” วันนี้มีเคล็ดลับมาบอก

Link : seeme.me/ch/englishfitandfirm/keZ5b9?pl=zoxXny

Chanel ของ ครูส้ม English Fit and Firm @TUTORME

เทคนิคการอ่าน Reading Comprehension EP.02

คลิปด้านล่างนะคะ

Link : seeme.me/ch/englishbykruoil/keaoak?pl=DrBXgD

Chanel ของ ครูออย : seeme.me/ch/englishbykruoil

ดูเพิ่มเติมติวเตอร์คนอื่นๆ : TUTOR ME

บทความที่เกี่ยวข้อง